Dynamika osobowości – energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła (LEWIN)

Lewin wiąże potrzebę z pewnymi właściwościami środowiska, które determinuje rodzaj przemieszczenia jaki nastąpi.

MAR MARIAN STANISŁAW, pierwotnie Lewin, pseud. Jan St. Mar

MAR MARIAN STANISŁAW, pierwotnie Lewin, pseud.

LEWIN LEOPOLD

LEWIN LEOPOLD, ur.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Norma grupowa (Mayo, Seashore, Lewin)

Jest to aprobowany przez grupę i przez nią uznany za obowiązujący, a osiągnięty w drodze wzajemnego nacisku wzór zachowania się.

Normy grupowe spełniają dwie ważne funkcje:

- przyczyniają się do osiągania celu grupy,

- pozwalają na utrzymywanie się grupy.

Poważny wpływ na zachowanie swoich...