Latający mnich i tajemnica Da Vinci

Latający mnich i tajemnica Da Vinci (słow. Legenda o lietajúcom Cypriánovi) – słowacko-polski dramat z 2008 roku w reżyserii Mariany Čengel-Solčanskiej. Fabuła filmu oparta jest na biografii rzeczywistej postaci brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru. XVIII wiek, słowackie Pieniny. W ukrytym w górach, owianym mrocznymi legendami Czerwonym Klasztorze pustelniczy żywot wiodą mnisi kamedulscy...

Czytaj Dalej

Leonardo da Vinci

Ważne daty1452Rok urodzin Leonarda da Vinci ok. Anna Samotrzecia (nie na podstawie słynnego szkicu florenckiego) 1516 Wyjazd do Francji 1519Śmierć Leonarda da Vinci w Amboise

Leonardo da Vinci

Wkład w rozwój techniki: Stworzył kilka projektów wynalazków: • model spadochronu • skrzydło • aparat do nurkowania • maszyna tkacka • maszyny latające • płetwy • łódź podwodna • soczewki kontaktowe • specjalna wyrzutnia (katapulta) • łożysko • podnośnik do kolumn Twórczość malarska Leonarda Da Vinci: • Mona Lisa • Ostatnia Wieczerza • Madonna ze Skał • Dama z łasiczką • Św.

BARTOLOMEO FRA, Baccio della Porta, właśc. Bartolomeo da Paolo del Fattorino OP

, ukształtowany pod wpływem Leonardada Vinci i Michała Anioła oraz malarzy weneckich(koloryt), przejawia się głównie w Zwiastowaniu (1497, Volterra,katedra), Wizji św.

GALAKTOTROFUSA

Dowodem wzrastającej pobożności maryjnej oraz ugruntowanejwiary w tajemnicę wcielenia i prawdziwe człowieczeństwoChrystusa są nieliczne rom. renesansu obdarzali MadonnęLitta subtelnym, mist, wdziękiem ( L e o n a r d o da Vinci, 1517,Ermitaż; A.

Program Młodzież-edukacja nieformalna

W Unii Europejskiej realizowane są trzy wielkie programy edukacyjne: Program MŁODZIEŻ, Program Socrates oraz Program Leonardo Da Vinci, które kształtują tzw. Program Leonardo Da Vinci promuje kształcenie zawodowe.

Postać historyczna jko zjawisko społeczne

Mając w ręku tak potężną i niebezpieczną broń, jaką była doktryna rasistowska, snuje Hitler plany podboju świata, bo dobrze zdaje sobie sprawę, że pokojową drogą zagarnąć się go nic da. Wszystko co zrobił,było zgodne z twierdzeniem,że gdy komuś da się palec, prędzej czy później będzie żądał całej ręki.

DAC (Dual Attachment Concentrator)

DAC (Dual Attachment Concentrator) - koncentrator włączany do podwójnego pierścienia szybkiej lokalnej sieci optycznej FDDI lub miedzianej CDDI, czyli bezpośrednio do podstawowego, jak i dodatkowego pierścienia sieci. Za pomocą koncentratora DAC są przyłączane do sieci wszystkie stacje robocze typu SAS.

OKO I MYŚL LEONARDA DA VINCI

Jego poglądów na kolornie da się oderwać od tych dwu spraw, i to właśnie stanowi o przełomowej roliLeonarda w przemianach struktury i estetyki obrazu, które zaczęły się dokonywaćw malarstwie europejskim.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA STARSZEGO

Sądziła więc, że nie dadzą się spętać ani zaprząc, a jeśli nawet uczniowie je zaprzęgną, to one pędząc tu i tam wywrócą wóz, wyrzucą z niego dało, a ich samych pozabijają.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Jednak wszystkiego, co związane jest z miłością nie da się opisać - zajęłoby to prawdopodobnie całe życie i niezliczoną liczbę kartek - to temat, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie do końca opisany. Miłości przecież nie da się kupić, nie można także udawać, że się kogoś kocha.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

„Czarno–biała” konstrukcja rzeczywistości w III części Dziadów, podział na wyłącznie dobrych i całkowicie złych, atmosfera mistycyzmu i tajemniczości powodowała, że ukazany w niej obraz, nawiązujący do faktycznego procesu Filomatów, stawał się wzniosłym obrazem całej martyrologii narodu polskiego.

HISTORIA LITERATURY - Renesans

Powszechnie znane są imiona wielkich artystów włoskich: Niccoló da Correggio (1450—1508); Leonardo da Vinci (1452—1519); Mi-chelangelo Buonaroti (1475—1564); Tiziano Yecellio (1477— —1576); Rafael Santi (1483—1520) i przynajmniej jedno niemieckie: Albrecht Durer (1471—1528).

B-1 7 FLYING FORTRESS Boeing („Latająca forteca") - samolot

Z chwilą przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny, na Dale­kim Wschodzie stacjonowało 150 B-17, z których zaledwie 1/ 3 stano­wiły B-I7E, reszta zaś to wersje Ci Do niewielkiej wartości bojo­wej.

Fraszki Jana Kochanowskiego jako pamiętnik humanisty

Wspomniałam już żartobliwie stwierdzenie, że fraszki mają bawić – Na swoje księgi i Do fraszek, gdzie poeta przyznał się, że umieszcza we fraszkach wszystkie swoje tajemnice.

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Analizując postawy bohaterów literackich XX wieku zauważamy iż nie wszyscy „ dali się zwilczyć”, wielu pozostało ludźmi. Nie wolno nam „dać się zwilczyć”, nie wolno uczynić z siebie maszyny pozbawionej uczuć, która co gorsze może pozbawić uczuć innych.

Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).

W powieści Grudzińskiego da się wyczuć ideę, myśli, iż wartości moralne nie ulegają tak łatwo zniszczeniu, wieczna niezgoda na zło, im gorsze istnieje, tym większa - wieczne poszukiwanie wymiaru człowieczeństwa -we wspomnieniu, w marzeniu, nawet w osamotnieniu - są hołdem złożonym człowiekowi.

Romantyzm pytania

Tajemnicze jezioro, na dnie którego znajdują się ruiny zatopionego miasta, groźne kwiaty rosnące na brzegu jeziora, ich rola w karze udzielonej ruskim żołnierzom, tajemnicza postać dziewczyny-świteźianki, ponury las, przez który zbrodnicza Pani biegnie do Pustelnika, słysząc złowróżbne krakanie wron i hukanie puchaczy, wszystko to na tle ciemnej, wietrznej nocy - oto ważniejsze motywy przyrody, groźnej, budzącej przestrach,