LIBIDO

Rozróżnia się: libido narcystyczną, skłaniają­cą jednostkę do koncentrowania się na sobie samej {—> ego); libido przedmiotową, kierują­cą jednostkę ku innym jednostkom lub ku rzeczom (—> id); libido sublimacyjną, pobu­dzającą aktywność twórczą {—> superego).

Co to jest libido?

Freud wprowadził termin „libido" na ozna­czenie szeroko rozumianego popędu płciowego, który zaznacza się już we wczesnym dzieciństwie, rozwija się dynamicznie i uzyskuje ostateczną po­stać w okresie dojrzewania płciowego.

LIBIDO

Termin wprowadzony przez -> FREUDA oznacza wg -> PSYCHOANALIZY szerokorozumiany popęd płciowy, silny motyw postępowania człowieka.

LIBIDO, popęd płciowy

Skłonność do kontaktu płciowego z osobnikami przeciwnej płci. U kręgowców i człowieka I. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych oraz hormonów płciowych wydzielanych przez jądra i jajniki. Pojawienie się l. wiąże się z dojrzewaniem płciowym i zwiększeniem syntezy estrogenów u samic, a...