Leon Petrażycki

Leon Petrażycki

Czytaj Dalej

PETRAŻYCKI Leon (1867 - 1931)

Polski obywatel

Teoretyk prawa, socjolog. Urodził się pod Witebskiem, w polskiej rodzinieszlacheckiej.

Studiował w Kijowie i Berlinie. Nie mając jeszcze trzydziestu lat,opublikował w Niemczech dwie głośne rozprawy z zakresu prawa cywilnego. Mówił osobie, iż "myślał po polsku, pisał po niemiecku, a...

BISKUPSKI LEON, pseud. Aleksander Berka

BISKUPSKI LEON, pseud. Aleksander Berka, ur. 11 IV 1848w Kościanie (Wielkopolska), zm. 6 I 1893 w Chojnicach,badacz dialektu kaszubskiego, językoznawca. Od 1882 nauczy-ciel gimn. w Chojnicach. Uczeń W. Nehringa, z jegoinicjatywy ogłosił pierwszą po F. Ceynowie pracę o mowiekaszubskiej jako dialekcie języka...

BOROWSKI LEON

BOROWSKI LEON, ur. 27 VI 1784 na Polesiu pińskim,zm. 4 IV 1846 w Wilnie, krytyk lit., filolog. Studiował 1801-03na Uniw. Wil.,- na tymże uniw. wykładał od 1814 (od 1821 prol.)wymowę i poezję, a po jego zamknięciu - 1832-34 homiletykęi historię literatury pol. na Akad. Duchownej; należał doTowarzystwa...

CHOROMAŃSKI LEON, właśc imię JULIAN, pseud. Alciphron, Leon Charap

CHOROMAŃSKI LEON, właśc imię JULIAN, pseud. Alciphron,Leon Charap, ur. 26 XI (21 XII?) 1872 w Konotopie(Ukraina), zm. 12 II 1953 w Legionowie pod Warszawą nowelista,dramatopisarz, krytyk. Ukończył studia prawnicze w Krakowie(1893-97). Współpracował z warsz. kabaretem „Momus"i > Sowizdrzałem". W l...

CHWISTEK LEON

CHWISTEK LEON, ur. 13 VI 1884 w Krakowie, zm. 20 VIII 1944 w Berwiszach pod Moskwą, filozof, matematyk, teoretyksztuki, malarz, publicysta i pisarz. Zdobył wielostronne wykształcenie:filoz.-mat., psychol., estet. i piast., studiującw Krakowie (1902-06), Getyndze i Paryżu (1912-14), gdziezapoznał się z...

DEMBOWSKI LEON

DEMBOWSKI LEON, ur. 16 X 1789 w Puławach, zm. 11 X 1878w Warszawie, ojciec Edwarda, polityk, pamiętnikarz. Związanyprzez matkę z Czartoryskimi, obracał się w kręgu—> Puław.Podprefekt departamentu łub. za Księstwa Warsz., czynnyw Rządzie Tymczasowym 1815, od 1818 posłował na sejmy,1829 został...

GOMOLICKI LEON

GOMOLICKI LEON, ur. 27 VIII 1903 w Petersburgu, powieściopisarz i poeta, rusycysta. Młodość spędził na Wołyniu i Podolu, 1931 przeniósł się do Warszawy, od 1945 przebywa w Łodzi. Zajmował się historią literatury ros. i pol. 1 poł. XIX w., gł. Puszkinem i Mickiewiczem (kalendarium Dziennik pobytu...

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon, ur. 10 X 1885 w Cierzni pod Wejherowem, zm. 16 X 1939, rozstrzelany przez hitlerowców w lesie szpęgawskim pod Starogardem Gd., pisarz kaszubski; ksiądz. Od 1920 katecheta w Kościerzynie; uczestnik ruchu młodokaszubskie-go i współpracownik...

JANISZEWSKI LEON

JANISZEWSKI LEON, ur. 1810 w Kaliszu, zm. 27 II 1861 w Tyflisie, poeta, muzyk. Od 1829 student filologii UW, 1830 nowicjusz pijarski, zbiegł w szeregi powstańcze; ranny i wzięty do niewoli, 1831—41 przebywał w Bobrujsku i okolicy, a wysłany do Tyflisu, wystąpił z armii ros. i został nauczycielem muzyki...

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar.ur. 10 XI 1909 w Symbirsku (obecnie Uljanowsk) nad Wołgą, zm. 19 VIII 1970 w Warszawie, pisarz hist., publicysta. Do 1920 przebywał w Rosji, po studiach hist. na USB w Wilnie (1928-32) pracował jako nauczyciel historii w Grodnie, przed 1939 ogłosił kilka rozpraw...

