Kurier Wileński

Czytaj Dalej

DZIENNIK WILEŃSKI

DZIENNIK WILEŃSKI, miesięcznik nauk.-lit., zał. z inicjatywy T. Czackiego, wyd. w Wilnie 1805 (IV)-06 i 1815-30 (od 1826 w 5 odrębnych seriach, m. in. Historia i Literatura, Literatura Nadobna) przez J. Zawadzkiego (wskrzesiciel pisma 1815), od 1818 przez specjalnie zał. Tow. Typograficzne, od 1822 przez...

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA, tygodnik, wyd. w Wilnie 1806 przez G.E. Groddecka, prof. filologii klas. i kierownika biblioteki uniw., przy współpracy K. Kontryma. Organ konkurencyjny wobec > „Dziennika Wil.'', powst. jako owoc stałych tarć między profesorami Polakami a cudzoziemcami, współpracowników miał...

KURIER LITERACKO-NAUKOWY

KURIER LITERACKO-NAUKOWY, niedzielny dodatek do krak. Kuriera Codz.

KURIER POLSKI, dziennik

KURIER POLSKI, dziennik, wychodzący w Warszawie 12 XII 1829-7 IX 1831, wyd.

LASKARYS JERZY, pseud. Bocian Wileński i in.

LASKARYS JERZY, pseud. Bocian Wileński i in., ur. 28 VIII 1828 pod Wilnem, zm. 22 VI 1888 w Dowborowie (Wileńszczyzna), poeta, dziennikarz. Studiował na uniw. w Petersburgu. Uczestnik powstania styczniowego, 1863 emigrował do Paryża. Do kraju wrócił po 1870. Wydał zbiory wierszy: Kartki zżycia (1856)...

TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe

TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe, wyd. i red. przez A.H. Kirkora w Wilnie 1857-58 (t. 1-6), kontynuowane - po zamknięciu przez władze zaborcze mimo ugodowej postawy wydawcy - 1859 i 1862 przez Pismo zbiorowe wileńskie. Wzorowane charakterem na —> „Bibliotece Warsz.", starannie redagowane, było w trudnych...

TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk.-lit.) „Kuriera Lwow."

) „Kuriera Lwow. jako wkładka, od 1893 stał się bezpłatnym dodatkiem „Kuriera Lwow. „Kuriera Lwow.

TYGODNIK WILEŃSKI, czasopismo lit.

TYGODNIK WILEŃSKI, czasopismo lit., wyd. w Wilnie 1804 przez kilkuosobową grupkę studentów (m. in. L. Borowski, S. Starzyński) przy współpracy K. Kontryma i jednego z lektorów uniw.; zarówno charakter grupy (por. niżej), jak osoba red. (najpewniej Starzyński), fakt istnienia dwu nakł.: nr 1-12 (od 23...

TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.)

TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.), wyd. w Wilnie 21 XI 1815-30 VI 1822 przez A. Żółkowskiego; zainicjowany przez J. Lelewela, który wycofał się z redakcji 1816, red. był nast. przez M. Balińskiego, od 1819 (1818?) I, Szydłowskiego, od 1821 (1822?) M. Olszewskiego. Pomyślany jako pismo...

UNIWERSYTET WILEŃSKI

UNIWERSYTET WILEŃSKI, uczelnia powst. 1578 w wyniku przekształcenia w Akademię kolegium jezuickiego (zał. 1570) aktem fundacyjnym Stefana Batorego; przywilej król. potwierdził 1579 papież Grzegorz XIII. Akademia otrzymała równe prawa z Akad. Krakowską. Składała się (do 1780) z 3 wydziałów: teol...

Adam Naruszewicz - Dzieła historyczne: Historyja narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa (1780) - Historyja Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (1781)

Jednym z najgłówniejszych warunków postępu i odrodzenia narodu jest znajomość dziejów ojczystych; tymczasem ogół społeczeństwa nie posiadał jej, co nie przeszkadzało, że się lubił na przeszłość powoływać, wtedy zwłaszcza, kiedy była mowa o reformach: «Niech diabli porwą reformy! Póki...

AKADEMIA WILEŃSKA (Uniwersytet Wileński)

Szkoła wyzsza utworzonaprzez króla Stefana Batorego w 1579 z kolegium jezuickiego; od 1780 działałapod nazwa Szkoła Główna Wielkiego Ksiestwa Litewskiego; po rozbiorachnosiła nazwe Uniwersytetu Wilenskiego; w latach 1919–1939 Uniwersytetu im.Stefana Batorego; od 1939 Uniwersytet Litewski.AW była jedynym...