Laicyzacja

Czytaj Dalej

Laicyzacja

Akt laicyzacji sam z siebie nie zwalnia z obowiązku zachowania celibatu, chyba że zostało udowodnione, iż święcenia są nieważne.

Myśl polityczna Machiavellego jako wyraz laicyzacji poglądów na sferę polityki

 

machiawelizm – cel uświęca środki, a-moralność

na soborze trydenckim „Książę” uznany za księgę zakazaną

admiratorzy „Księcia” – papież Sykstus Vi, kardynał Richelieau, Napoleon, Berlusconi

nie kwestionuje pojęcia narodu, cnoty, ale twierdzi, że działania niemoralne czasami przynoszą...