Limfocyty

Limfocyty

Czytaj Dalej

LIMFOCYTY

Limfocyty - ze względu na różne miejsca ich dojrzewania, a także na skład antygenów powierzchniowych - dzielimy na: limfocyty B; limfocyty T; komórki NK.

Limfocyty T

W odróżnieniu od limfocytów B, limfocyty T do rozpoznania obcego antygenu potrzebują współpracy z wyspecjalizowanymi komórkami prezentującymi antygen (takimi, jak np.

LIMFOCYTY

Limfocyty T odpowiedzialne są za reakcje odpornościowe typu komórkowego (uczestniczą w nich całe komórki), limfocyty B za tworzenie przeciwciał (reakcje odpornościowe humoralne).

Limfocyty

Limfocyty duże - morfologicznie odpowiadające limfocytom B i NK. Limfocyty duże pobudzone - w limfocytach pobudzonych w jądrze i/lub cytoplazmie występują cechy pobudzenia, takie jak: rozpulchnione, duże jądro z jąderkami, cytoplazma nierównomiernie zasadochłonna, często z przejaśnieniem wokół jądra.

Limfocyty B

U dorosłego człowieka znajduje się mniej więcej około 2 bilionów (2 x 1012) limfocytów, łącznie limfocytów B i T. Istnieje jednak pewna populacja limfocytów, która zachowuje zdolność do wytwarzania odpowiedzi przy kontakcie z autoantygenem.

Typy limfocytów

Pod względem typu receptora antygenowego (T cell receptors, TCR) limfocyty można podzielić na: TCR-2+ (90% limfocytów T krążących we krwi) TCR-1+, stanowiących pozostałą ilość limfocytów T Pod względem czynnościowym limfocyty T możemy podzielić na: Limfocyty T pomocnicze (Th) Limfocyty T cytotoksyczne (Tc) Limfocyty T supresorowe (Ts)

Limfocyty śródnabłonkowe

Ponad 90% limfocytów śródnabłonkowych należy do populacji limfocytów T. Najwięcej limfocytów śródnabłonkowych występuje w jelicie czczym – około 20 na 100 komórek nabłonkowych.

Wpływ granulocytów na limfocyty cytotoksyczne i komórki NK

Produkty uwalniane podczas ich degranulacji mają wpływ na limfocyty i komórki NK znajdujące się w pobliżu guza. W szeregu prac klinicznych i doświadczalnych wykazano hamujące działanie granulocytów na limfocyty cytotoksyczne.