Linden (Hesja)

Linden (Hesja)

Linden – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Gießen, w powiecie Gießen. Liczy 12 145 mieszkańców (30 czerwca 2013). Miejscowości partnerskie:

Czytaj Dalej

UNTER DEN LINDEN

Jadwigi, uniwersytet Humboldta, hotel „Unter den Linden".

Partia Zielonych w Niemczech

ZIELONI W NIEMCZECH 1. Rzecz ogólna i historii szeroki kawałek. 2. O statucie, co podstawy partyjne wprowadza. 3. Dalekie plany i zielone ściany – program. 4. Społeczne poglądy – poparcie przedstawione konkretnie i zwarcie. 5. Działalność partii, koalicje, wzloty upadki… Warto o tym wspomnieć pod koniec gadki. 6. Na zakończenie literaturę przedstawię, co pracy mej polotu dodała. A książki cudne to były. Gdym w pokoju na głos czytał, gdzie bezsenność ...

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Filozofia Oświecenia uzyskała w Niemczech odrębną postać: stanęła na stanowisku nie empiryzmu, lecz racjonalizmu. Była dziełem Wolffa i jego szkoły. Ten niemiecki racjo­nalizm odbiegł znacznie od tego, który w poprzednim stuleciu panował w krajach romań­skich. Przez swą dogmatyczność i...

Berlin

od Bramy Brandenburskiej, wzdłuż ulicy Unter den Linden i sąsiednich; znajdują się tu gmachy urzędowe, Uniw. alei Unter den Linden, m.

Połączenie Włoch i Niemiec

W XIX wieku w Europę ogarnęła rewolucja i wiele narodów zaczęło darzyć do niepodległości lub jak np. państwa niemieckie czy włoskie do zjednoczenie. Pierwsze próby zjednoczenia tych dwóch krajów zaczęły się w lata 40 XIX wieku podczas tak zwanej Wiosny Ludów.

Państwa włoskie podczas Wiosny Ludów...

Ogólne informacje o Niemczech

Niemcy wczoraj i dzis

Berlin - stolica niemiec

Berlin to miasto położone na obszarze Niziny Niemieckiej, w północno-wschodniej części Niemiec, w widłach rzek Szprewy i Haweli. Liczy sobie 3 419 tys. mieszkańców (1991). Po zjednoczeniu Niemiec przejął od Bonn funkcje centrum politycznego, stał się...

Berlin

Za panowania Fryderyka Wilhelma 1640-88, zwanego Wielkim Elektorem, w mieście chętnie osiedlali się rzemieślnicy i kupcy, W tym czasie Berlin szybko się rozrastał; powstawały nowe dziel­nice, stare, a zwłaszcza centrum ze słynną i istnie­jącą do dziś aleją Unter den Linden (Pod Lipami) nabierały nowego charakteru.

MOLLER HENRYK

MOLLER HENRYK, ur. 1528 w Witzenhausen (Hesja), zm. 18 II 1567 w Gdańsku, poeta pochodzenia niem., całą swą twórczością związany z Pomorzem Gdańskim. Studiował w kilku uniw. (Frankfurt nad Odrą, Królewiec, Wittenberga); 1551-54 był prof. poezji w gimn. w —» Chełmnie, gdzie zabiegał o reorganizację...

ALBER ERAZM

ur. ok. 1500 w Sprendlingen (Hesja), zm. 5 V 1553 w Neubrandenburg, Niemiecki teolog ewangeliczny, kaznodzieja i pisarz. Studiował w Wittenberdze (151821);

był uczniem M. Lutra i zwolennikiem jego nauki; 1552 został generalnym superintendentem księcia Jana Albrechta Meklem-burskiego; pisał utwory polem, i...

AMANA - SOCIETY

The Community of True Inspiration, protest, gmina. Zapoczątkowali ją 1714 w Himbach (Hesja) Eberhard Ludwig Gruber (1665-1728) oraz Johann Friedrich Rock (1678-1749), którzy oddziaływali swymi wpływami na Szwajcarię i Holandię; działalność A.-S. ożywiła się w końcu 1817, kiedy komisja starszych gminy...

