Legia Nadwiślańska

Legia Nadwiślańska

Czytaj Dalej

LEGIA

Legia Naddunajska utworzona w Republice BataWskiej (Holandia) w 1799 przy poparciu Francji, pod dowództwem gen. Legia Nadwiślańska sformowana w 1808 z części Legionów Dąbrowskiego i jazdy Legii Naddunajskiej.

LEGIA HONOROWA

składała się z Wielkiej Rady Administracyjnej i 16 kohort liczących 7 wielkich oficerów, 20 komendantów, 30 oficerów i 350 legionistów każda. (Ordre National de la Legion d'Honneur) - najwyższe odznaczenie franc.

LEGIA KALISKA

Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od XI 1806 w Kaliszu przez gen. Pawła Skórzewskiego, którego 10 I 1807 zastąpił gen. Józef Zajączek.

Składała się z 4 pułków piech. (otrzymały numery 5, 6, 7 i 8), z 2 pułków jazdy (3 p. ułanów i 4 psk.) oraz bat. art. Gotowe już bat. i szwadrony weszły...

LEGIA NADDUNAJSKA

Poi. formacja wojsk., powołana dekretem z 8 IX 1799, na żołdzie Republiki Francuskiej. Tworzono ją aż do połowy 1800 w Pfalzburgu, Metz, a potem Strasburgu z Polaków - jeńców z armii austr. Składała się z 4 bat. piech., 4 szwadronów jazdy i komp. art. konnej. Łącznie liczyła niemal 4 tys. żoł...

LEGIA NADWIŚLAŃSKA

, że Legia będzie miała dwie rady administracyjne, jedną dla trzech pułków piech. Legii rozbił hiszp. 23 XI 1808 Legia odznaczyła się pod Tudelą, gdzie rozbiła hiszp.

LEGIA POLSKO-WŁOSKA

Legia otrzymała nazwę Legii Polskiej. 13 X 1807 w Fontainebleau Napoleon postanowił, że Legia nie wejdzie w skład wojska poi. Pułki Legii przybyły do Kassel w XI 1807 i przez kilka miesięcy stanowiły trzon wojsk westf.

LEGIA POZNAŃSKA

Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od połowy XI1806 w Poznaniu i Wielkopolsce przez gen. Dąbrowskiego. Składała się z 4 pułków piech. (otrzymały one początkowo numery 1,2,3 i 4, a od VII 1807 - 9,10, 11 i 12), z 2 pułków jazdy (początkowo 1 i 2 p., a następnie 5 psk. i 6 p. ułanów) oraz...

LEGIA PÓŁNOCNA

Michał Radziwiłł, Zajączek bowiem od dawna zajmował się organizowaniem Legii Kaliskiej. została przeznaczona na uzupełnienie Legii Kaliskiej, która nie miała wciąż pełnego stanu.

LEGIA WARSZAWSKA

Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od 6 XII 1806 przez ks. Poniatowskiego w Warszawie i na Mazowszu.

Składała się z 4 pułków piech. (początkowo nosiły one numery 9, 10, lii 12, a odVII 1807numery 1, 2, 3 i 4), z 2 pułków jazdy (początkowo numery 5 i 6 jazdy, potem 1 psk. i 2 p. ułanów) oraz...

MUZEUM LEGII HONOROWEJ

Mieści się w pałacyku Salm-Salm, gdzie przedtem znajdowała się kapituła Orderu Legii Honorowej.