Lampa rentgenowska

Lampa rentgenowska

Czytaj Dalej

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ NAOCZNYCH ŚWIADKÓW I EFEKT LAMPY BŁYSKOWEJ

- Efekt lampy błyskowej może zatem być jedynie szczególnym przypadkiem ogólnego lepszego przechowywania materiału zapamiętywanego w stanie wysokiego pobudzenia.

Cień serca w obrazie rentgenowskim

Zgodność ta jest tym większa, im bardziej lampa rentgenowska oddalona jest od obiektu w zdjęciu tylno-przednim.

Lampy elektronowe

Co więcej, przyłożenie słabego sygnału na siatkę dawało znaczny efekt w postaci dużej zmiany prądu płynącego przez lampę.

Lampy Arganda

Nowoczesna era oświetlenia rozpoczęła się z wy­nalazkiem lamp naftowych, którym, w 1784 r.

Co to jest mikrosko­powa lampa szczelinowa?

Jeśli okulista musi przeprowadzić szczegółowe badanie przedniej części rogówki, przedniej komo­ry oka lub źrenicy, potrzebna mu jest mikrosko­powa lampa szczelinowa. Mikro­skopowa lampa szczelinowa jest używana razem z innym urządzeniem - tonometrem, w celu prze­prowadzenia pomiaru ciśnienia w oku.

Jak wykonuje się zdjęcie rentgenowskie?

Zdjęcia rentgenowskie wykonuje się w specjalnych pomieszczeniach.

LAMPA

Lampy łow. Lampy sepulkralne, grobowcowe, u Rzymian były przez rodzinę otaczane opieką przez długie okresy czasu, wg tradycji - przez stulecia, a legenda utrzymywała, że lampy te nigdy nie gasły.

DEMETRIUSZ z LAMPE

w Lampe (Frygia), zm.

Astralna lampa

lampaolejna A. Quinqueta; wyeliminowano cienie lampypoprzez skonstruowanie zbiornika w kształciepierścieni i umieszczenie go ponad palnikiem, następniewprowadzono mleczny klosz kopulasty. też kinkiet, lampy olejne.

Lampa

Ornament w formie miniatury lampy zwisającej u sufitu meczetu, czasem na tle mihrabu, symbolizuje meczet; motyw spotykany na modlitewnikach i na innych przedmiotach.

Lampy

olejnych do szczególnych potrzeb może być —» wejeska, bądź też przenośna "lampka dla dam". lampas -ados 'coś świecącego, błyszczącego, żagiew,pochodnia')

Wieczna lampa

zazwyczajsrebrną), przeważnie ażurową, wewnątrzktórej umieszczano lampkę oliwną; musi ona płonąć,jeżeli w tabernakulum przechowywany jest NajświętszySakrament. Podobne lampki, acz o innej symbolice,zawieszano w synagogach i meczetach.

Lampa

Stawianie zapalonych lampek na grobach jest — nie tylko w chrześcijaństwie — zwyczajem, który wskazuje na każdorazowe religijne wyobrażenia odnoszące się do światła boskiego.

Lampa Bioptron

LAMPA BIOTPRON Terapia światłem BIOPTRON musi być planowana indywidualnie.

Lampa kwarcowa

W niektó­rych typach lamp można uzyskać do­datkowo promieniowanie podczer­wone.

Lampa Minima

lampa Minima; urządzenie do na­świetlań małych powierzchni ciała pro­mieniami podczerwonymi i widzial­nymi.

Lampa Sollux

lampa Sollux; urządzenie do naświe­tlań dużych powierzchni ciała promie­niami podczerwonymi i widzialnymi.

Lampa

Nie każdemu z przedstawień widniejących na lampach wolno nadawać znaczenie chrześcijańskie, ponieważ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było w użyciu jeszcze sporo lamp pochodzących z warsztatów pogańskich.

aparat rentgenowski diagnostyczny

W skład aparatu wchodzi: generator wysokiego napięcia, lampa rentgenowska wraz z kołpakiem, stolik rozdzielczy (konsola operacyjna), stół do zdjęć i(lub) ścianka do prześwietleń z systemem TV rentgenowskiej.

Lampa Kromeyera

Lampa Kromeyera używana jest tylko do naświetlań miejscowych, a nie ogólnych. Niszczenie tkanek jest jednym z bardziej delikatnych i ważnych zastosowań tego typu lamp.