Avant la pose

budynku; obróbkęszczegółową po wmontowaniu rzeźby określa sięzwrotem apres la pose.

Bout de la table

bout 'koniec, kraniec', la table 'stół')

Gzyms, korona, krajnik, ucios, pląta

Arch. elementw formie poziomego (zwykle profilowanego)występującego przed lico muru pasa pojedynczegolub złożonego, o krawędziach przebiegających wpłaszczyźnie równoległej do ściany; wykonywany zkamienia, cegły, terakoty, drewna, metalu, tynku napodłożu ceglanym, drewn. lub żelaznym, wreszcie zbetonu...

Meander, a la grecaue

Ornament pasowy z linii lub listwy załamującej się rytmicznie pod kątem prostym; na tym schemacie powstał szereg wariantów m., np. z dwóch równoległych linii czasem zachodzących na siebie i przenikających się wzajemnie odcinków, załamanych pod kątem prostym,

(od gr. n. rz. Maiandros w Karii (Azja Mn.)...

DRIEU ROCHELLE Pierre La (1893 - 1945)

Proszę pozwolić mi spać

Pisarz francuski o kontrowersyjnych poglądach, wyrażający w swychpowieściach podziw dla brutalnej siły i uważający wojnę za sposób na spełnienieczłowieczeństwa i zaprowadzenie porządku. Konsekwencją tych poglądów była teżjego postawa: kolaboracja z niemieckim okupantem...

La role de l'amour dans la vie de l'homme. - *Rola miłości w życiu człowieka*

L'amour est la première plamme du feu de l'me. Je pense que l'amour est très important dans la vie de l'homme, parceque grace à lui le monde est plus beau.

La Guigne

J’ai voulu aller chez mon aime pour emprunter un kleenex, mais je n’ai pas pu ouvrir la porte parce qu’elle s’tait claque. La cambrioleur tait entr par la fenêtre de la chambre, il a cass un carreau.

Qu’est-ce qui vous attire particulièrement dans la culture franaise ?

D’après moi c’est la periode de l’impressionnisme qui est la plus connue et la plus fcond. La technique impressionniste est base essentiellement sur le travail de la lumière. -la chose suivante dans la culture fr.

Praca dyplomowa: Internet dans l`enseignement de la comprhension crite

” Supports pdagogiques: Les ordinateurs connects à Internet, le tableau, la craie, les feutres, les grandes affiches Objectifs du cours: Objectifs communicatifs: Effectuer une rservation par Internet Savoir donner des prcisions concernant les htels en France Objectifs linguistiques: la notion d`Internet (simple et courte) le vocabulaire concernant l`htel (la rservation, en saison, la rception, remplir la fiche d`accueil, dcliner son ...

L'histoire de la violence (EO na 3 minuty)

Par example les supporters d’Olympique ont arrange la rendez – vous avec les supporters d’autre club et ils s’ont battu. Thierry a rentre a la maison avec les bleus et les cicatrices. Comme toujours, les garcons ont voulu faire la rixe.

La culte de la beaut dans la socit polonaise

Donc, les astres de la beaut sont laides de leur maigreur maladive. La popularit d`utilisation de ces mthodes est la raison pour la grande demande de la beaut dans la socit polonaise.

La négation ,, ne..ni..ni,,

Son emploi on trouve après des verbes qui expriment la crainte, à la forme afirmative: Je crains qu'elle tombe malade Son emploi on trouve aussi après des verbes qui expriment la doute et la négation, à la forme négative: Je ne doute pas que vous n' ayez raison ,,Ne,, peut être exprimé dans une comparaison d'inégalité: Elle est plus gentille qu'elle ne paraît ,, Ne,, peut être employé après certains conjonctions; à moins ...

Szkoła w Chartres - Gilbert z la Porree

J e d n ym z najwybitniejszych uczniów Bernarda, a przy tym jego przyjacielemi następcą w kierowaniu szkołą w Chartres był Gilbert z la Porrće (GilbertusPorretanus). został uczniemBernarda, a także uczniem Anzelma i Radulfa z Laon.

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Jan z La Rochelle

U Jana z La Rochelle występuje już wyraźnie rozróżnienie istoty (essentia,quodest) i istnienia (esse, quo est). Aleksanderz Hales i Jan z La Rochelle rozpoczynają w łonie zakonu franciszkańskiegot e n kierunek, któremu przeciwstawią się p o t em spirituales.

Święty Klaudiusz de La Colombiere

Klaudiusz de La Colombiere, kapłan, zakonnik (+ 1682). Po paru tygodniach aresztu, gdzie zapadł nanieuleczalną chorobę, został wydalony z kraju, Kilka miesięcy później umiera w Paray-le-Monial, mając41 lat.

Święty Jan Chrzciciel de la Salle

Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651 - 1719). Jan Chrzciciel de la Salle pozostawił po sobie pisma, które przez długiokres należały do kanonu dydaktyki.

Pierre de la Rue

Współczesny Isaakowi i J osquinowi des Pres- kanonik Pierre deła Rue(ur. ok. 1460, zm.1518), kompozytor franko-flamandzki, kształcił sie podobno we Włoszech. Działał jako spiewak i kapelmistrz ksiaat i wiele podróował (m. in. był dwukrotnie w Hiszpanii).

Pozostawił 31 mszy i (cztero-, piecio- i...

La Gravette

fłechettes (wiórki ze zwrotnymi retuszami marginalnymi), określanej też niekiedy mianem kultuiy Bayac, po której następuje klasyczna kultura grawecka z dużymi ostrzami graweckimi i różne grupy późnograweckie (np.

La Paloma

7 000-5 000 lat temu. Odkryto ślady ponad 50 szałasów i ok.