Liczba Archimedesa

Liczba Archimedesa jest jedną z liczb podobieństwa. Jej nazwa wzięła się od starożytnego greckiego matematyka – Archimedesa. Liczba ta charakteryzuje stosunek sił wyporu do sił lepkości. Wykorzystuje się ją głównie w problemach z zakresu opadania cząstek. Liczbę tę definiuje się wzorem:

Czytaj Dalej

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Metody oznaczania liczby drobnoustrojów

Liczbę organizmów oblicza się wg wzoru: Z = A x stopień rozcieńczenia; gdzie A = liczba koloni na płytce, Z = liczba organizmów Wynik podaje się w postaci potęgi dla liczb zawartych między 1,0 a 9,9, pomnożonych przez 10x – gdzie x jest odpowiednią potęgą.

FLEKSJA

Osobliwą odmianę mają rzeczowniki brat i ksiądz, których formy liczby mnogiej opierają się na innym temacie: liczba pojedyncza: brat-0, ksiądz-0, brat-a, księdz-a; liczba mnoga: braci-a, księż-a, brac-i, księż-y itd.

Znaczenie turystyki.

Wielkość floty powietrznej: stan na luty 2005 Boeing 767-300 sztuk 3 Boeing 767-200 sztuk 2 Boeing 737-400 sztuk 6 Boeing 737-500 sztuk 7 Embraer ERJ – 145 sztuk 14 Embraer ERJ – 170 sztuk 6 Aerospatiale/Alenia ATR-72 sztuk 8 (własność EuroLOT) Aerospatiale/Alenia ATR-42 sztuk 5 (własność EuroLOT) Liczba personelu: - ogólna liczba zatrudnionych: 4 199 osób, w tym: - 465 – personel latający - 763- personel pokładowy - 2971- pozostali pracownicy ...

Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego

Obliczoną sumę mnożymy przez liczbę 3, 3. Cyfra kontrolna to liczba, która uzupełnia liczbę wyznaczoną w punkcie 4 do pełnej dziesiątki.

Budowa materii

- Liczba atomowa (Z) to liczba protonów w jądrze.

Archimedes (ok. 287 r. p. n. e. - ok. 212 r. p. n. e.)

Jeśli więc wierzyć legendzie, to dzięki zadaniu króla Hierona Archimedes odkrył ważne prawo, zwane dziś prowem Archimedesa, które stanowi dziś podstawę teorii pływania ciał. Archimedes zyskał sławę dzięki wynalazkom.

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

Także epidemie i wojny obniżają liczbę ludności kraju. Malthus wbrew ogólnej opinii nie był zwolennikiem świadomego regulowania liczby potomstwa w rodzinie przy pomocy środków antykoncepcyjnych.

Kanały dystrybucji produktów bankowych

Można bowiem stosować dystrybucję intensywną, a więc dotyczącą całego rynku i maksymalnej liczby punktów sprzedaży, dystrybucję selektywną, polegającą na dostarczeniu produktów przez ograniczoną liczbę punktów sprzedaży lub wreszcie dystrybucję wyłączną, realizowaną tylko w jednym punkcie sprzedaży na określonym terenie.

Bezrobocie

Stopa bezrobocia – obliczana jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób czynnych zawodowo.

Zagrożenia rodziny XXI wieku

Liczby te systematycznie z roku na rok rosną, co stanowi realne zagrożenie dla społecznego funkcjonowania rodziny.

Bezrobocie w Polsce

Mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych i jednocześnie wzrosła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. Kryterium to jest niezwykle rygorystyczne, raczej zawyża liczbę pracujących i zniża liczbę bezrobotnych.

Rodzaje stosunków prawnych w prawie polskim.

Liczba podmiotów uczestniczących w stosunku prawnym nie jest wtedy równa liczbie stron tego stosunku.

Prawo gospodarcze – Spółki

Liczba posiadanych akcji decyduje o liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, o udziale w zyskach oraz o udziale w podziale masy majątkowej w przypadku likwidacji.

Analiza psychologiczna zjawiska społecznego jakim jest SAMOBÓJSTWO

Analizując dane statystyczne można stwierdzić, że wraz z wiekiem maleje liczba prób samobójczych a rośnie liczba samobójstw dokonanych. Odnotowuje się, że liczba samobójstw wśród tej grupy jest największa w okresie od 6 do 12 miesięcy po utracie bliskiej osoby.

Dwunastka

Liczba dwanaście często jest wymieniana w Piśmie Świętym, najczęściej w związku z dwunastoma pokoleniami; mówi się o dwunastu chlebach (Kpł 24,5), dwunastu wywiadowcach (Pwt 1,23) itd.

SKŁADNIA

uczeń pracował, uczennica pracowała, uczniowie pracowali, uczennice pracowały (zgoda pod względem liczby i rodzaju).

KONWOJE MORSKIE

Liczbę okrętów eskorty ustalano dzieląc liczbę statków przez 10 i dodając 3 jednostki eskortowe.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

było ich 20, ale szybko liczba ich zmalała do kilku. uzbrojenia i amunicji Albertem *Speerem, umożliwiła szybki wzrost liczby produkowa­nych samolotów.

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Dónitz uznał, że okręty tego typu mo­gą zadecydować o wyniku wojny na morzu i zażądał od stoczni dostarczenia jak naj­większej liczby jednostek.

Jak rodzi się agresja

  Czynniki ekonomiczne i społeczne W wielu skupiskach ludzkich, w miastach, częściej dochodzi do zjawisk przemocy i nie wynika to jedynie z liczby osób zamieszkujących dany teren.