Leki przeciwmalaryczne

Czytaj Dalej

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Lęk przed awangardą

Na początku XX wieku etyka klasycystyczna znalazła się w niebezpieczeństwie. Jej prze-ciwnicy ideowi (nihiliści, anarchiści, komuniści), a także ludzie sztuki gustujący w estetycerozpadu (ekspresjoniści, dadaiści, prymitywiści) lub w estetyce przemocy (futuryści, piewcyrewolucji) – odnosili...

Lęk społeczny i nieśmiałość

Pojęcie lęku społecznego odnosi się do nieprzyjemnych uczuć lęku, niepokoju, podenerwowania, które są przeżywane przez niektóre jednostki w pewnego typu sytuacjach społecznych lub nawet na samą myśl o tych sytuacjach (Jones, Briggs i Smith, 1986; Leary i Kowalski, 2001). Lęk społeczny (LS), jak każda...

Metody i techniki redukcji lęku społecznego

Lęk społeczny i zahamowania interpersonalne mają wielorakie uwarunkowania. W związku z tym żadna pojedyncza technika redukcji lęku społecznego nie jest odpowiednia dla wszystkich osób cierpiących z powodu nadmiernej lękliwości społecznej. Dla skutecznego przezwyciężenia lęku społecznego duże...

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Terapie poznawcze

Koncentrują się na zmianie nastawienia pacjenta do siebie i do interakcji społecznych. Stosowane techniki mają na celu m.in. zmniejszenie koncentracji na sobie poprzez zwiększenie uwagi przykładanej do rozwoju sytuacji społecznej oraz zachowań interlokutorów (technika „decentracji”). Okazuje się, że...

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Trening umiejętności społecznych (TUS)

Ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych do tego, aby móc efektywnie podejmować określonego typu wyzwania społeczne. TUS opiera się na technice odgrywania roli (symulowania sytuacji społecznych) (Argyle, 1994, 1999). U osób, u których stwierdza się znaczne deficyty umiejętności społecznych i...

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Metody relaksacji

Są wykorzystywane do bezpośredniego oddziaływania na poziom napięcia (pobudzenia) jednostki. Najczęściej w kontekście redukcji lęku społecznego mówi się o progresywnej relaksacji mięśniowej (a ściślej mówiąc o jej modyfikacji zwanej kontrolowaną relaksacją na sygnał) oraz o systematycznym...

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Ćwiczenia interakcji

To nabieranie doświadczenia poprzez uczestniczenie w zaaranżowanych, bezpiecznych sytuacjach społecznych. Różnią się one od TUS tym, że w przypadku ćwiczenia interakcji nie ma żadnej intencji, żadnego planu nauczenia ich uczestników jakiś konkretnych umiejętności społecznych. Po prostu aranżuje się...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Definicje pobudzenia, lęku i stresu

Pobudzenie – ogólna aktywacja fizjologiczna i psychiczna zróżnicowana między intensywnym snem, a podnieceniem. Jest odczuciem neutralnym, czyli, że może występować zarówno gdy jesteśmy zdenerwowani, jak i kiedy jesteśmy podnieceni.

Lęk – negatywny stan emocjonalny połączony z uczuciem nerwowości...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Czynniki wywołujące lęk i stres

a) Czynniki sytuacyjne:

- znaczenie wydarzenia – im ważniejsze znaczenie osobiste tym jest dla nas ono bardziej stresujące.

- oczekiwania – zbyt duże oczekiwania wywołują silną presję, a co za tym idzie owocuje to większym lekiem. Może tez wystąpić reakcja odwrotna, gdy nikt nie interesuje się naszym...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między pobudzeniem i działaniem

a) Teoria popędu – uznaje, że jeżeli stawiane są przed nami zadania proste to pod wpływem pobudzenia będziemy je skuteczniej je wykonywać, gdyż będziemy to robić mechanicznie (wynik = pobudzenie x nawyk). Jednak jeżeli zadanie będzie złożone, wówczas pobudzenie wpłynie na nie negatywnie.

