Kwatery

Czytaj Dalej

BLETCHLEY PARK - kwatera

pod nazwą Government Communica­tions HQ - Kwatera Główna Łącz­ności Rządowej).

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

W skład Kwatery Głównej weszli: Wiaczesław *Mołotow, Kli­mem Woroszyłow, Boris *Szaposzni-kow, Siemion *Budionny, Gieorgij *Żukow, Aleksiej Antonów, Aleksan­der *Wasilewski, Nikołaj Kuzniecow, Nikołaj Bułganin.

BERCHTESGADEN - kwatera

Miasto uzdrowiskowe na południu Niemiec, w Alpach Bawarskich. Wjego rejonie Adolf Hitler wynajął, a w 1929 r. zakupił willę „Wachen-feld" za honorarium ze sprzedaży swojej książki Mein Kampf. Gdy w 193 3 r. zdobył władzę, rozbudowany dom pod nową nazwą „Berghof („Górski dwór") stał się drugą...

KWATERA

Mieszkanie, pomieszczenie na pobyt czasowy (zwł. wojska w czasie wojny); archit. segment wielodzielnego okna; malowane a. rzeźbione pole skrzydeł ołtarza; element kompozycyjny ogrodów o założeniach geometrycznych; ze st.-fr. ąuartier 'dzielnica; ćwiartka' od łac. ąuartus 'czwarty'.

Kwatera

1) w terminologii arch. segment wielodzielnegookna;

2) wydzielone obramieniem malowanelub rzeźb, pole skrzydeł ołtarza;

3) element podziałuprzestrzeni ogrodowej o zarysie kwadratu lubprostokąta, wyznaczony gł. drogami i obsadzanyobrzeżnie drzewami lub żywopłotem, albo wypełnianyw całości drzewami;...

KWATERA GŁÓWNA

Rodzaj sztabu przybocznego Napoleona, nazywana też „pałacem” albo „dworem”, niezależnie od tego, gdzie przyszło kwaterować cesarzowi: w rezydencjach pokonanych monarchów czy też w chłopskiej chacie.

KWATERA GŁÓWNA WIELKIEJ ARMII

Sztab WA kierowany przez marsz. Berthiera. Składała się z czterech autonomicznych zespołów, tak pomyślanych, aby Napoleon mógł swobodnie przenosić się z miejsca na miejsce i pracować w polu w różnych warunkach, zależnie od okoliczności.

Pierwszy zespół, nazywany „lekkim”, dysponował 60 mułami...