Laseczka tężca

Laseczka tężca

Laseczka tężca (łac. Clostridium tetani) – bakteria Gram-dodatnia tworząca przetrwalniki (endospory) umieszczone na końcu komórki, w obrazie mikroskopowym przypominające "pałeczki dobosza". Należy do bezwzględnych beztlenowców (żyją i rozwijają się jedynie w środowisku pozbawionym tlenu...

Czytaj Dalej

Tężec

Etiologia: laseczka tężca (Clostridium te-tani). Postacie wegetatywne laseczki tworzą ja-?

Bacillus anthracis

botulinum) oraz grupa laseczek zgorzeli gazowej i obrzęku złośliwego (C. Laseczki należące do rodzaju Clostridium mogą rozwijać się tylko w warunkach beztlenowych.

Bakterie - Informacje ogólne

Bakterie walcowe- pałeczki, laseczki, maczugowce, wrzecionowce.

Choroby wywoływane przez bakterie

Spośród wielkiej różnorodności gatunków bakterii tylko skromny procent stanowią te, które powodują choroby.

Znanych jest około 200 gatunków bakterii powodujących choroby roślin. Objawami tych chorób mogą być między innymi: więdnięcie, nekrozy, zgnilizny i powstawanie rakowatych narośli. Bakteryjne...

Człowiek jako środowisko życia dla innych organizmów

Ich komórki są bardzo małe, lecz mogą przyjmować przeróżne kształty: dwoinki, paciorkowce, pakietowce, gronkowce, pałeczki, laseczki, prątki, maczugowce, przecinkowce, krętki. · laseczka tężca rozwija się w zanieczyszczonych, odciętych od tlenu ranach.

SZŁA DZIEWECZKA DO LASECZKA

Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, Napotkała myśliweczka bardzo śwamego, Myśłiweczku, kochaneczku, bardzom ci rada, Dałabym ci chleba z masłem, alem go zjadła.

Zakażenia gnilne i swoiste

TĘŻEC - wywołuje go laseczka tężca ściśle beztlenowa, bytująca w ziemi i wytwarzająca przetrwalniki. Chorobę wywołują toksyny wytwarzane przez laseczki, które dostały się do rany.

LASECZKA SIENNA

LASECZKA SIENNA (Bacillus subtilis) — bakteriaw kształcie laseczki, rozkładająca białko;przy rozkładzie białka uwalnia się amoniak;bakteria ta często powoduje silne zagrzewanie sięwilgotnego siana, na którym rozwija się dająckolonie widoczne gołym okiem w postaci białejpajęczynki.

TĘŻEC

TĘŻEC — choroba zakaźna wywoływana przezlaseczkę tężca; występuje najczęściej u koni,rzadziej u przeżuwaczy; człowiek jest równieżbardzo wrażliwy na tę chorobę; zakażenie następujenajczęściej wskutek dostania się do ranylaseczek tężca, przebywających zwykle w ziemidobrze nawożonej...

Clostridium

laseczki beztlenowe, rodzaj bakterii Gram-dodatnich, laseczek (w zasadzie) bezwzględnie beztlenowych, wytwarzających przetrwalniki. tetani, laseczka tężca, obficie występuje w nawożonej (naturalnie) glebie oraz w kale zwierząt i ludzi.

Poezja awangardowa - Ludzie z żelaza

W spotkaniu człowieka z materią wygrywa materia. I ludzie z wierszy Przybosia upodab-niają się do maszyn, przeobrażają się w narzędzia pracy, staja  się przedmiotami. W wierszuCieśle ciała utrudzonych pracowników tężeją, stają się łykowe, zdrewniałe. W  Reklamieczłowiek z krwi i kości przemienia...

Środki toksyczne - CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW TOKSYCZNYCH

toksyna botulinowa, laseczki tężca, mykotoksyny).

Pole magnetyczne Ziemi

Wszyscy wiemy, że bieguny geograficzne Ziemi znajdują się w przeciwległych punktach kuli ziemskiej, tam gdzie oś wirowania Ziemi przecina jej powierzchnię. Kompas natomiast wskazuje kierunki, gdzie znajdują się bieguny magnetyczne, a to zupełnie inna sprawa. Ani jedna, ani druga para biegunów nie ma...

Bakterie - Postacie komórki bakterii

- kuliste- ziarenkowiec - cylindryczne- pałeczka, laseczka - spiralnie skręcone- przecinkowiec, śrubowiec

Choroby zakaźne

Ostre choroby zakzażne powstają na skutek zakażenia różnymi drobnoustrojami, do których zalicza się:

wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby chorobotwórcze .Najczęściej dzieje się to po wtargnięciu zarazka do organizmu z zewnątrz np. po zjedzeniu zakażonych pokarmów, wdychaniu powietrza zawierającego...

Konopie - Informacje ogólne

Niczym szczególnym poza odpornością na mróz nie wyróżniająca się roślina, zwana również "konopiami indyjskimi", stała się źródłem jednego z najbardziej popularnych narkotyków. Psychoaktywne właściwości konopi przez wieki wykorzystywano w rytuałach religijnych i społecznych. Zarówno ludzie...

Rany - uwagi ogólne

tężec, tetanus, groźna choroba zakaźna wywołana przez jady (ektotoksyny bakteryjne) laseczki tężcowej (tetanospasmina), bardzo rozpowszechnionej w glebie, kurzu, wodzie, które dostając się do rany wywołują wysoką gorączkę oraz długotrwałe i bolesne skurcze całych grup mięśniowych, przy wzmożonej pobudliwości odruchowej na najlżejsze bodźce.

Rany - ODPORNOŚĆ CZŁOWIEKA

Odporność, suma mechanizmów chroniących ustrój wyższy przed zakażeniem drobnoustrojami.

Wyróżnia się odporność komórkową i humoralną (związaną z przeciwciałami tzn. immunoglobulinami). Odporność dzieli się również na odporność naturalną a więc taką, którą dysponuje każdy wyższy organizm...

Kiedy powstał zapis wideo?

Wraz z pojawieniem się cyfrowego zapisu obrazu telewizyjnego oraz ścieżki dźwiękowej wkroczyliśmy w nową epokę Jeśli chodzi o ostrość obrazu oraz jakość dźwięku odtwa­rzanego w domowym zaciszu. W latach 70 i 80. powstało wiele różnych formatów zapisu obrazu telewizyjnego na taśmie...

Tekstylia

Kiedy odkryto, zez lnu i wełny można otrzymać długą, nieprze­rwaną przędzę, zaczęto tkać z niej różne materiały. Najstarsze zacho­wane tkaniny to fragmenty płótna pochodzące sprzed około 7000 lat. Współczesny przemysł tekstylny pro­dukuje ogromne ilości różnego rodzaju włókien...