Leon Petrażycki

Leon Petrażycki

Leon Petrażycki (ur. 13 kwietnia 1867 w Kołłątajowie, zm. 15 maja 1931 w Warszawie) - polski prawnik, filozof, socjolog prawa, etyk i logik działający w Rosji. Urodził się w Kołłątajowie na Witebszczyźnie (zabór rosyjski). Jego ojciec brał udział w powstaniu styczniowym, w wyniku czego stracił majątek. Osobowość Petrażyckiego ukształtowała się na styku dwóch kultur: polskiej i rosyjskiej. Z...

Czytaj Dalej

PETRAŻYCKI Leon (1867 - 1931)

Polski obywatel

Teoretyk prawa, socjolog. Urodził się pod Witebskiem, w polskiej rodzinieszlacheckiej.

Studiował w Kijowie i Berlinie. Nie mając jeszcze trzydziestu lat,opublikował w Niemczech dwie głośne rozprawy z zakresu prawa cywilnego. Mówił osobie, iż "myślał po polsku, pisał po niemiecku, a...

Psychologizm w prawie

(Leon Petrażycki) Przedmiotem nauki prawa jest przeżycie prawne i nauka nie może ograniczać się do badania norm prawa obowiązującego. Przeżycia prawne dzieli się na dwie grupy: przeżycia prawa pozytywnego i przeżycie prawa intuicyjnego.

W tych pierwszych człowiek ma wyobrażenie, że norma prawna jest...

HISTORIA POLSKIEJ SOCJOLOGII PRAWA

*Na upowszechnienie się w Polsce idei socjologii prawa wywarł wpływ:

1.amerykański realizm prawniczy (badanie prawa w działaniu a nie prawa w książkach.

2.odzyskanie niepodległości i potrzeba efektywnego oddziaływania na stosunki społeczno-polityczne i gospodarcze za pomocą polityki...

Poglądy Polaków na cele prawa

• Zdaniem zdecydowanej większości Polaków prawo powinno przede wszystkim zapobiegać przestępczości i zwalczać ją.

• Tylko wśród posłów nich nieco częściej  jako główny cel prawa wymieniana jest cel partycypacja, tj. umożliwienie społeczeństwu za pośrednictwem prawa wpływania na rządzenie...

BISKUPSKI LEON, pseud. Aleksander Berka

BISKUPSKI LEON, pseud. Aleksander Berka, ur. 11 IV 1848w Kościanie (Wielkopolska), zm. 6 I 1893 w Chojnicach,badacz dialektu kaszubskiego, językoznawca. Od 1882 nauczy-ciel gimn. w Chojnicach. Uczeń W. Nehringa, z jegoinicjatywy ogłosił pierwszą po F. Ceynowie pracę o mowiekaszubskiej jako dialekcie języka...

BOROWSKI LEON

BOROWSKI LEON, ur. 27 VI 1784 na Polesiu pińskim,zm. 4 IV 1846 w Wilnie, krytyk lit., filolog. Studiował 1801-03na Uniw. Wil.,- na tymże uniw. wykładał od 1814 (od 1821 prol.)wymowę i poezję, a po jego zamknięciu - 1832-34 homiletykęi historię literatury pol. na Akad. Duchownej; należał doTowarzystwa...

CHOROMAŃSKI LEON, właśc imię JULIAN, pseud. Alciphron, Leon Charap

CHOROMAŃSKI LEON, właśc imię JULIAN, pseud. Alciphron,Leon Charap, ur. 26 XI (21 XII?) 1872 w Konotopie(Ukraina), zm. 12 II 1953 w Legionowie pod Warszawą nowelista,dramatopisarz, krytyk. Ukończył studia prawnicze w Krakowie(1893-97). Współpracował z warsz. kabaretem „Momus"i > Sowizdrzałem". W l...

CHWISTEK LEON

CHWISTEK LEON, ur. 13 VI 1884 w Krakowie, zm. 20 VIII 1944 w Berwiszach pod Moskwą, filozof, matematyk, teoretyksztuki, malarz, publicysta i pisarz. Zdobył wielostronne wykształcenie:filoz.-mat., psychol., estet. i piast., studiującw Krakowie (1902-06), Getyndze i Paryżu (1912-14), gdziezapoznał się z...

DEMBOWSKI LEON

DEMBOWSKI LEON, ur. 16 X 1789 w Puławach, zm. 11 X 1878w Warszawie, ojciec Edwarda, polityk, pamiętnikarz. Związanyprzez matkę z Czartoryskimi, obracał się w kręgu—> Puław.Podprefekt departamentu łub. za Księstwa Warsz., czynnyw Rządzie Tymczasowym 1815, od 1818 posłował na sejmy,1829 został...

