Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Woda jest rozpuszczalnikiem amfoterycznym, może bowiem pełnić rolę zarówno zasady HF + H20 = F- H3O + Kwas 1 zasada 2 zasada 1 kwas 2  jak i kwasu CN- + H20 = HCN + OH- Zasada 1 kwas 2 kwas 1 zasada 2 W pierwszej reakcji fluorowodór jest kwasem, oddaje bowiem proton wodzie, która pełni w tym przykładzie rolę zasady.

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Kwasy, zasady i sole

Kwasy Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich: HCl – kwas solny (chlorowodorowy) H2S – kwas siarkowodorowy HNO3 – kwas azotowy H2CO3 – kwas węglowy H2SiO3 – kwas krzemowy H2SO4 – kwas siarkowy H3PO4 – kwas fosforowy CH3CO2H – kwas octowy Dysocjacja kwasów ...

Produkcja kwasu mlekowego

W przypadkach gdy zostają wytworzone niedostateczne ilości kwasu mlekowego, może nastąpić zakażenie bakteriami kwasu masłowego (Clostńdium butyricum, Clostridium tyrobutyricum) — co prowadzi do przekształcenia kwasu mlekowego w kwas masłowy.

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

Otrzymywanie: reakcja estryfikacji, która jest odwracalna: R1-COOH+R2-OH<==> R1-COO-R2+ H2O Ulegają reakcją: hydrolizy kwasowej(R1-COO-R2+ OH-==> R1-COO-+R2-OH) i zasadowej (powyżej - w lewą stronę) ESTRY kwasów nieorganicznych Powstają w wyniku reakcji alkoholi z kwasami nieorganicznymi.

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

W komórkach występują 2 rodzaje kwasów nukleinowych: DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) i RNA (kwas rybonukleinowy).

Chemia Kosmetyczna- cz.9 α- hydrokwasy (kwasy owocowe) i - hydrokwasy

- kwas mlekowy- z kwaśnego mleka - kwas glikolowy- z trzciny cukrowej - kwas cytrynowy- z owoców cytrusowych - kwas jabłkowy- z jabłek - kwas winowy- z winogron 2. - kwas mlekowy- CH3CHOHCOOH - kwas glikolowy- CH2OHCOOH 3.

Charakter chemiczny kwasów

Reakcje kwasów - metal + kwas = sól + wodór - tlenek metalu + kwas = sól + woda - wodorotlenek + kwas = sól + woda - sól + kwas = sól + kwas

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

R – COOH – grupa karboksylowa - kwas mrówkowy - HCOOH - kwas octowy - CH3COOH - kwas mlekowy - CH3CH(OH)COOH, C2H4OH COOH - kwas propanowy – C2H5COOH - kwas masłowy – C3H7COOH Właściwości fizyczne kwasy octowego - ciecz - bezbarwny - intensywny zapachy - kwaśny smak - rozpuszcza się w wodzie w nieograniczonych ilościach - w laboratorium używa się 70% roztworu Właściwości ...

Kwas foliowy

Macierzysty związek dla tej grupy witamin — kwas foliowy składa się z trzech zasadniczych elementów: 6-melylopteryny, kwasu p-amino-benzoesowego oraz kwasu glutaminowego.

Witamina B5 (kwas pantotenowy)

Inną ważną funkcją kwasu pantotenowego jest jego udział w przenoszeniu grup acyłowych w syntezie kwasów tłuszczowych. Z badań doświadczalnych na zwierzętach wynikałoby, że zapotrzebowanie na kwas pantotenowy zwiększa się również w czasie ciąży i laktacji.

Kwasy nukleinowe, mutacje, genetyka Mendla

Cząsteczki kwasów nukleinowych są zbudowane z 4 różnych rodzajów nukleotydów, zaś łańcuchy polipeptydowe białek - z 20 różnych rodzajów aminokwasów.

Rola kwasów nukleinowych, mutacje, genetyka mendlowska

Cząsteczki kwasów nukleinowych są zbudowane z 4 różnych rodzajów nukleotydów, zaś łańcuchy polipeptydowe białek - z 20 różnych rodzajów aminokwasów.

Chemia kosmetyczna - cz.2 Kwasy nieorganiczne i wodorotlenki (zasady)

-Kwasy tlenowe otrzymuje się w reakcji tlenku kwasowego z wodą Kwasy stosowane w kosmetyce: a) Chlorowodór HCl - jest to gaz, który rozpuszczany w wodzie daje bardzo mocny kwas solny - wykorzystywany do wyrobu innych surowców kosmetycznych takich jak : kwas borowy, kwas cytrynowy, kwas winny.

Fermentacja kwasu mlekowego

Za Kluyyerem rozróżnia się dwie grupy właściwych bakterii mlekowych (wiele rodzajów Gram dodatnich, nieruchliwych, kulistych lub wydłużonych form bakterii nie wytwarzających przetrwalników, nie produkujących katalazy i nie redukujących azotanów do azotynów): 1)    homofermentacyjne bakterie mlekowe, wytwarzające z cukrów prawie czysty kwas mlekowy (C6H,206 2C3H603), obejmujące bakterie z ...

Wolne kwasy tłuszczowe

Szybkość reestryfikacji kwasów tłuszczo- wych w adipocytach zależy głównie od wielkości przepływu krwi przez tkankę tłuszczową oraz stężenia glukozy i albuminy we krwi.

Kwasy

Kwas fosforowy : P2O5 + 3H2O 2H3PO4 Reszta kwasowa fosforanowa. azotanowa Kwas węglowy : CO2 + H2O -- H2CO3 Reszta k.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Teoria kwasów i zasad Arrheniusa stosuje się tylko do roztworów wodnych i wiele związków, określanych według teorii Arrheniusa jako kwasy i zasady, radykalnie zmienia swój charakter w innych rozpuszczalnikach, co jest sprzeczne z teorią Arreheniusa.

Kwas salicylowy

Działanie jako leku: Kwas salicylowy (kwas ortohydroksybenzoesowy) jest słabo rozpuszczalny w chłodnej wodzie, natomiast dobrze rozpuszcza się w alkoholu, eterze, glicerolu, tłuszczach i wrzącej wodzie.

Kwas cytrynowy

W przeciwieństwie do fosforanów stosowanych uprzednio, kwas cytrynowy jest rozkładalny biologicznie co pozwala na wytwarzanie produktów bezpiecznych dla środowiska.