Lasy deszczowe

Lasy deszczowe

Czytaj Dalej

Lasy deszczowe

Lasy deszczowe rosną najlepiej na obszarach, gdzie nie ma pory suchej; z tego względu najgęstsze lasy deszczowe świata występują w strefie równikowej. Lasy deszczowe są więc po części wycinane, żeby ludzie w krajach boga­tych mogli mniej płacić za hamburgery.

Lasy i gospodarka leśna

Obszary leśne pokrywają 30 % ziemskiej powierzchni lądów. Lasy zajmują najwięcej powierzchni w Ameryce południowej( 46% ) a najmniej ( 18% )w Australii. Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% )

Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli...

Lasy i zarośla twardolistne

CHAPPARAL

Są to niskie, wiecznie zielone zarośla występujące w Ameryce Północnej.

JAŁOWIEC

Jest to iglaste, wiecznie zielone drzewo występujące w Ameryce Północnej, często hodowane z powodu swojej pięknej, zwężającej się ku górze koronie.

FIGI

Figa może występować w formie drzewa lub...

Lasy Polski

Szata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która ma klimat stosunkowo chłodny i ulegający wpływowi klimatu...

Lasy Równikowe, Pustynie, Sawanny

Na sawannie występują dwie pory roku sucha i deszczowa. W czasie trwania pory deszczowej następuje wspaniały rozwój roślin.

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport w Polsce

PRODUKCJA ROŚLINNA:

Znaczenie uprawy zbóż:

-zaspokojenie potrzeb żywnościowych

-znaczenie pastewne

-znaczenie przemysłowe

około 60% gruntów ornych to zboża

PSZENICA: 20% powierzchni gruntów ornych; Uprawa: Żuławy Wiślane, Kujawy, Wielkopolska, Niz Śląska, żyznych glebach Wyż. Lubelskiej i...

Biomy kuli ziemskiej - Lasy liściaste

Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika, np. na terytorium Australii i Ameryki Południowej. Rosną wszędzie tam, gdzie panuje łagodny, umiarkowany klimat i znajduje się dostateczna ilość wilgoci. Bardzo trudno...

Jusznica deszczowa

Jusz-nica deszczowa ma dwa pokolenia w roku.

Lasy iglaste

Lasy szpilkowe, zwane inaczej borami, są największym lądowym zbiorowiskiem roślinnym na świecie. Na półkuli północnej tworzą pasmo o szerokości blisko 1300 km, które rozciąga się prawie dookoła globu. Zimozielone drzewa tego ogromnego obszaru rosną tam, gdzie jest zbyt chłodno, by większość...

Lasy - Typy lasów

Na tych wysokościach prowadzi się badania w deszczowych lasach tro­pikalnych, buduje się tam nawet specjalne ścieżki badawcze, jednak w lasach strefy umiarkowanej należą one do rzadkości.

Lasy namorzynowe

Lasy namorzynowe, nazywane inaczej lasami mangrowymi, są typowymi zespołami roślinnymi spokojnych brzegów tropików i subtropików. Wy­stępujące tam gatunki drzew posiadają unikalną zdolność wytwarzania korzeni, które wystają po­nad słoną lub słonawą wodę. Brzegi południowo-wschodniej Azji mają...

Czym są lasy?

Leśnictwo zajmuje się problemami zarządzania lasami i ich eksplo­atacji. Są to kwestie niezwykle istotne, jako że lasy są jednym z najważniejszych bogactw naturalnych. Musimy je właściwie pielęgnować, by móc czerpać z ich bogactwa teraz i w przyszłości. Obecnie lasy pokrywają około 30%...

Jak chronić lasy?

Las, aby prawidłowo się rozwijał, musi być właś­ciwie pielęgnowany. Sekret polega na tym, by wy­cinać jedynie tyle drzew rocznie, ile w tym samym czasie osiągnie wiek wyciętych. Trzeba więc wy­cinkę starannie planować. Jedną z metod planowej wycinki jest wycięcie wszystkich drzew z danego obszaru...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

Niezliczone delikatne nitki są tak ze sobą splecione, że spływa po nich nawet woda deszczowa.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Bóbr i sarna w lesie łęgowym

 

W Europie Środkowej pozostały już tylko mizerne resztki lasów łęgowych w stanie zbliżonym do naturalnego. Dużo ponad 90 łęgów zostało przekształconych lub zniszczonych! Trudno więc sobie wyobrazić, jak wyglądało życie zwierząt w tych „dżunglach" strefy klimatu umiarkowanego, zanim wtrącił...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Osuszanie torfowisk i podmokłych łąk

 

Osuszanie terenów podmokłych pod użytki rolne uważano w ubiegłym wieku za wielkie wyzwanie. W nich tkwiły bowiem ostatnie rezerwy ziemi dla ludności, która z trudem mogła się wyżywić, a cóż dopiero wyprodukować nadwyżki żywności. Dobre, żyzne gleby ulegały wyjałowieniu wskutek niedostatecznego...

Lasa

Przenośny płotek wykonany z drewna lub prętów i rurek stal. do dzielenia stada owiec w budynku na grupy, zależnie od ich wieku, płci,stanu fizjol. i roli produkcyjnej. W l. używanych do odgradzania jagniąt w okresie ssania są otwory zamykane specjalną wkładką, przez które mogą przechodzić jagnięta...

Zwierzęta i ich środowisko - Lasy nizinne

W ściółce leśnej, pod opadłymi liśćmi, w glebie, pod kamieniami żyje mnóstwo drobnych zwierząt, które tworzą faunę gleby. Żyją tu glebowe jednokomórkowce (np. korzenionóżki),- robaki (np. nicienie), wrotki pierścienic, ślimaki, Wiele gatunków Stawonogów — pająkijpósarze, zaleszczotki...

Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy liściaste

Wiele gatunków bezkręgowców charakterystycznych dla fauny glebowej lasów położonych na nizinach w faunie glebowej karpackich lasów liściastych nie występuje. Zastępują je gatunki górskie.

Na terenach wilgotnych i w pobliżu wód żyją tu płazy: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, ropucha...