KRUCZKOWSKI LEON

KRUCZKOWSKI LEON, ur. 28 VI 1900 w Krakowie, zm. 1 VIII 1962 w Warszawie, dramatopisarz, prozaik, publicysta, działacz społeczny. Po skończeniu Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie (chemia) pracował w przemyśle i szkolnictwie zawodowym. W 1926-33 przebywał na terenie Zagłębia Dąbrowskiego...

KUNICKI LEON

KUNICKI LEON, ur. 28 VI 1828 w Siedliszczu (Podlasie), zm. 8 I 1873 w Warszawie, pisarz i rysownik. Uczył się w gimn., a nast. pracował w Banku Pol. w Warszawie, po czym osiadł w rodzinnym majątku na Podlasiu; debiut lit. umożliwił mu K. W. Wójcicki w Album literackim 1848. Jako pisarz i rysownik...

PASTERNAK LEON

PASTERNAK LEON, ur. 12 VIII 1910 we Lwowie, zm. 14 X 1969 w Warszawie, poeta i satyryk. Działacz KPP, kilkakrotnie aresztowany, więzień obozu w Berezie Kartuskiej; 1933 współzałożyciel pisma „Lewar", od 1935 współpracownik tyg. „Szpilki". W 1939—41 czł. redakcji „Czerwonego Sztandaru" we Lwowie, 1941—43...

PIWIŃSKI LEON

PIWIŃSKI LEON, ur. 2 II 1889 w Rudzie (Podlasie), zm. 1 XII 1942 w Warszawie, krytyk lit., wydawca. Samouk, zdobył rozległą erudycję literacko-muzyczną, przez dłuższy czas pracował jako urzędnik ubezpieczeniowy. Czł. —> Klubu Lit. i Nauk. (KLIN), 1935-36 w redakcji tyg. „Pion" (1936 red. nacz.)...

PŁOSZEWSKI LEON

PŁOSZEWSKI LEON, ur. 12 VIII 1890 w Krakowie, zm. 9 VII 1970 tamże, historyk literatury, edytor. W 1908-12 studiował filologię pol. i romańską na UJ, m. in. pod kierunkiem S. Windakiewicza i I. Chrzanowskiego, 1913-14 na Sorbonie. Od 1919 w Warszawie, był nauczycielem gimn., 1922-34 czł. redakcji kilku...

POMIROWSKI LEON

POMIROWSKI LEON, ur. 30 VII 1891 w Warszawie, zm. 31 III 1943 w Majdanku, krytyk literacki. Po studiach filol. w Berlinie i Paryżu (1908-14) pracował jako nauczyciel w gimn. warszawskich. Debiutował poematem dram. Odstępstwo (1916), ogł. pod pierwotnym nazwiskiem Pomper. Działalność kryt. rozpoczął...

POTOCKI LEON, pseud. Bonawentura z Kochanowa

POTOCKI LEON, pseud. Bonawentura z Kochanowa, ur. 1799 w Kochanowie (Białoruś), zm. 6 XII 1864 w Rydze, pamiętnikarz, prozaik. Syn adiutanta J. Poniatowskiego (popularnego w Królestwie Pol. gen. „Stasia " P.), dzieciństwo spędził w kręgu pałacu Pod Blachą, l. szkolne w żoliborskim konwikcie pijarskim...

ROPPEL LEON, pseud. Piętów Tóna

ROPPEL LEON, pseud. Piętów Tóna, ur. 19 IX 1912 w Wejherowie, zm. 12 V 1978 w Gdyni, pisarz kaszubski, badacz i popularyzator miejscowego piśmiennictwa i folkloru. Z wykształcenia germanista, od 1963 lektor WSP i nast. UGd., ogłosił tom opowiadań Na Jantórowym brzegu (1939), utwory scen. Żeglarz...

KOSTKA NAPIERSKI Aleksander Leon

ok. 1620-51, Przywódca największego w Polsce przedrozbiorowej wystąpienia chłopskiego na ziemiach etnicznie polskich. Kapitan w służbie szwedzkiej, walczył w czasie wojny 30-letniej w Niemczech, po śmierci Władysława IV wrócił do kraju.

W 1650/51 ułożył z Bohdanem Chmielnickim plan rozszerzenia...

KOZIETULSKI Jan Leon Hipolit

1781-1821, Pułkownik wojsk polskich. Po ukończeniu szkoły kadeckiej w Warszawie wstąpił w 1806 do legionów polskich. Jako dowódca szwadronu pułku szwoleżerów gwardii Napoleona I zyskał sobie sławę przez zdobycie w Hiszpanii w 1808 przełęczy Somosierra; odznaczył się w 1809 pod Wagram; został...