Budowa lasera

Podstawowy schemat budowy lasera He-Ne: R – rura laserowa, A – anoda, K – katoda, B – okienko Brewstera, Z0 – zwierciadło całkowicie odbijające, ZT –zwierciadło transmisyjne Laser argonowy Wypełnione argonem, emitują światło o kilku długościach fali: od 457,9 nm do 514,5 nm, ma zastosowania badawcze i do pompowania laserów barwnikowych Lasery cieczowe (w tym barwnikowe) — pozwalają na ciągłą ...

Lasery w kosmetyce.

LASER NEODYMOWY ( Nd: YAG ) należy do laserów wysokoenergetycznych. kłykciny kończyste LASER ARGONOWY emituje promieniowanie widzialne w kolorze niebieskozielonym o długości fali 488514 nm, transmitowane dzięki giętkiemu światłowodowi, który umożliwia dokładną aplikację promieniowania w dowolne miejsce.

Na czym polega spawanie wiązką lasera?

Laser taki wysyła impulsy czer­wonego światła. Laser umożliwia także spawanie elementów znajdujących się we­wnątrz aparatury próżniowej, promień przechodzi wówczas przez szklaną ściankę komory. Spawanie takie jest stosunkowo proste, gdy laser emituje światło widzialne.

Lasery - CIEKAWOSTKI

Największy laser: Wielkość dużego budynku, Zasięg do Księżyca Wiązki laserowe odbite od specjalnego lustra, ustawionego na Księżycu przez kosmonautów w 1969 r.

Lasery biostymulacyjne

Wymienione cechy laserów pozwalają bardzo dokładnie obliczyć dawkę energii emitowanej i padającej na skórę, co stanowi podstawową zaletę laserów; inne źródła pem nie stwarzają takiej możliwości.

Pokojowe zastosowania laserów

Lasera można używać do cię­cia i spawania metali^ ponieważ w stosunkowo wąskiej wiązce można zgromadzić wielką energię. Analogicznie do generowanych w nadajnikach fal radiowych, fale świetlne emitowane przez laser mogą być użyte do przesyłania sygnałów radio­wych bądź telewizyjnych.

Lasery - ZASTOSOWANIE LASERÓW

Lasery wojskowe naprowadzają pociski na cel, a w fabrykach używa się laserów o dużej mocy do przycinania metali, szkła a nawet materiałów na ubrania.

Lasery - JAK DZIAŁA LASER

Jedno z luster jest półprzepuszczalne, co pozwala na wydostanie się wiązki na zewnątrz w postaci ciągłej lub w formie impulsów, w zależności od rodzaju lasera.

Śmiercionośne lasery

Na przykład bomby sterowane za pomocą lasera mają znacznie większą dokładność niż sterowane ręcznie, a rakiety sterowane za pomocą rozpro­szonego światła lasera trafiają ze śmiertelną do­kładnością.

Lasery

Laser wytwarza wąską wiązkę jasnego światła, która jest znacznie węższa niż w wypadku zwykłej lampy i ma wiele odmiennych cech. Naukowcy mówią, że światło lasera jest spójne (koherentne).

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - półprzewodnikowe urządzenie optyczne emitujące wyłącznie stabilną i spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (światło koherentne) w zakresie podczerwonym, widzialnym lub nadfioletowym, Dyskretne widmo (kilka fal) częstotliwościowe diody laserowej ma bardzo wąską charakterystykę widmową, nie przekraczającą kilku nanometrów (typowo poniżej 1 nm), odpowiednią do ...

PPLS (Pure Phase Laser System)

PPLS (Pure Phase Laser System) - laserowy system zapisu i odczytu na dyskach optycznych i magnetooptycznych, umożliwiający zwiększenie precyzji pracy lasera zapisującego i poprawę współczynnika zniekształceń o 25%.

Co to jest laser?

Lasery to urządzenia wytwarzające specjalny rodzaj światła.

LS-120 (Laser Serro-120)

LS-120 (Laser Serro-120) - rodzaj napędu specjalnych dyskietek 3,5" z powłoką magnetyczną o pojemności do 120 MB informacji. Napęd jest wyposażony w laserowy serwomechanizm naprowadzania głowicy.

Lasery

Jeden z postulatów Bohra mówił,  że promieniowanie elektromagnetyczne zostaje wysłane tylko wtedy gdy elektron poruszający się po orbicie o całkowitej energii  Ej zmienia swój ruch skokowo, tak że porusza się następnie po orbicie o energii Ek. W ję-zyku mechaniki kwantowej mówimy, że cząstka (elektron)...