Kwas moczowy

Kwas moczowy

Czytaj Dalej

KWAS MOCZOWY

Ostateczny produkt metabolizmu związków azotowych, usuwanych z organizmu przez zwierzęta urykoteliczne, np. bezkręgowce lądowe (głównie owady), gady lądowe (węże, jaszczurki) oraz ptaki. Miejscem wytwarzania k. m. u kręgowców jest wątroba. Jest to substancja krystaliczna i jej usunięcie nie wymaga...

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

Kwasy karboksylowe są to związki organiczne pochodne węglowodorów, które zawierają jedną lub więcej grup karboksylowych -COOH.

Przykłady: CH3-COOH,     C2H5-COOH,     CH3-CH2-CH2-COOH

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami i mieszają się z wodą z każdym stosunku. Kwasy o...

Zastosowanie - metali, kwasów...

Pasywacja- zjawisko pokrywania się metalu warstwą trwałego tlenku, izolującego ten metal od czynników zewnętrznych.

Metale powszechnego użytku: glin miedź żelazo.

Właściwości glinu: miękki, lekki, dobrze przewodzi prąd .

Stopy glinu: duraluminium (miedź, krzem, glin).

Zastosowanie: medycyna...

Kwasy organiczne.

 

Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu. Są palne po podgrzaniu, bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, a ich roztwory mają odczyn kwaśny

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

 

1,2 – nierozpuszzczalne w wodzie, odczyn obojętny, po podgrzaniu topią się i zapalają. Mieszanina tych kwasów to stearyna. 3 – Kw. Nienasycony, ciecz o lekko żółtym zabarwieniu, gęstrza od H2O, nierozpuszczalny w H2O, odczyn obojętny, po podgrzaniu zapala się. Sole sodowe i potasowe wyższych...

Omów budowę i funkcje kwasów nukleinowych

Budowa DNA – pod względem budowy chemicznej DNA jest stosunkowo prostą substancją. Podstawową jednostką, z której zbudowany jest ten kwas jest nukleotyd.

Każdy nukleotyd składa się z cukru (5-węglowego zwanego dezoksyrybozą), cząsteczki kwasu fosforowego (fosforanu) jednej z czterech zasad należących...

Charakter chemiczny kwasów

Wszystkie kwasy tlenowe mają końcówkę –owy, a w nawiasie wartościowość niemetalu w kwasie.

Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne:

- kwas cholowy  

- kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

Wtórne:

- dezoksycholowy

- litocholowy

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

KWASY KARBOKSYLOWE

Związki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej). W zależności od budowy R wyróżniamy kwasy karboksylowe...

Kwas salicylowy

tabletki od bólu głowy, Antineuralgiae, Calcipiryna, Analgan), antyseptyki dróg moczowych oraz w przemyśle spożywczym jako środki konserwujące.

Kwas cytrynowy

HOC(CH2COOH)2COOH Bezbarwne, przeźroczyste kryształy lub krystaliczny proszek, temp. topnienia 153oC. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze. Występuje w roślinach (w sporych ilościach w cytrynie - stąd nazwa zwyczajowa), organizmach ludzkich i zwierzęcych (potrzebny organizmowi w cyklu...

Kwasy

Kwas Solny ( chlorowodór ) :

H2 + Cl 2Cl . Reszta kwasowa chlorkowa.

Właściwości Fizyczne : Bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. W stanie stężonym dymi na biało. Ma właściwości żrące. Zabarwia papierek wskaźnikowy na różowo, a fenoloftaleinę służy tylko do wykrywania zasad. Zastosowanie :...

Kwasy, zasady i sole

Kwasy

Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich:

HCl – kwas solny (chlorowodorowy)

H2S – kwas siarkowodorowy

HNO3 – kwas azotowy

H2CO3 – kwas węglowy

H2SiO3 – kwas krzemowy

H2SO4 – kwas siarkowy

H3PO4 – kwas fosforowy

CH3CO2H –...

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.

R – OH

R – reszta wodorotlenowa

Wpływ alkoholi na organizm człowieka

a.) metanol

- powoduje utratę wzroku

- powoduję śmierć

b.) etanol

- niszczy komórki nerwowe i mózgowe

- w niewielkich...

Polisacharydy - KWAS ALGINOWY

Jest polisacharydem zbudowanym głównie z kwasu mannurowego. Jest istotnym czynnikiem budującym ściany komórkowe glonów rosnących na znacznych głębokościach np. brunatnic. Jego funkcje nie zostały do końca zbadane, ale uważa się, że istnieje on tam po to, aby wzmocnić ścianę komórkową przed dużym...

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Obojętny w roztworze wodnym mocznik okazuje się kwasem w ciekłym (bezwodnym) amoniaku, natomiast w bezwodnym kwasie octowym zachowuje się jak typowa zasada.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Odwrotnie, amoniak w bezwodnym kwasie octowym jako rozpuszczalnik bardzo energicznie wychwytuje protony, zachowując się jak mocna zasada.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lewisa

Ogłoszona w 1923 r. przez Lewisa teoria kwasów i zasad jest jeszcze bardziej ogólna niż teoria protonowa Lowry’ego i Bronsteda. Według tej ostatniej kwasem jest każdy donor protonów, a zasadą – każdy akceptor protonów. W ujęciu Lewisa zasadą jest każdy donor pary elektronowej, natomiast kwasem jest każdy...