Lambert

Czytaj Dalej

BEAUDUIN LAMBERT OSB

Aubert, A propos de la Chaire Dom Lambert B. Haquin, Dom Lambert B. Korpusiński, L'Importance pastorale de la liturgie d'après Dom Lambert B. ); tenże, Dom Lambert B.

LAMBERT

Lambert, Lamprecht, ze st. Lambert zm.

DANEAU, Danaeus LAMBERT

de Felice, Lambert D. Lambert D.

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - HOTEL LAMBERT 1833 (1840)

Przywódca: książę Adam Czartoryski

Orientacja: prawicowa

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Liczono na pomoc państw zachodnich (Francji i Anglii) i ich interwencję w przypadku wybuchu kolejnego powstania narodowego przeciwko Rosji. Polacy powinni umiejętnie wykorzystać różnice i spory...

AUXCOUTEAUX LAMBERT (aux Couteaux) CM

ur. 1606 w Fossemanant (Francja), zm. 31 I 1653 w Sokółce k. Białegostoku, Pierwszy superior misjonarzy w Polsce. Do zgrom, wstąpił 1629; święcenia kapł. przyjął 1631; był bliskim współpracownikiem Wincentego à Paulo; pełnił obowiązki superiora: 1635-38 w Toul, 1638-41 w Richelieu;

1641 Wincenty...

GOOSSENS PIERRE LAMBERT kard.

ur. 18 VII 1827w Perk k. Brukseli, zm. 2 I 1906 w Mechelen, teolog, organizatorżycia kośc. w —» Belgii (I B).

Studiował w Mechelen; 1850 przyjął święcenia kapł., poczym został prof, w seminarium duch. w Bruel; od 1878 była d m i n i s t r a t o r em archidiec. Mechelen i należał do...

HOTEL LAMBERT

Nazwa polit, obozu arystokratyczno-konserwatywnego, utworzona od miana rezydencji Czartoryskich,nabytej 1843 w Paryżu.

H.L. nazywano początkowo środowisko skupione wokółksięcia A.J. Czartoryskiego, później zaś obóz uchodźstwapol. przeciwstawny Tow. Demokratycznemu Pol. (TDP) i in.radykalnym społecznie...

LAMBERT Charles (Karl Osipowicz) (1772 - 1843), emigrant franc., gen. ros.

Opuścił Francję w początkach Rewolucji i schronił się w Rosji. Wstąpił wtedy do kinbumskiego p. dragonów i brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego. Za szturm Pragi nagrodzony Krzyżem Św. Jerzego i stopniem ppłk.

W 1796 na czele p. kozaków walczył na Kaukazie i w Persji. 1799...