Laseczka tężca

Laseczka tężca

Czytaj Dalej

Clostridium tetani (laseczka tężca)

W ramach profilaktyki stosuje się szczepienia skojarzoną szczepionką DTR Clostridium botulinum (laseczka jadu kiełbasianego) Cechy Laseczka mająca zdolność ruchu, obecna we wszystkich środowiskach.

SZŁA DZIEWECZKA DO LASECZKA

Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, Napotkała myśliweczka bardzo śwamego, Myśłiweczku, kochaneczku, bardzom ci rada, Dałabym ci chleba z masłem, alem go zjadła.

Tężec

Etiologia: laseczka tężca (Clostridium te-tani). Postacie wegetatywne laseczki tworzą ja-?

LASECZKA SIENNA

LASECZKA SIENNA (Bacillus subtilis) — bakteriaw kształcie laseczki, rozkładająca białko;przy rozkładzie białka uwalnia się amoniak;bakteria ta często powoduje silne zagrzewanie sięwilgotnego siana, na którym rozwija się dająckolonie widoczne gołym okiem w postaci białejpajęczynki.

TĘŻEC

TĘŻEC — choroba zakaźna wywoływana przezlaseczkę tężca; występuje najczęściej u koni,rzadziej u przeżuwaczy; człowiek jest równieżbardzo wrażliwy na tę chorobę; zakażenie następujenajczęściej wskutek dostania się do ranylaseczek tężca, przebywających zwykle w ziemidobrze nawożonej...

TĘŻEC (tetanus)

Choroba zakaźna wywoływana toksynami laseczki tężcowej (Clostridium teta-ni), obecnej w kurzu, glebie oraz wodzie, do której dostaje się najczęściej z odchodami.

Bacillus anthracis (laseczka wąglika)

Zjadliwość Podstawowe właściwości i chorobotwórczość Bacillus anthracis zostały omówione w rozdziale „Laseczki Gram-dodatnie sporujące” (patrz rozdział „Bakteriologia szczegółowa”), natomiast w tym zostaną uwypuklone te dane, które są przydatne do zrozumienia możliwości zastosowania laseczek wąglika jako broni biologicznej.