Labirynt Śmierci (gra)

Labirynt Śmierci (ang. Citadel of Blood) – gra planszowa wydana w 1982 roku przez firmę SPI (Simulations Publications Inc.), której autorem jest Eric Lee Smith. W Polsce grę wydała, bez praw licencyjnych, firma Encore. Jest to krótka (90-120 min.) i prosta gra przygodowa (z elementami RPG), której akcja zlokalizowana jest w tytułowym labiryncie. Gracze (1-6 osób) wcielają się w drużynę...

Czytaj Dalej

Gry

Jeszcze nie tak dawno wiele osób w niemal hipnotycznym transie obserwowało ruch sterowanego przez nich zwykłego, białego punktu na ekranie monitora. Dzisiaj klasyczna gra w tenisa zainteresuje wielbiciela gier komputerowych na bardzo krótko. Gry komputerowe szybko przekształciły się z bardzo prostej zabawy w gry multimedialne, które mają dużo wspólnego z telewizją lub kinem. Nowoczesne komputery multimedialne są wyposażone w urządzenia odtwarzające dźwięk bardzo wysokiej ...

Metoda smulacyjna

Gry symulacyjne – jako metoda nauczania W ostatnich latach powstało pojecie „gry dydaktyczne”, obejmujące zarówno gry, jak i zabawy stosowane w procesach kształcenia. Opisywana tutaj metoda symulacyjna posiada tez nazwę metody inscenizacji. W praktyce dydaktycznej wykorzystywane są inscenizacje strukturalne i niestrukturalne. Różnią się one między sobą tym, że jeżeli w pierwszej wszyscy uczniowie otrzymują opis sytuacji wyjściowej wraz z opisem swojej roli, to w ...

Logiczno-językowa teoria kolorów Wittgensteina

Pogląd Wittgensteina na naturę barw sformułowany został w związku z pytaniem o wlasność logiczną zdań typu "To jest zarazem czerwone i zielone". Zdaniem Allaire (19###) i Austina (###) w rozwoju tego poglądu wystąpiły trzy etapy: Etap pierwszy (Traktat). Teza 6.3751 głosi: "Powiedzieć, że w polu widzenia pewien punkt ma jednocześnie dwie różne barwy, jest sprzecznością", zaś wcześniej w tej samej tezie: "Jest niemożliwe, by dwie barwy były jednocześnie w tym samym ...

Ringo - gra i zabawa. Opis gry w szkołach

Dzieci w Stanach Zjednoczonych mają 5 godzin sportowego ruchu dziennie . Rada miejska Moskwy ustaliła jako pilne zadanie stolicy Rosji „ każdemu dziecku Moskwy godzinę sportu dziennie Natomiast w naszych szkołach badając czas sportowego ruchu dzieci mający teoretycznie 2 godziny WF tygodniowo , można stwierdzić że na 45 minut lekcji po odjęciu przebierania się na lekcje a potem po lekcji i odjęciu stania w kolejce do kozła lub skrzyni każde dziecko miało maksymalnie 8- 10 ...

Zabawy, gry ruchowe - rodzaje i ich znaczenie w życiu dziecka

Wśród licznych rodzajów ćwiczeń wchodzących w zakres wychowania fizycznego, szczególnie w szkole podstawowej, na pierwsze miejsce wysuwają się gry i zabawy ruchowe. Przyczynia się do tego wielka ich różnorodność, łatwość organizowania oraz duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. Zabawa jest dla dziecka podstawową, dominującą formą aktywności ruchowej. Zygmunt Gilewicz - znany polski teoretyk wychowania fizycznego, mianem zabawy określił \" wszelkie rodzaje ...

Labirynt

Najstarszym przykładem, że taka myśl chrześcijańska znajdowała się u podstaw tego rodzaju labiryntów, jest labirynt posadzkowy w bazylice w Orleansville w Algerii wzniesionej w 324 r. W labiryncie kościoła Sw.

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Aby świat postrzegać jak labirynt, trzeba być nieugiętym i umieć kierować się własną wolą – wyzywająco krzyczeć przeciwnościom losu Jam czarny jest wśród wichrów płomień boży! Niekiedy się buntuję i kroczę przez labirynt.

