Kwoty importowe

Konsekwencje wprowadzenia kwot importowych Pomimo faktu, że kwoty importowe dotyczą bezpośrednio ilości importowanych towarów, nie jest to w żadnej mierze równoznaczne z tym, że owe działania nie mają swoich konsekwencji w cenie krajowych towarów, do których się odnoszą.

Podział kwoty między wierzycieli

115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym reguluje podział kwot, gdy egzekucja prowadzona jest w sytuacji wielości wierzycieli.

Kwota wyrównawcza części podstawowej subwencji ogólnej dla budżetu gminy

Kwotę wyrównawczą; stanowiącą element składowy części podstawowej subwencji ogólnej. Kwota wyrównawcza przysługuje gminom w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych, na jednego mieszkańca  zw.

KWOTA WYMAGAJĄCA ZAPŁATY

Kwota do otrzymania, kwota należności lub zobowiązań jednostki w danym momencie.

Omów instytucję zabezpieczenia na podstawie decyzji organu podatkowego na przybliżoną kwotę zobowiązania

Organ podatkowy może wydać decyzje o zabezpieczeniu na podstawie danych co do wysokości podstawy opodatkowania na przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego lub wysokości zwrotu podatku.

Kwoty wolne od potrącenia

Potrącenia w przypadku egzekwowania należności alimentacyjnych nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia, w przypadku egzekwowani innych należności lub potrącenie zaliczek pieniężnych – połowy wynagrodzenia.