La Plata

Czytaj Dalej

JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

ŁA/5 i ŁA/7 - samoloty

Skonstruowany przez radzieckiego konstruktora Siemiona Ławoczkina jednomiejscowy myśliwiec o drew­nianej konstrukcji przewyższał pod względem zwrotności niemieckie samoloty myśliwskie *Messersch-mitt Bf 109 i *Focke-Wulf Fwl90A w locie na wysokości do 3600 m. Konstruktor zdecydował się na zastosowanie...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Oświecenie

Okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Po śmierci przyjaciółki wyjechał do Berlina i został doradcą króla pruskiego, Fryderyka II.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

Jeden z najwybitniejszych filozofów francuskiego oświecenia. Urodzony w Szwajcarii, w młodym wieku opuścił rodzinną Genewę i udał się na wędrówkę do Włoch i Francji. W Paryżu zaczął zdobywać wykształcenie, zajmując się literaturą, muzyką i filozofią.

Wg niego rozwój cywilizacji uczynił z...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Główne dzieła: Traité de systčmes (1749), O pochodzeniu rodzaju ludzkiego (1746, wydanie polskie 1952), Traktat o wrażeniach (1754, wydanie polskie 1887), La langue de calculs (wydanie pośmiertne 1798).

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Encyklopedyści

Diderota i d’Alemberta całość Encyklopedii została wydana w latach 1751-1772. de La Mettrie’ego, potem usystematyzowany przez P.

LA METTRIE I MATERIALIZM

Dla La Mettrie'ego funkcją duszy było znów nie samo tylko myślenie, lecz ożywianie i poruszanie ciała. Już Kartezjusz potraktował zwierzęta jak maszyny; La Mettrie'emu pozostawało tylko uczynić to samo dla człowieka.

SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

1957), La politique naturelle (1773), Système social (1773), La morale universelle (1776), Etokracja. de la Mettrie, P.

MATERIALIZM MECHANISTYCZNY La Matteriego

1747 – „Człowiek-maszyna” Julien Offray de La Mettriego (1709-1751): ludzie są maszynami, a fizyka określa moralność.

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Ontologia

Istnieje  tylko  świat materialny. Funkcjonuje podobnie jak doskonała maszyna. Człowiek jest istotą przyrodniczą. Dusza jest materialna, a tym samym zależna od ciała. Własnością materii jest ruch i funkcjonowanie mechaniczne. Zmiany dokonują się na skutek jej atrybutu, którym jest...

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Gnoseologia

Cała treść duszy wypełniona jest postrzeżeniami zmysłowymi, a zatem myślenie, poznawanie świata jest procesem materialnym; jest własnością materii. Ciała oddziałują na zmysły, przesyłając do duszy informacje. Nie cała materia posiada świadomość, ale tylko niektóre jej zespoły. Takim zespołem...

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Antropologia

Tatarkiewicz, La Mettrie  „spodziewał się, iż doczeka się chwili, w której małpy nauczą się mówić i będą wówczas wytwarzać kulturę nieustępującą ludzkiej”.     Dobrem dla Juuliena Offray de La Mettrie była rozkosz - celem  życia jest jego używanie, za pomocą zmysłów.

Ogólna architektura płata płucnego

Niektórzy autorzy odróżniają dwie części piata. Jedną obwodową zwaną płaszczem płata i drugą środkową lub przywnę-kową zwaną jądrem.

Jądro piata utworzone jest głównie przez oskrzela, naczynia krwionośne, naczynia i węzły chłonne, włókna nerwowe i ich zwoje oraz przez tkankę łączną...

Tętnice prawego płata górnego

W zasadzie (wg Boydena) płat górny prawy otrzymuje swe tętnice z przedniego i tylnego obwodu t. płucnej prawej, przy czym silniejsze tętnice przednie odchodzą w okolicy wnęki, słabsze tętnice tylne z części międzypłatowej t. płucnej. Rzadko tylko przednie gałęzie zaopatrują płat. Tętnice...

Tętnice lewego płata górnego

Do dolnej części płata górnego lewego d« hodzi gałąź języczka, górna i dolna (ratnus lingidaris, sufterioret inferior).

Tunel pod kanałem La Manche

Pod ko­niec lat siedemdziesiątych XIX wieku rozpoczęto drążenie tunelu równocześnie z brytyjskiego i fran­cuskiego brzegu, wykorzystując przy tym najno­wocześniejsze wówczas maszyny górnicze. Drążenie podjęto na nowo w końcu lat 80. tunel pod kanałem La Manche został oficjalnie oddany do eksploatacji.

Platan klonolistny

Ponadto pęczki włosków w katach nerwów liściowych zanikają w ciągu lata dokładnie tak samo, jak u płatana wschodniego.

Platan wschodni

Gałęzie środkowej i górnej strefy korony stromo wzniesione albo prosto odstające, Pień prosty, zwykle dość gruby, wyraźnie widoczny tylko do pierwszego rozgałęzienia, a następnie podzielony na liczne, bardzo masywne konary, często również z grubymi, tar-czowatymi naroślami.