Czlowiek wobec milosci, smierci i przemijania

Ponadczasowy problem dotyczacy milosci, przemijania i smierci czlowieka, chcialbym omówic analizujac przezycia bohaterów nastepujacych powiesci psychologicznych: "Granicy" Z. Nalkowskiej i opowiadan J. Iwaszkiewicza - "Brzezina", "Matka Joanna od Aniolów" i "Panny z Wilka". Poniewaz problemy poruszane w...

„Świat to labirynt, teatr, sen...” która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Aby świat postrzegać jak labirynt, trzeba być nieugiętym i umieć kierować się własną wolą wyzywająco krzyczeć przeciwnościom losu Jam czarny jest wśród wichrów płomień boży!

Uzasadnij ukazanie się w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom

Sytuacja polityczna Polski w latach współczesnych "Weselu" była tragiczna i wydawała się być beznadziejna. Mijały kolejne lata niewoli, nie przyniosły wyzwolenia kolejne romantyczne zrywy /powstanie listopadowe, powstanie styczniowe/, nasiliły się działania zaborców zmierzające do wynarodowienia Polaków...

Jak odbierasz przesłanie wiersza Zbigniewa Herberta „Apollo i Marsjasz”?

Wielu pisarzy i twórców sztuki traktowało mitologię jako źródło inspiracji. Jednym z takich twórców jest Zbigniew Herbert, poeta współczesny. Jest to człowiek o rozległych zainteresowaniach: studiował filologię polską, prawo, ekonomię, filozofię, a także sztuki plastyczne. W wierszach Herberta...

Typy stosunków społecznych

Wśród ogromnej różnorodności stosunków społecznych - na co wskazywały choćby przytaczane przykłady - trzeba wprowadzić pewien porządek, podjąć próbę ich klasyfikacji. Weźmiemy pod uwagę kilka kryteriów. Zacznijmy od pytania: w jaki sposób ludzie wchodzą w stosunki społeczne z innymi, albo inaczej -...

Trzy wizje internalizacji kultury

Tak samo uczą się tresowane psy czy szczury w labiryncie psychologów eksperymentalnych.

POJĘCIE GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

W literaturze fachowej spotyka się różne definicje i pojęcia gier i zabaw dydaktycznych. Na przykład:

Gry dydaktyczne to rodzaj metod kształcenia należących do grupy metod problemowych i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w celu zbliżenia...

ISTOTA GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

Na czym więc polega istota gry? Grę ogólnie można zdefiniować jako „aktywność, obejmującą interakcję między jednostkami lub grupami, dążącymi do realizacji określonych celów. Środki służące osiągnięciu tych celów, wyznaczane są przez reguły gry.” Korzystając z powyższej definicji możemy...

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry planszowe

Wg. prof. T. Nowackiego „gra planszowa od gry funkcyjnej różni się tym, że jej przebieg jest zaplanowany. Zmiany które następują w sytuacji są przewidziane przez autorów gier”. Uczeń otrzymuje opis sytuacji wyjściowej, przystępuje do gry której przebieg zależy w całości od niego.

„Gra posiada własny...

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry decyzyjne

Gry te często zwane są grami kierowniczymi, grami przemysłowymi lub grami ekonomicznymi. Ich „właściwością jest to, że wykorzystuje się je do nabywania lub doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji w stosunkowo krótkim czasie i w warunkach konkurencji”. Istotą gier decyzyjnych jest przydzielenie...

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry symulacyjne

„Łączą w sobie właściwości gier jako takich z właściwościami symulacji”. Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu”.

Franciszek Szlosek tak charakteryzuje gry symulacyjne:

odnoszą...

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry funkcyjne

„gry roli”. Uczący się odgrywają role, przejmują osobowość lub tylko pewne cechy postaci, wyrażają je w zachowaniu lub dyskusji tak, jakby to miało miejsce w rzeczywistości. Elementy gry polegają głównie na tym, że uczestnicy starają się rzetelnie zachować tak, jakby to działanie odbywało się w...

GRY DYDAKTYCZNE

Jednym z zadań nauczyciela w procesie nauczania jest zorganizowanie przyjaznego dla ucznia środowiska uczenia się, a w nim najkorzystniejszych sytuacji dydaktycznych na miarę posiadanego zasobu wiedzy pedagogicznej. Tworząc środowisko dydaktyczne nauczyciel powinien pamiętać, że najskuteczniejszą metodą...