LINDE SAMUEL BOGUMIŁ

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ, ur. 11 IV 1771 w Toruniu, zm. 8 VIII 1847 w Warszawie, leksykograf, pedagog, bibliotekarz i bibliograf. Pochodził ze zniemczonej rodziny mieszcz. pochodzenia szwedz.; studiował teologię ewang. i filologię na uniw. lipskim, gdzie 1792 objął lektorat jęz. polskiego. Nawiązał...

12 Wartości - – Linda, Richard Eyre

12 WARTOŚCI – Linda, Richard Eyre Trzeba uczyć wartości, w jaki sposób?

LINDE Samuel Bogumił

1771-1847, Leksykograf polski, autor pomnikowego Słownika języka polskiego (1807-14, w 6 tomach), zawierającego ok. 60 000 haseł wydobytych z druków (inaczej niż słowniki Mączyńskiego i Knapiusza, czerpiące z żywej mowy) z okresu od 1550 do 1800 (nie uwzględniając rękopisów).

Dzieło to w chwili...