Laska Jakuba

Laska Jakuba

Laska Jakuba (ew. Laska św. Jakuba) - przyrząd nawigacyjny w postaci prostej listwy z ruchomą poprzeczką, stosowany w żeglarstwie służący do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem, a także kątów poziomych i pionowych pomiędzy obiektami widocznymi na Ziemi. Wyparta w XVIII w. przez sekstant.

Czytaj Dalej

Laska i berło

Połyskuje ono, jakby w szarości świtu, już w słowach błogosławieństwa, które Jakub wypowiada nad Judą, ojcem rodu Chrystusa: „Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy” (R,dz 49,10).

Literatura polska XV wieku

Posługując się, jak wszystkie szkoły średniowieczne, językiem łacińskim zarówno w wykładach, jak i w pismach swoich profesorów, troszczyła się trochę Akademia o język ojczysty; jeden I jej rektorów, Jakub Parkosz, napisał rozprawę łacińską i wiersz polski o pisowni polskiej, którą usiłował ujednostajnić.

EWANGELICKOREFORMOWANY KOŚCIÓŁ - TEOLOGIA

Zgodnie z reformacyjną zasadą sola Scriptura, zorientowana jest na Pismo św. ST i NT jako podstawę wiary i życia chrzęść.; -+ Tradycja, ujęta w -> symbolicznych księgach, odgrywa rolę drugorzędną i podlega stałej rewizji zgodnie z zasadą „ ecclesia reformata et semper reforman da".

K.e. nie ma...

Łaska

Każdy nie zasłużony dar lub pomoc darmo i z miłości udzielone przez Pana Boga, ale przede wszystkim dar najważniejszy, mianowicie zbawienie w Chrystusie przez wiarę (Rz 3, 21-26; 4, 13-16, 25; Ef 2, 5-8), jest to bowiem łaska, której Bóg chce udzielić wszystkim ludziom (1 Tm 2, 4-6).

Pełnia łaski...

Mądrość i piękno literatury staropolskiej

Literatura staropolska posiada swoisty urok polegający na połączeniu piękna literatury z jej dobrem i użytecznością. Źródłem z jakiego kożystali artyści średniowiecza była Biblia. Przesłania moralne Bibli stały się aspiracjami dla poetów i pisarzy średniowiecza...

Krzyżacy - Streszczenie

Przybył spod Malborka (w poświeci zapis archaizowany: Malborg), opowiadał o swoich towarach, miał między innymi szczebel z drabiny, która się przyśniła Jakubowi i łzy Marii Egipcjanki. Uczestniczyli w jego pogrzebie prowadzonym przez biskupa Jakuba z Kurdwanowa.

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są obdarzeni miłością w Chrystusie

Łaska jest najpierw miłością, którą odwieczny Bóg kocha człowieka w łasce: ponieważ miłość Boża czyni kochanego człowieka godnym miłości. Odwieczna miłość Ojca i Syna nie jest łaską ale nieskończoną przyjaźnią Osób Boskich. W momencie jednak, gdy Słowo staje się człowiekiem, staje się...

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są miłowani przez Chrystusa

Chrystus jako człowiek, jest zdolny do ludzkiego poznania, do ludzkiej miłości i wolności. Włączenie w Niego wszystkich ludzi, nie może nie powodować, że Jezus zna i kocha wszystkich ludzi osobiście. Ta miłość, w ludzkim sercu Jezusa, jest oddźwiękiem tej Bożej miłości i jej najlepszą...

HUGON OD ŚW. WIKTORA SYNTEZA SCHOLASTYKI I MISTYKI

Synteza scholastyki i mistyki podjęta została już w XII w. Terenem, na którym powstała, było opactwo św. Wiktora pod Paryżem, a głównym inicjatorem Hugon od św. Wiktora.

ŻYCIE. Hugon (1096 - 1141), urodzony w Saksonii, pochodził z rodu hr. Blankenburg; od r. 1115 przebywał w klasztorze św. Wiktora...

Wielkie odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

astrolabium, czy laska Jakuba - przyrządy służące do określania odległości na północ i południe od równika na podstawie położenia słońca.

JAKUB

Jakub nie puścił go, póki nie wymógł na nim błogosławieństwa. Jakub błogosławi synom Józefa obraz (1656) Rembrandta, Kassel, Staatl.

LASKA

Kij drewniany a. pręt metalowy, na górnym końcu zagięty a. zakończony ozdobną rączką lub głowicą. Od czasów przedhistorycznych oznaka władzy, autorytetu, godności, dostojeństwa, potęgi, nieraz nadprzyrodzonej, przewodzenia w radzie, sejmie. Laską była buława hetmańska wielka i polna mniejsza...

PIJE KUBA DO JAKUBA

Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała, Wiwat ty, wiwat ja, kompanija cała!

Wiek siedemnasty w angielskiej kulturze i sztuce - Raj utracony

Obejmowało ono panowanie Elżbiety I, Jakuba I, Karola I, długą sesję parlamentu, rządy Olivera Cromwella, restaurację Karola II i panowanie jego syna, Jakuba II.

Naukowy dorobek mistrzów krakowskich - Teologia

Mimo śmierci ojców krakowskiej teologii (1407- 1413): Bartłomieja z Jasła Jana Stekny Jana Isnera Macieja z Legnicy fakultet teologii mógł nadal funkcjonować, dzięki bakałarzom i doktorom wypromowanym na krakowskiej uczelni, takim jak: Andrzej z Malborka Erazm z Nysy Mikołaj Wigandi z Krakowa Łukasz z Wielkiego Koźmina Eliasz z Wąwolnicy Andrzej z Kokorzyna Jan z Kluczborka (brat Macieja z ...

Uwarunkowanie wypraw odkrywczych w XVI w.

Kwadrant i laska Jakuba, podając kąt położe­nia gwiazd — w tym wypadku głównie Gwiaz-.

Rewolucja w Anglii w XVII wieku

Kiedy w roku 1688 Jakub doczekał się męskiego potomka, grupa wiodących parlamentarzystów zaproponowała Wilhelmowi III Orańskiemu, który był mężem wyznającej protestantyzm córki Jakuba II - Marii, objęcie tronu.

BICZOWANIE CHRYSTUSA

Jakubaw Nysie z pocz. Jakuba w Nysie).

DUNS SZKOT JAN OFM

Jakuba w Antwerpii); wg obrazów tego typu wykonywano miedzioryty upowszechniające sylwetkę D.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

Hesse, Jakub z Paradyża); teologowie pol.