Letni pałac Poznańskiego

Letni pałac Poznańskiego

Czytaj Dalej

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (1879 r.)

Utwór napisany w formie pamiętnika. Nowela wydana wpierw we Lwowie, pt. „Z pamiętnika korepetytora” (ukazuje stosunki panujące w szkolnictwie warszawskim), następnie w Warszawie, ale ze względu na cenzurę pod zmienionym tytułem.

Korepetytor Wawrzynkiewicz wspomina swego ucznia Michasia. Matka chłopca...

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

10 § 2,3 – wyjątek umożliwiający sądowi orzekanie kary do nieletniego sprawcy w przypadku, gdy spełnione są określone warunki, czyli nieletni, którzy mogą odpowiadać jak dorośli: -ukończone 15 lat -pominięcie 25 lat pozbawienia wolności oraz kary śmierci -popełnienie określonego przestępstwa (zabójstwa, gwałtu, zamachu na życie prezydenta, rozboju) -właściwości i warunki osobiste przemawiają za surowym potraktowaniem ...

Cechy rozwoju mowy dziecka 3-letniego

W tym wieku kształtują się ruchy tylnej części języka i podniebienia miękkiego, konieczne do wymawiania (k, g, ch) oraz ruchy końca języka ku zębom przy wymowie (s, z, c, dz) od ich miękkich odpowiedników i nie powinno już ich wymawiać jako (ś, ź, ć, dź). Pod koniec 4 roku życia, pojawia sie...

Cechy rozwoju mowy dziecka 6-letniego

W wieku 6 lat dziecko posiada rozwinięty aparat artykulacyjny, a jego mowa jest opanowana. Posługuje się swobodnie mową potoczna używając wszystkich części mowy i złożonych form gramatycznych. Zdania złożone współrzędnie znacznie przeważają nad złożonymi podrzędnie. Utrzymuje się nasilona...

Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Jedynymi przejawami pewnej odrębności była nazwa, własny herb oraz flaga. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.

Został nim Antoni Radziwiłł...

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Nieletni

To osoba, wobec której stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (upn): -  Osoba, która nie ukończyła lat 18, względem której stosuje się przepisy o zapobieganiu  i zwalczaniu demoralizacji; -  Osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyła lat 17  i toczy się przeciwko niej postępowanie na podstawie przepisów upn; -  Osoba, w stosunku do której ...

KRETA - PAŁAC W KNOSSOS

Zaraz po wejściu do pałacu Knossos przez ceremonialny Zachodni Dziedziniec, staje się jasne, w jaki sposób powstały legendy o labiryncie. Nawet mając dokładny plan, znalezienie właściwej drogi jest prawie niemożliwe. Dobra rada-nie należy nawet próbować.

Pospaceruj przez pewien czas, a natkniesz się...

KRETA - SALA TRONOWA I RESZTA PAŁACU W KNOSSOS

Głównymi schodami dochodzi się do Centralnego Podwórza, obecnie otwartego, a kiedyś prawdopodobnie otoczonego murami budynków. Na końcu, w północno-zachodnim narożniku podwórza znajduje się wejście do Sali Tronowej, najlepiej oddającej atmosferę tego pałacu. W zadziwiająco małej komnacie, pod ścianą...

Dzieło Sejmu 4 - letniego (1788 - 1792)

1 ) sytuacja wokół Polski

2 ) motywacje i cele

3 ) sposób realizacji

4 ) rezultaty

Reformy Sejmu Rozbiorowego (Po I rozbiorze) na jakiś czas ustabilizowały sytuację w Polsce.

W latach 80 -tych XVIII w. Polska była krajem niesuwerennym.(naród jest suwerenny, kiedy sam stanowi prawa swoje i wybiera...

Jak kształtują się warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych?

Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletnich: Nieletni w chwili popełnienia czynu zabronionego musi mieć ukończone 15 lat.

Lewkonia letnia

Lewkonie letnie rozmnaża się z nasion. Lewkonie letnie są w większości bardzo podatne na choroby, włącznie z mączniakiem, zgniliznami i kiłą kapusty (nie należy ich sadzić w miejscach, gdzie poprzednio rosły warzywa kapustne).

Pieniążek palący

 

Wygląd: kapelusz pieniążka palącego może osiągać średnicę 3-7 cm. Pojawia się jako wypukły, następnie staje się coraz bardziej płaski; powierzchnia gładka i skórzasta; na brzegu lekko pomarszczony. Barwa skórki ochrowoczerwonawa lub czerwonawobrunat-na, czasami z odcieniem żółtawym.  

Blaszki...

Śnieżyca letnia

 

Wygląd: Na pierwszy rzut oka podobna do znanej śnieżycy wiosennej ale jest bardziej okazała, 35-60 cm wysoka, a więc łatwa do odróżnienia już choćby po dwukrotnie większej wysokości. Następną ważną cechą są mniejsze kwiaty (1-1,5 cm) na niejednakowej długości szypułach, po 3-7 na jednej...

BURMISTRZ POZNAŃSKI

BURMISTRZ POZNAŃSKI , drama J. Baudouina, wyst. bezim.i wyd . (pod krypt. L.M.J., tj. Lubomirski Marcin Jerzy) w Warszawie1782. „Przestosowana" do współcz. rzeczywistości polskiejfranc. przeróbka Alkada z Zalamei P. Calderona, pióra J.M. Collota d Herbois (1778), w postawieniu i rozwiązaniukonfliktu między...

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca, poemat dygresyjnyw 2 pieśniach R. Berwińskiego, powst. 1842-43, prwdr.w t. 1 Poezji, Poznań 1844, nawiązujący tytułem do pierwowzorugatunku - Don Juana Byrona. Zgodnie ze specyfiką poematudygresyjnego na plan pierwszy wysunięty jest narrator,który relacjonuje nocną...

DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego

DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego, powieść współcz. T.T. Jeża, prwdr. w „Wędrowcu" 1884 pt. Szkice z poznańskiego, wyd. os. w Warszawie 1885. Satyrycznie wyjaskrawiony obraz życia szlachty w zaborze prus., przypomina powieści galie. J. Lama, tak ujęciem tematu, jak i formą. Fabuła skupia...

Pojęcie i zakres zdolności do czynności prawnych osób nieletnich

 

Zdolność prawna: zdolność do posiadania praw i obowiązków cywilno prawnych, np. możliwość bycia dłużnikiem, właścicielem, spadkobiercą, spadkodawcą. Zgodnie z prawem polskim każdy człowiek od chwili poczęcia aż do śmierci ma zdolność prawną, z tym, że dziecko poczęte w zakresie praw i...

Odstępstwa od zasady niekarania nieletnich w UPN

W przypadku wymierzenia kary pozbawienia lub ograniczenia wolności czas jej trwania nie może przekroczyć ukończenia przez sprawcę 21 roku życia Wobec których postępowanie zostało wszczęte przez sąd rodzinny po ukończeniu 18 roku życia z tym, że czynu karalnego sprawca dopuścił się jeszcze jako nieletni.

Odstępstwa od zasady niekarania nieletnich w kk.

Pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych jest fakultatywne, czyli zależy od oceny sądu.