Latający mnich i tajemnica Da Vinci

Czytaj Dalej

Leonardo da Vinci

Ważne daty1452Rok urodzin Leonarda da Vinci ok. Anna Samotrzecia (nie na podstawie słynnego szkicu florenckiego) 1516 Wyjazd do Francji 1519Śmierć Leonarda da Vinci w Amboise

Leonardo da Vinci

Wkład w rozwój techniki: Stworzył kilka projektów wynalazków: • model spadochronu • skrzydło • aparat do nurkowania • maszyna tkacka • maszyny latające • płetwy • łódź podwodna • soczewki kontaktowe • specjalna wyrzutnia (katapulta) • łożysko • podnośnik do kolumn Twórczość malarska Leonarda Da Vinci: • Mona Lisa • Ostatnia Wieczerza • Madonna ze Skał • Dama z łasiczką • Św.

OKO I MYŚL LEONARDA DA VINCI

Jego poglądów na kolornie da się oderwać od tych dwu spraw, i to właśnie stanowi o przełomowej roliLeonarda w przemianach struktury i estetyki obrazu, które zaczęły się dokonywaćw malarstwie europejskim.

B-1 7 FLYING FORTRESS Boeing („Latająca forteca") - samolot

Z chwilą przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny, na Dale­kim Wschodzie stacjonowało 150 B-17, z których zaledwie 1/ 3 stano­wiły B-I7E, reszta zaś to wersje Ci Do niewielkiej wartości bojo­wej.

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Analizując postawy bohaterów literackich XX wieku zauważamy iż nie wszyscy „ dali się zwilczyć”, wielu pozostało ludźmi. Nie wolno nam „dać się zwilczyć”, nie wolno uczynić z siebie maszyny pozbawionej uczuć, która co gorsze może pozbawić uczuć innych.

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Tajemnica wcielenia

Obietnica dana królowi Dawidowi, że jego potomek będzie panował na wieki 2 Sm 7,12-16.

Znaczenie tajemnicy Jezusa Chrystusa dla całej teologii

Bóg w Jezusie Chrystusie jest rzeczywiście najgłębszą tajemnicą. W tym kontekście kategoria „paradoksu” wydaje się być najstosowniejszym środkiem poznawczego zgłębienia tajemnicy Jezusa Chrystusa.

ISTOTA BOGA. ABSURD CZY TAJEMNICA?

Wiemy jednak, że przy takiej powszechnej nieracjonalności, wewnętrznej sprzeczności, anarchii bytowej wszelkie przedsięwzięcia poznawcze są niecelowe i niemoŜliwe; pozostaje uznanie dąŜeń typowo ludzkich za dziwaczne nieporozumienie, ten sposób dochodzimy do stwierdzenia,  Ŝe podyktowane danymi doświadczenia rozróŜnienia dotyczące bytu (jako bytu) doprowadzą ostatecznie do dysjunkcji: albo uznamy istnienie Boga (którego sposób ...

Tajemnica zawodowa

Wiadomość nie stanowiąca tajemnicy państwowej - ważna dla interesów państwa, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków. Wiadomości stanowiące tajemnicę służbową określa się jako "poufne".

Szczególne prawa i obowiązki banków - tajemnica bankowa, moc prawna dokumentów bankowych, bankowe tytuły egzekucyjne i inne szczególne prawa i obowiązki

Żądanie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową może być dla banku wiążące tylko wówczas, gdy pochodzi od podmiotu, któremu ustawa daje tę gwarancję.

Tajemnice kosmosu odkrywane przez współczesne cywilizacje

Dawniej podsycali ją astronomowie , wypatrując tajemniczych kanałów . ( ślady mikroorganizmów ) Historia badania Marsa to pasmo niepowodzeń o nad wyraz tajemniczych przyczynach .

Charakterystyka latających lemurów

Ży-wią się liśćmi, pędami, pąkami, kwiatami i owocami.

Początki Cesarstwa Rzymskiego - Tajemnica sukcesu cesarstwa

- stabilność władzy nad prowincjami - niewielki stopień uciążliwości rzymskiego panowania - niezmiernie zręczna i dalekowzroczna polityka wobec elit prowincjonalnych

Co renesans karoliński dał Europie?

Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców...

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

c) Vasco da Gamma - żeglarz portugalski, odkrywca morskiej drogi do Indii.

The biography of Salvador Dali

) In 1948 Dalí returned to Spain. There are two museums dedicated to his work: the Teatre-Museu Dalí, established in Figueras in 1974 and the Salvador Dalí Museum in St Petersburg, Ohio, established in 1982.

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da

Viele waren wieder auf dem Heimweg, nachdem sie aus Neugier mitten in der Nacht schnell mal zum Ku'Damm gefahren waren. Dann kamen die ersten West-Berliner aus dem Ostteil der Stadt zurück: Sie hatten auf dem Alexanderplatz gefeiert.

Prawo do tajemnicy komunikowania się i nienaruszalność mieszkania

49 stanowi, że zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Mieści się w nim tajemnica korespondencji, tajemnica rozmów telefoniczn6ych, a także innych form przekazu.

Tajemnica bankowa

Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej przez bank jest szerszy od zakresu wyznaczonego przez datę zawarcia umowy i jej wygaśnięcia.