Lew

Księga Przysłów zwraca uwagę na inny aspekt tego królewskiego zwierzęcia — na jego nieustraszoność, z którą porównuje ona spokój czystego sumienia: „Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew” (28,1).

LEW

Wg bajki Ezopa Lew, Osioł, Lis i Wilk, ta czwórka zwierząt upolowała wspólnie jelenia, którego następnie Lew podzielił na 4 równe części; ale gdy każdy ze wspólników chciał już sięgnąć po swoją, Lew rzecze: „Hola, poczekajcie wprzód, aż zgłoszę swoje pretensje.

LWÓW i jego związki z polską literaturą

Gusze-lewicz, A. Lewicki, filolog I. Lewandowskiego, Lwów literacki wyd. Lewik, J. Lewin, L.

Lew

Lew uskrzydlony jest atrybutem i symbolem Ewangelisty Marka (symbole Ewangelistów). Lew jest 5 znakiem Zodiaku; jego żywiołem jest ogień.

Lew (gwiazdozbiór)

  Gwiazdozbiór Lew jest obok Wolarza i Panny najbardziej znanym gwiazdozbiorem wiosennym. Jest to mitologiczny lew nemejski, od którego metalowego ciała odskakiwała włócznia Herkulesa (Heraklesa) i dlatego musiał go udusić własnymi rękami.

Lew Tołstoj

Przez całe życie Lew Tołstoj nie zaznał zadowolenia i spokoju, ponieważ niestrudzenie i bezkompromisowo szukał odpowiedzi na stawiane sobie pytania.

Typy elit politycznych wg Pareto – lisy i lwy

Pareto wyróżnił dwa typy elit: wojowniczych, wyrachowanych lisów, oraz dzikich, zaborczych lwów. „Lwy” - rządza przy pomocy siły i „Lisy” – „rządza przy pomocy instynktu kombinacji”. Strategie ludzi, którym przypisuje się miano lisów, i ich działania opierają się na sprycie, chytrości i przebiegłości...

Uchatki - lwy morskie, kotiki

Należą do nich między innymi takie Iwy morskie jak: kalifornijski lew morski (Zalophus californianus), australijski lew morski (Neophoca cinerea) uchatka grzywiasta (Eumetopias jubatus); oraz kotiki, takie jak: kotik antarktyczny (Arctocephalus gazella) i kotik zwyczajny (Callorhinus ursinus).

PILLEROWIE, rodzina lwow. drukarzy, nakładców i księgarzy

PILLEROWIE, rodzina lwow. drukarzy, nakładców i księgarzy 1773-1893. Drukarnię założył przybyły z Wiednia ANTONI (zm. 1781), wysuwając się od razu na pierwsze miejsce we Lwowie dzięki wyposażeniu oraz przywilejowi na druki urzędowe i szkolne, które (obok kalendarzy i dewocjonaliów) stanowiły w...

TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk.-lit.) „Kuriera Lwow."

TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk.-lit.) „Kuriera Lwow.", wyd. we Lwowie 1893-1906 pod red. B. Wysłoucha. Pierwotnie druk. jako wkładka, od 1893 stał się bezpłatnym dodatkiem „Kuriera Lwow.", czołowego pisma demokr. we wsch. Galicji. T., kultywując tradycje niepodległościowe, występował...

WILDOWIE, rodzina lwow. księgarzy i nakładców

WILDOWIE, rodzina lwow. księgarzy i nakładców w XIX w. Księgarnię założył 1796 KAROL (rodem z Hesji; ok. 1764-1834); 1811 otworzył przy niej pierwszą we Lwowie wypożyczalnię. Jako nakładca wydawał —> „Pamiętnik Lwow." i „Pszczołę Pol." oraz „Pamiętnik Galicyjski". Po śmierci założyciela...

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

: Jednak Piłsudski okazał się nie-lewicowcem i partie lewicowe odwróciły się przeciw niemu.

Lew

Lew (Panthera leo) jest jedynym gatunkiem kotów żyjącym w grupach nazywanych stadami.

Mały Lew

W gruncie rzeczy Mały Lew jest typowym gwiazdobiorem „zapchajdziurą", ponieważ - w przeciwieństwie do metody tworzenia gwiazdozbiorów w starożytności i w średniowieczu - każdą gwiazdę trzeba zaliczyć do któregoś gwiazdozbioru i na niebie nie może być „pustych miejsc".

ROZMAITOŚCI, dodatek kult.-lit. do „Gazety Lwow."

ROZMAITOŚCI, dodatek kult.-lit. do „Gazety Lwow.", wyd. (ze zmiennym podtyt.) - do 1824 ze zmienną częstotliwością, nast. co tydzień - we Lwowie 1817-48 i 1854-59, red. przeważnie wspólnie z „Gazetą". Do współpracowników należeli w różnych okresach: A. Bielowski, bracia Dunin-Borkowscy, bracia...

WINIARZOWIE, rodzina lwow. księgarzy, drukarzy i nakładców

WINIARZOWIE, rodzina lwow. księgarzy, drukarzy i nakładców w XIX w. Założycielem drukarni był ADOLF (zm. 1904); miał on też własną księgarnię. Drukarnię przejął po 1850 (koncesja 1853) brat Adolfa, EDWARD JÓZEF (1812-92), który uczynił ją jedyną z czołowych oficyn Galicji. Początkowo zarządca...

LWÓW

(ukr. Lwiw) Miasto nad Pełtwią, na krawędzi Wyżyny Podolskiej, na wielkim europejskim dziale wodnym, zał. w poł. XII w. na Rusi Halicko-Wołyńskiej, nazwane na cześć Lwa, syna Daniela Halickiego, w 1349 przyłączone do Polski wraz z Rusią Halicką, otrzymało w 1356 prawa magdeburskie.

W XV-XVIII w...

SZLICHTYNOWIE, rodzina lwow. drukarzy

SZLICHTYNOWIE, rodzina lwow. drukarzy w 2 poł. XVIII w. Rozpoczął jej działalność na przełomie 1755 i 1756 JAN, kontynuowali po jego śmierci (po 1767, przed 20 II 1770) synowie: 1771-74 ŁUKASZ, a nast. KAZIMIERZ; 1785 drukarnię Sz. zamknięto, zapewne w wyniku konkurencji większej i nowocześniejszej...

ORDER ZŁOTEGO LWA (Orden vom Goldenen Lówen)

Była to srebrna gwiazda z niebieską tarczą w środku, a na niej widniał biało-czerwony lew.

SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

Rozkaz przygotowania inwazji na Wielką Brytanię Adolf Hitler wydał 16 lipca 1940 r.; w dyrektywie nr 16 stwierdził: „Ponieważ Anglia, mimo jej beznadziejnej sytuacji militarnej, nie wykazuje chęci do jakiegokol­wiek kompromisu, zdecydowałem się rozpocząć przygotowania do in­wazji, a jeżeli będzie to...