Ocena...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między lekiem, a wynikiem sportowym

a) Model katastrofy – mówi, że jeżeli zawodnikowi towarzyszy niski poziom lęku poznawczego, czyli że nie ma obaw związanych ze swoim lekiem hipoteza odwróconego „U” jest prawdziwą i spełnia się, jeżeli jednak zawodnik ma wysoko poziom leku poznawczego, nawet najmniejsze przekroczenie optymalnego poziomu...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Opanowywanie stresu

a) Techniki relaksacyjne – mają na celu obniżenie poziomu pobudzenia sportowców.

- technika biologicznego sprzężenia zwrotnego – polega na obserwacji reakcji naszego organizmu (temperatura ciała, tępo pracy serca). Należy w momencie gdy nie jesteśmy pod wpływem lęku i stresu zmierzyć swoje reakcje, a...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a lęk

Ludzie z niskim poczuciem własnej skuteczności w syt. potencjalnych zagrożeń odczuwają wysokie pobudzenie związane z lękiem (stres). Nie sama sytuacja a niskie poczucie skuteczności w radzeniu sobie z nią wywołuje ten lęk. Osoba taka koncentruje się raczej na samej katastrofie i jej przyszłych...

Gerontologia - Rola leków gerontologicznych w starzeniu się i praperaty wspomagające proces opóźniania starości

Do tej pory nie udało się wyprodukować eliksiru młodości, istnieją jednak leki gerontologiczne, które pełnią rolę pomocniczą, zastosowanie ich z odpowiednią dietą, fizykoterapią, psychoterapią może przynieść efekty ale przy aktywnym stylu życia. Niedopuszczalne jest łączenie tych leków...

ZABURZENIA LĘKOWE - Różnice między strachem a lękiem

Lęk ma te same 4 składniki co strach z istotną różnicą w składniku poznawczym. Poznawczym składnikiem strachu jest myśl że istnieje wyraźne i konkretne niebezpieczeństwo, podczas gdy poznawczym składnikiem leku jest oczekiwanie bardzo rozproszonego i niejasnego zagrożenia

Strach można...

Jakie leki zabrać na wczasy?

Apteczka pierwszej pomocy: 3 duże standardowe opatrunki 3 średnie standardowe opatrunki 2 chusty trójkątne jałowe opatrunki samoprzylepne paczka jałowej waty 2 bandaże elastyczne agrafki nożyczki maść odkażająca lista zasad udzielania pierwszej pomocy kieliszek do przemywania oczu...

Jak powstają nowe leki?

Produkcja nowych leków jest procesem długim i bardzo skomplikowanym. Wyprodukowany śro­dek musi spełnić rządowe wymogi bezpieczeństwa, ponadto każda firma farmaceutyczna ma własne surowe przepisy regulujące proces produkcji. Far­maceuci muszą najpierw przeprowadzić setki prób laboratoryjnych, aby...

Jakie są skutki uboczne stosowania leków?

Leki podaje się ludziom walczącym z określo­ną chorobą albo jej objawami, ale pomimo tak dokładnych badań w procesie produkcji, nie zawsze udaje się uniknąć niepożądanych skutków ubocz­nych. Niektóre specyfiki są dopuszczone do sprzedaży pomimo skutków ubocznych, jakie wywołu­ją, ponieważ...

Czym są leki?

Kiedy jesteśmy chorzy i zażywamy przepisane przez doktora leki, oczekujemy, ze przywrócą nam one zdrowie - nie zastanawiając się nad działaniem medykamentów. Jednak jak produkuje się lekarstwa, kto zajmuje się ich wytwarzaniem i jakie jest ich zastosowanie? Już dawno temu ludzie używali oczyszczonych...

Co to są leki antyhistaminowe?

Na rynku znajduje się wiele leków antyhistaminowych o różnym działaniu i mocy. Mają działanie przeciwne do działania naturalnego związku chemicznego organizmu, biorącego udział w reakcjach alergicznych, które wywołują swędzenie, puchnięcie i wysypki. Pierwszym skutecznym lekiem tego rodzaju był...