BEDOYÈRE MICHAEL de la

opublikował biograf, dzieła Lafayette. poświęcił Christian Crisis (Lo 1940), Christianity onthe Market Place (Lo 1943), No Dreamers Weak (Lo 1944),Living Christianity (Lo 1954), The Layman in the Church (Lo1955).

BIGNÈ MARQUERIN de la

ur. 1546 (1547) w Bernières-le--Patry (Normandia), zm. 1589 lub 1590 w Paryżu, Patrolog.

Studia teol. odbył w Caen i na Sorbonie, gdzie 1565 zdobyłdoktorat. Pracował w duszpasterstwie, po czym został kanonikiemkapituly katedralnej w Bayeux oraz dziekanem w Le Mans;1581 jako delegat kapituły na synod prow, w...

CALAHORRA — La CALZADA

Nájera i Alava;1045 bpstwo reaktywowano; 1180 stolicę biskupią przeniesionodo La Calzady; od 1249 diec. przyjęła podwójny tytuł i ma2 katedry (w Calahorra i La Calzada); 1862 z części diecezjiutworzono nową diec.

CALDERÓN de la BARCA PEDRO

Henryku VIII (La cismade Inglaterra), a z historii hiszp. w tej dziedzinienależą El purgatorio de san Patrico i La devoción de lacruz; szczególne miejsce w twórczości C.

CAP - de - la - MADELELNE

Morin, La Madone des Canadiens I. Guigan, La dévotion à la Sainte Vierge au Canada de langue anglaise, MarMan V 204-221 ; R.

CHANTEPIE de la SAUSSAYE PIERRE DANIEL

wprowadził definicję bardziej uniwersalną, określając religię jako wiarę człowieka w ponadziemskie moce i ich -» adorację, nadto podkreślał, że jedynym przedmiotem religii jest Bóg żywy. Langego (Historia religii, Wwa 1918).

CORUNA AGUSTÍN de la OESA bp.

Jest autorem katechizmu Doctrina fácil para enseñar à los Indios (Mexico 1560), rozprawy Relación histórica de la conquista espiritual de Chilapa y Tlapa oraz zaginionego zbioru pieśni rei.

„CROLX", „La Croix". Quotidien Catholique d'Information

Lacoste, Le père Vincent de Paul Balily, fondateur de „La Croix" et de la Maison de la Bonne Presse, P 1913; R.

EON de l' ÉTOILE, Eudo de la Stella

Lambert, Medieval Heresy.

FÉNELON de Salignac de La Mothe FRANÇOIS abp.

poruszał również w listach pasterskich do duchowieństwai wiernych (Lettre sur la lecture de l'EcritureSainte en langue vulgaire, Nn 1838, Tours 18403 ; List [. Lacoste, La notion d'évidence et le sens commun.

FERTÉ - sur - GROSNE (La)

Bazin, Notice historique sur l'abbaye de la F. Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône 8(1895) 1-70; B. Stürzer, La Ferté-sur-Grosne.

FUENTE VICENTE de la

(Estudios críticos sobre la historiay el derecho en Aragón (I-III, Ma 1884-86); ogłosił takżeVida de santa Teresa de Jesús (Ma 1881) oraz wydał dziełaTeresy Wielkiej (LVI, Ma 1881).

GILBERT de la PORRÉE, Gilbert z Poitiers bp.

Vanni Rovighi, La filosofia di G. and his Followers, Cahiers de l'Institut du Moyen Age grec et latin 17(1976) 40-69; B.

GUYON du CHESNOY JEANNE MARIE, Z domu Bouvier de la Motte

skazana została na przymusowypobyt w Blois, gdzie spędziła ostatnie lata życia. napisała także komentarz doST i NT La Sainte Bible ou le Vieux et le Nouveau Testamentavec des explications (I-XX, P 1790).

GWINEA RÓWNIKOWA, Republika Gwinei Równikowej, República de la Guinea Ecuatoriale

Od 12 X 1968 niepodległepaństwo w Afryce Środk. (od 1778 kolonia hiszp., od1964 Hiszp. Region Równikowy); graniczy na pn. z Kamerunem,na wsch. i pd. z Gabonem, od zach. z Oceanem Atlantyckim;zajmuje 28 051 km2 i liczy 370 000 mieszk. (1981);katolicyzm wyznaje ok. 80% ludności, pozostałe wierzeniato...

HAWANA, San Cristóbal de la Habana

Salvador de la Punta z końca XVI w. Carlosde la Cabana z 1763-74). Kelly, Arquitectura religiosa de la Habana en el siglo veinte.

HIGÜEY, Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey

Diecezjaw Dominikanie eryg. 1 IV 1959 jako sufr. Santo Domingo;zajmuje 6767 km2 i liczy 415 000 mieszk.. w tym 399 000katolików, 18 parafii, 13 księży diec. i 11 zak., 15 zakonników,71 sióstr.

W H. znajduje się schronisko dla bezdomnych i ubogich,tzw. Miasteczko Nazaret, wzniesione za pieniądze przeznaczonena...

HUELGAS (LAS), Santa María la Real de Las Huelgas

El monasterio de Santa Maria la Real de Las H. La abadesa de Las H. El Reino de Castilla en la época de Alfonso Vili.

A la greąue

Ornament, przeważnie meander; terminużywany w Polsce od poł. XVIII w. Występuje w klasycyst.zdobnictwie sprzętów: mebli, porcelany, brązówi wnętrz.

Avant la lettre

Rycina wykończona, lecz jeszczebez napisu objaśniającego (tytułu, dedykacji, nazwiskaautora obrazu, wydawcy itp.), natomiast z podpisemgrafika, który ją wykonał ; rycinę bez żadnego napisunazywa się aimnt toute lettre.(franc. 'przed napisem')