Systematyka łask

Rozumowa próba wyjaśnienia, jak się to dzieje, że absolutnie wolna wola Boga w udzielaniu łask oraz w uprzedzaniu decyzji człowieka nie przekreśla ludzkiej współpracy i odpowiedzialności.

Zob. molinizm, przeznaczenie, semipalagianie, synergizm, teologia apofatyczna.