Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim – publiczne liceum ogólnokształcące, jedyne w Sępólnie Krajeńskim. Szkoła została otwarta 15 października 1945. 4 kwietnia 1987 r. patronem szkoły został Tadeusz Kotarbiński. Uzyskała tytuł "Szkoły z klasą" w konkursie organizowanym przez "Gazetę...

Czytaj Dalej

System edukacyjny Francji

klasa końcowa) i kończy się ogólnym egzaminem maturalnym; - kształcenie techniczne (liceum techniczne), trwa również trzy lata i kończy się technicznym egzaminem maturalnym; - kształcenie zawodowe (liceum zawodowe), trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem świadectwa, a po kolejnych dwóch latach zawodowym egzaminem maturalnym.

Pedagogika pracy

W nowym systemie edukacji funkcjonują następujące szkoły: - licea ogólnokształcące- 3 lata - licea profilowane- 3 lata - technika- 4 lata - szkoły zawodowe- 2- 3 letnie 6. : - licea ogólnokształcące - licea profilowane - technika 11.

System edukacji w Polsce

Reforma oświaty wprowadziła zmiany programowe, a także nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, po której uczniowie piszą sprawdzian, oceniający ich wiedzę, ale przede wszystkim zdobyte umiejętności, takie, jak: czytanie, pisanie, liczenie, logiczne myślenie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce; trzyletnie gimnazjum, na zakończenie którego uczniowie piszą powszechny i obowiązkowy egzamin, składający się z dwóch części: humanistycznej i ...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym

licea ogólnokształcące o określonym profilu; klasy zakładane przez nauczycieli matematyki skupiające uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie tego przedmiotu; obozy wakacyjne dla dzieci zdolnych organizowane według wzoru wypracowanego na Uniwersytecie J.

Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki

Wśród wielu dziwnie brzmiących nazw używanych na lekcjach chemii jest kilka, które są powszechnie znane. Jedną z tych nazw, którą znają wszyscy, a gdy jest ona wymawiana podczas lekcji na ustach niektórych pojawia się uśmiech jest alkohol.

Alkohole to pochodne węglowodorów i są ich dwa rodzaje: metanol...

Dolny Śląsk - Informacje ogólne

Dolny Slask jest bez watpienia jednym z najwazniejszych regionów Polski. Naszym wspólnym zadaniem jest to, aby stal sie równiez województwem sukcesu, najsilniejszym regionem Polski i znaczacym regionem Europy. Mamy po temu liczne przeslanki.

Pierwsza sa mieszkancy regionu, ludzie zaradni i twórczy kultywujacy...

Przemysł drzewny i papierniczy w Polsce

Przemysł drzewny

Rozmieszczenie przemysłu drzewnego, w skład którego wchodzą przemysł tartaczny, płyt i sklejek, stolarki budowlanej, meblarski, opakowań drewnianych i zapałczany, charakteryzuje znaczny stopień rozproszenia. Wynika to przede wszystkim z dużego uzależnienia lokalizacji większości...

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - Znaczenie czynu zbrojnego Wielkopolan dla II RP odradzającej się w latach 1918 – 1921

Trzy następne szkoły to: Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 1960 rok, Szkoła Podstawowa w Osiecznej k/Leszna i Szkoła Podstawowa w Wilkowyi k/Jarocina - 1962 rok.

Recenzja książki pt.: "Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika" autorstwa Mariana Biskupa

Ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie studiował na wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szkolnictwo w drugiej Rzeczypospolitej

W miejsce pięcioletnich seminariów dla nauczycieli wprowadzono trzyletnie licea pedagogiczne, które stały otworem dla uczniów po czteroletnim gimnazjum. Istniały również dwuletnie pedagogia dla uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące.

Urlopy

155: okresy nauki, ale nie podlegają one sumowaniu: zasadniczej szkoły lub równorzędnej zawodowej nie więcej niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej nie więcej niż 5 lat, liceum ogólnokształcącego - 4 lata szkoły policealnej - 6 lat szkoły wyższej - 8 lat -do urlopu wlicza się tylko dni robocze: art.

BIELSKO-BIAŁA i literatura

realne (1908; aktlundacyjny podpisał Asnyk parę dni przed śmiercią 1897;obecnie Liceum Ogólnokształcące im.

CHOJNICE i literatura

mieści się dziś Liceum Ogólnokształcące im.

KATOWICE i literatura

(obecnie Liceum Ogólnokształcące im.

KOŚCIERZYNA i literatura

Wybickim, który urodził się w pobliskim Będominie; jego imię nosi Liceum Ogólnokształcące i Pow.

LICEUM KRZEMIENIECKIE, właśc. Liceum Wołyńskie, do 1819 Gimnazjum Wołyńskie

Nowosilcowa) Liceum zlikwidowano 1832, przenosząc majątek ruchomy i część wykładowców do nowo utworzonego uniw.

LICEUM

Liceum Krzemienieckie zob. Liceum Warszawskie pierwsza w Polsce uczelnia o nazwie liceum, państwowa, pruska, zał.

SZALAY-GROELE WALERIA

Liceum Ogólnokształcącego im.

Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Wojskowej.

Liceum Krzemienieckie

Liceum Krzemienieckie obejmowało częściowo program szkoły wyższej. Liceum reaktywowano w niepodległej Polsce w 1922 roku.