Łańcuch sworzniowy

Łańcuch sworzniowy jest to łańcuch składających się z płytek wewnętrznych osadzonych luźno na czopach sworznia oraz płytek zewnętrznych osadzonych na wcisk. Prędkość tych łańcuchów jest ograniczona do ok. 0.5 m/s ze względu na szybkie zużywanie się przegubów i dlatego w napędach maszyn jest stosowany bardzo...

Czytaj Dalej

Model łańcucha wartości

Charakterystyka

Model łańcucha wartości opracowany przez M.E. Portera przedstawia w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako sekwencję działań (funkcji), układających się w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie...

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Zintegrowane łańcuchy logistyczne

Kierunkiem, w którym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchów Logistycznych, w których procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawców surowców i podzespołów poprzez producentów i...

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

 

ALKINY – węglowodorynienasycone o budowie łancuchowej,których czasteczki oprócz pojedynczych wiazac sigma zawieraja jedno potrójne wiązanie między atomami węgla. Wiazania :pi-sigma-piOrbitalne atomowe atamu wegla ulegaja hybrydyzacji dygonalnej sp- wymieszanie orbitalu 2s i jednego orbitalu 2p.Po...

Łańcuch logistyczny

 

Łańcuch logistyczny - przedsiębiorstwa obecnie w coraz większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi czynnościami, sferami...

MIKROEKONOMICZNE ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

 

Pojęcie przewagi konkurencyjnej, którego autorem jest Michael E. Porter stanowi zamiar wyjaśnienia , dlaczego jedne przedsiębiorstwa wygrywają z innymi na tym samym rynku. Walka toczy się o decyzję klienta , o to jakiej firmy produkty wybierze . Trwałą zdolność do wygrywania z konkurencją Porter...

Łańcuch dostaw

To działalność związana z przepływem materiałów (towarów) od jednego oryginalnego źródła, poprzez wszystkie pośrednie formy, aż do postaci, w której jest konsumowany przez ostatecznego konsumenta.

Wyszczególnione w ramach łańcucha dostaw fazy logistyki odnoszą się do:

-  zaopatrzenia,

- ...

Polisacharydy - SKROBIA

Po łacinie amylum. Występuje we wszystkich roślinach, które posiadają zdolność do asymilacji węgla z dwutlenku węgla będącego zawartością powietrza przy współudziale chlorofilu i energii promieni słonecznych. Skrobia jest gromadzona przez rośliny w pewnych określonych miejscach np. w nasionach...

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n.

Węglowodany pełnią funkcje:

- są paliwem komórkowym, spełniają funkcje energetyczne, są źródłem energii

- magazynują energię, są materiałem...

Przebieg Oddychania

Poczatkowe etapy oddychania opartego na utlenianiu glukozy, zwane glikoliza, zachodza w cytoplazmie podstawowej i nei wymagaja obecnosci tlenu. Proces ten przebiega jednakowo w warunkach beztlenowych i tlenowych. Odmienny jest jedynie los koncowego produktu glikolizy - pirogronianu (anion kwasu pirogronowego) i...

Genetyka - pojęcia

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu.

Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA.

Albinizm - brak pigmentacji,wynikający z niezdolności do syntezy melaniny,wywołany jest nieobecnością dominującego...

Transkrypcja i translacja białek

Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania białek. Mimo, iż sekwencja zasad w DNA określa jednoznacznie kolejność aminokwasów w białku, to informacja ta nie jest wykorzystywana bezpośrednio. Pośrednikiem jest kwas...

Czym jest Transkrypcja

W najprostszym ujęciu jest to przepisanie informacji genetycznej z DNA(kwas dezoksyrybonukleinowy) na mRNA (messenger RNA ).Kolejne trójki nukleotydów wzdłuż łańcucha DNA stanowią informacje o kolejności występowania określonych aminokwasów wzdłuż łańcucha polipeptydowego .Początek procesu...

Mount Everest

Czczony przez ludzi mieszkających u jego podnóża, wiecznie pokryty śnieżną czapą, Mount Everest - nieodparte wyzwanie dla hima­laistów - wznosi się na wysokość 8848 metrów. Jest więc najwyższą górą świata. Mount Everest położony jest na granicy Nepalu i Tybetu. Stanowi środkowo-azjatycką...

Jedzenie i picie zwierząt

Wszystkie zwierzęta potrzebują do Życia pokarmu i wody. Pokarm za­pewnia im energię oraz substancje, z których budują swe ciała, a woda gwarantuje utrzymanie prawidło­wego uwodnienia komórek i jest ośrodkiem, w którym zachodzą ważne reakcje biochemiczne. Zdobywanie pokarmu i wody wymagało...

Łańcuch wartości

Michael Porter z Harwardu zaproponował pojęcie łańcucha wartości jako narzędzia rozpoznawania sposobów tworzenia większej wartości dla klienta  "Ńuzda firma podejmuje działania potrzebne do zaprojektowania, wyprodukowania, dostarczenia na rynek i wspierania swych produktów. Łańcuch wartości obejmuje...

Nie ma życia bez H2O - Zbiorniki wodne jako ekosystemy

 

Ze względu na wyodrębnienie z otoczenia, jezioro w większym stopniu niż środowiska życia na lądzie sprawia wrażenie ekologicznej jedności czy też „odrębności". Jego brzegi wytyczają wyraźne granice. Głębokość i kształt misy można dokładnie wymierzyć, a nawet można mniej więcej określić...

Elastyczny łańcuch dostaw

Charakterystyka

Agile Supply Chain Management ( Elastyczny łańcuch dostaw) - jest rozwiązaniem z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw ( SCM).

Zastosowanie

Agile Supply Chain Management znajduję swoje zastosowanie w przypadku tak zwanych produktów innowacyjnych, które charakteryzują się następującymi...

Informatyczne systemy w łańcuchu wartości

Charakterystyka

Strategie informacyjne firmy wpisują się w jej wartości, wspomagając wszystkie działania generujące wartość dla klienta, zarówno podstawowe jak i pomocnicze. Zilustrowane zostało to na poniższym rysunku.

</div

<centersystemow informacyjnych wspierajacych realizacje lancucha...

Metoda łańcucha krytycznego

Charakterystyka

Metoda łańcucha krytycznego (CCPM-Critical Chain Project Management) metoda ta pokazuje nam nowy sposób prowadzenia projektów. Dotychczas gdy szacowano czas trwania poszczególnych etapów projektu dbano o dodanie znaczących marginesów bezpieczeństwa do poszczególnych zadań, lecz i tak...

Ochudzony łańcuch dostaw

Charakterystyka

Ochudzony łańcuch dostaw (Lean Supply Chain Management) - jest rozwiązaniem z zakresu SCM

Zastosowanie

Lean Supply Chain Management znajduje swoje zastosowanie w przypadku produktów charakteryzujących się następującymi cechami:

długim cyklem życia przewidywalną wielkością popytu...