GOMOLICKI LEON

GOMOLICKI LEON, ur. 27 VIII 1903 w Petersburgu, powieściopisarz i poeta, rusycysta. Młodość spędził na Wołyniu i Podolu, 1931 przeniósł się do Warszawy, od 1945 przebywa w Łodzi. Zajmował się historią literatury ros. i pol. 1 poł. XIX w., gł. Puszkinem i Mickiewiczem (kalendarium Dziennik pobytu...

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon, ur. 10 X 1885 w Cierzni pod Wejherowem, zm. 16 X 1939, rozstrzelany przez hitlerowców w lesie szpęgawskim pod Starogardem Gd., pisarz kaszubski; ksiądz. Od 1920 katecheta w Kościerzynie; uczestnik ruchu młodokaszubskie-go i współpracownik...

JANISZEWSKI LEON

JANISZEWSKI LEON, ur. 1810 w Kaliszu, zm. 27 II 1861 w Tyflisie, poeta, muzyk. Od 1829 student filologii UW, 1830 nowicjusz pijarski, zbiegł w szeregi powstańcze; ranny i wzięty do niewoli, 1831—41 przebywał w Bobrujsku i okolicy, a wysłany do Tyflisu, wystąpił z armii ros. i został nauczycielem muzyki...

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar.ur. 10 XI 1909 w Symbirsku (obecnie Uljanowsk) nad Wołgą, zm. 19 VIII 1970 w Warszawie, pisarz hist., publicysta. Do 1920 przebywał w Rosji, po studiach hist. na USB w Wilnie (1928-32) pracował jako nauczyciel historii w Grodnie, przed 1939 ogłosił kilka rozpraw...

KRUCZKOWSKI LEON

KRUCZKOWSKI LEON, ur. 28 VI 1900 w Krakowie, zm. 1 VIII 1962 w Warszawie, dramatopisarz, prozaik, publicysta, działacz społeczny. Po skończeniu Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie (chemia) pracował w przemyśle i szkolnictwie zawodowym. W 1926-33 przebywał na terenie Zagłębia Dąbrowskiego...

KUNICKI LEON

KUNICKI LEON, ur. 28 VI 1828 w Siedliszczu (Podlasie), zm. 8 I 1873 w Warszawie, pisarz i rysownik. Uczył się w gimn., a nast. pracował w Banku Pol. w Warszawie, po czym osiadł w rodzinnym majątku na Podlasiu; debiut lit. umożliwił mu K. W. Wójcicki w Album literackim 1848. Jako pisarz i rysownik...

PASTERNAK LEON

PASTERNAK LEON, ur. 12 VIII 1910 we Lwowie, zm. 14 X 1969 w Warszawie, poeta i satyryk. Działacz KPP, kilkakrotnie aresztowany, więzień obozu w Berezie Kartuskiej; 1933 współzałożyciel pisma „Lewar", od 1935 współpracownik tyg. „Szpilki". W 1939—41 czł. redakcji „Czerwonego Sztandaru" we Lwowie, 1941—43...

PIWIŃSKI LEON

PIWIŃSKI LEON, ur. 2 II 1889 w Rudzie (Podlasie), zm. 1 XII 1942 w Warszawie, krytyk lit., wydawca. Samouk, zdobył rozległą erudycję literacko-muzyczną, przez dłuższy czas pracował jako urzędnik ubezpieczeniowy. Czł. —> Klubu Lit. i Nauk. (KLIN), 1935-36 w redakcji tyg. „Pion" (1936 red. nacz.)...

PŁOSZEWSKI LEON

PŁOSZEWSKI LEON, ur. 12 VIII 1890 w Krakowie, zm. 9 VII 1970 tamże, historyk literatury, edytor. W 1908-12 studiował filologię pol. i romańską na UJ, m. in. pod kierunkiem S. Windakiewicza i I. Chrzanowskiego, 1913-14 na Sorbonie. Od 1919 w Warszawie, był nauczycielem gimn., 1922-34 czł. redakcji kilku...

POMIROWSKI LEON

POMIROWSKI LEON, ur. 30 VII 1891 w Warszawie, zm. 31 III 1943 w Majdanku, krytyk literacki. Po studiach filol. w Berlinie i Paryżu (1908-14) pracował jako nauczyciel w gimn. warszawskich. Debiutował poematem dram. Odstępstwo (1916), ogł. pod pierwotnym nazwiskiem Pomper. Działalność kryt. rozpoczął...

POTOCKI LEON, pseud. Bonawentura z Kochanowa

POTOCKI LEON, pseud. Bonawentura z Kochanowa, ur. 1799 w Kochanowie (Białoruś), zm. 6 XII 1864 w Rydze, pamiętnikarz, prozaik. Syn adiutanta J. Poniatowskiego (popularnego w Królestwie Pol. gen. „Stasia " P.), dzieciństwo spędził w kręgu pałacu Pod Blachą, l. szkolne w żoliborskim konwikcie pijarskim...