BERLIOZ HECTOR

van der Linden, En marge du centième anniversaire de la mort d'Hector B.

BONIFACY, Winfryd Św. OSB

ur. między 672 a 675w Kirton w królestwie Wessex (pd.-zach. Anglia), zm. 5 VI 754w Dokkum we Fryzji (Holandia), Apostoł ludów germańskich.

I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Otrzymawszy staranne wykształcenieteol. i human, w opactwach Exeter i Nhutscelle (Nurslingk. Southampton), uczył łaciny w szkołach...

CZŁOWIEK - STRUKTURA

Linden, Apes, Men and Language, NY 1976; A.

SIEDMIOTYGODNIOWA WOJNA 1866

Premier Prus, Otto von Bismarck (1815-1898), dążąc do zakoń­czenia dominacji Austrii w Związku Nie­mieckim i zjednoczenia Niemiec pod hege­monią Prus, zignorował zastrzeżenia swego króla Wilhelma I (1797-1888) i wywołał wojnę, zajmując księstwo Holsztyn zarzą­dzane przez Austrię na mocy traktatu...

SZWEDZKA WOJNA 1630-1635

Po duń­skim okresie (patrz duńska wojna 1625-1629) TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY, w cza­sie największych sukcesów Świętego Cesar­stwa Rzymskiego, król Szwecji Gustaw II Adolf (1594-1632), z wyznania luteranin, obawiając się mocnego usadowienia się ce­sarza na południowym brzegu Bałtyku i wmieszania się w...

DARMSTADT

Ośrodek polonijny w zach. części RFN (Hesja). Wzmiankowane w XI w., otrzymało 1330 prawa miejskie.

W D. zasługują na uwagę m.in. późnogot. kościół Farny z ołtarzem głównym z 1589 (1843 odnowiony), renesansowy zamek (XVI-XVIII w.) z kościołem (XVI w.), klasycystyczny kościół św. Ludwika z 1843 oraz...

DAUDE ADRIAN SJ

ur. 9 XI 1704 we Fritzlar (Hesja), zm. 12 VI 1755 w Würzburgu, Historyk Kościoła.

Do zakonu wstąpił 1722 w Moguncji; po studiach filoz.-teol. oraz przyjęciu 1733 święceń kapł. początkowo nauczał przedmiotów human, w jez. kolegiach w Heiligenstadt, Mannheim, Moguncji i Wetzlar, a 1737-40 wykładał...

DEISSMANN ADOLF

ur. 7 XI 1866 w Langenscheid (Hesja), zm. 5 IV 1937 w Wünsdorfie (k. Berlina), Filozof i działacz ekumeniczny.

Po studiach w Tybindze i Marburgu był prof. NT od 1897 w Heidelbergu, a od 1908 w Berlinie; 1906 i 1909 odbył podróże nauk. po Bliskim Wschodzie, gdzie prowadził badania nad gr. językiem LXX i NT;...

EGBERT z SCHÖNAU, Ekbert OSB

ur. ok. 1132, zm. 28 III 1184 w Schönau (Hesja), teolog i pisarz ascetyczny.

Zostawszy kanonikiem w Bonn, wstąpił ok. 1155 do klasztoru podwójnego w Schönau, którego od 1166 był opatem; był też doradcą swej siostry (-> Elżbieta z Schönau) i spisał jej biografię i wizje; w Summa contra albigenses (1163)...

EINHARD

ur. ok. 770, zm. 14 III 840 w Seligenstadt (Hesja), pisarz i działacz w państwie Karolingów.

Pochodził z rodziny arystokratycznej; nauki pobierał w o-pactwie benedyktynów w Fuldzie (790); po ukończeniu szkoły pałacowej na dworze króla Karola Wielkiego w Akwizgranie wszedł do grona dworskich...