LENINO - bitwa 1943 r.

Miejscowość w Białoruskiej FSRR; w jej rejonie toczyły się walki, w których wzięła udział polska 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem gen.Zygmunta *Berlinga, działająca w składzie radzieckiej 33 armii Frontu Zachodniego. Skierowanie do walki polskiej jednostki miało głównie...

LENINO

Wieś w obwodzie mohylewskim (Białoruska SRR), gdzie 12-13 X 1943 po raz pierwszy uczestniczyła w walce z wojskami nm. Pierwsza Dywizja im. T. Kościuszki pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga; dywizja wchodziła w skład radzieckiej 33. armii Frontu Zach. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono w Polsce...