LIAZY

Enzymy rozrywające wiązania bez udziału cząsteczki wody. W wyniku ich aktywności dochodzi do utworzenia wiązania podwójnego lub przyłączenia grup atomów do wiązań podwójnych. W zależności od typu rozbijanego lub tworzonego wiązania (np. C—C, C —0, C—N, C—S) dzieli się je na podklasy, np. aldolazy...