Kwasy żywiczne

Czytaj Dalej

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Zastosowanie - metali, kwasów...

Kwas azotowy (V)- HNO3-saletra potasowa.

Kwasy organiczne.

  Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu.

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

Mieszanina tych kwasów to stearyna. Sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych to mydła.

Omów budowę i funkcje kwasów nukleinowych

Podstawową jednostką, z której zbudowany jest ten kwas jest nukleotyd. Jednak zamiast cukru dezoksyrybozą występuje cukier zwany rybozą oraz kwas ten różni się zasadą, pirymidynową, bo zamiast tymina występuje uracyl.

Charakter chemiczny kwasów

Reakcje kwasów - metal + kwas = sól + wodór - tlenek metalu + kwas = sól + woda - wodorotlenek + kwas = sól + woda - sól + kwas = sól + kwas

Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne: - kwas cholowy   - kwas chenowy (chenodezoksycholowy) Powstają one w wątrobie.

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

Otrzymywanie: reakcja estryfikacji, która jest odwracalna: R1-COOH+R2-OH<==> R1-COO-R2+ H2O Ulegają reakcją: hydrolizy kwasowej(R1-COO-R2+ OH-==> R1-COO-+R2-OH) i zasadowej (powyżej - w lewą stronę) ESTRY kwasów nieorganicznych Powstają w wyniku reakcji alkoholi z kwasami nieorganicznymi.

Kwas salicylowy

Działanie jako leku: Kwas salicylowy (kwas ortohydroksybenzoesowy) jest słabo rozpuszczalny w chłodnej wodzie, natomiast dobrze rozpuszcza się w alkoholu, eterze, glicerolu, tłuszczach i wrzącej wodzie.

Kwas cytrynowy

Nazwa systematyczna: kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy. Produkt handlowy: Zawartość: kwas cytrynowy >99,5%; popiół <0,05%; wilgotność <0,5%.

Kwasy

Kwas fosforowy : P2O5 + 3H2O 2H3PO4 Reszta kwasowa fosforanowa. azotanowa Kwas węglowy : CO2 + H2O -- H2CO3 Reszta k.

Kwasy, zasady i sole

Kwasy Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich: HCl – kwas solny (chlorowodorowy) H2S – kwas siarkowodorowy HNO3 – kwas azotowy H2CO3 – kwas węglowy H2SiO3 – kwas krzemowy H2SO4 – kwas siarkowy H3PO4 – kwas fosforowy CH3CO2H – kwas octowy Dysocjacja kwasów ...

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

R – COOH – grupa karboksylowa - kwas mrówkowy - HCOOH - kwas octowy - CH3COOH - kwas mlekowy - CH3CH(OH)COOH, C2H4OH COOH - kwas propanowy – C2H5COOH - kwas masłowy – C3H7COOH Właściwości fizyczne kwasy octowego - ciecz - bezbarwny - intensywny zapachy - kwaśny smak - rozpuszcza się w wodzie w nieograniczonych ilościach - w laboratorium używa się 70% roztworu Właściwości ...

Polisacharydy - KWAS ALGINOWY

Jest polisacharydem zbudowanym głównie z kwasu mannurowego.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Teoria kwasów i zasad Arrheniusa stosuje się tylko do roztworów wodnych i wiele związków, określanych według teorii Arrheniusa jako kwasy i zasady, radykalnie zmienia swój charakter w innych rozpuszczalnikach, co jest sprzeczne z teorią Arreheniusa.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Woda jest rozpuszczalnikiem amfoterycznym, może bowiem pełnić rolę zarówno zasady HF + H20 = F- H3O + Kwas 1 zasada 2 zasada 1 kwas 2  jak i kwasu CN- + H20 = HCN + OH- Zasada 1 kwas 2 kwas 1 zasada 2 W pierwszej reakcji fluorowodór jest kwasem, oddaje bowiem proton wodzie, która pełni w tym przykładzie rolę zasady.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lewisa

Nie mają skompletowanego oktetu elektronowego i są zdolne do przyłączenia innego jonu lub cząsteczki dysponują wolną parą elektronową, czyli zasady w sensie teorii Lewisa: Inne przykłady kwasów i zasad według Lewisa: kwas zasada H+ + Cl- =HCl H+ + NH3 = NH4+ AlCl3 + Cl- = AlCl-4 BF3 + F- = BF-4 Ag+ + 2NH3 = Ag(NH3)2+ Podobnie jak w innych teoriach woda może być z punktu widzenia teorii Lewisa zarówno kwasem jak i zasadą.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Ursanowicza

Słuszna i niewątpliwa najpełniejsza teoria kwasów i zasad Ursanowicza obejmuje jednak niemal wszystkie rodzaje reakcji zacierając powszechnie odczuwaną odrębność reakcji kwasowo- zasadowych.