Kuratela

Czytaj Dalej

Kuratela dla dziecka poczętego oraz dla małoletniego

Ustanie kurateli następuje: Wskutek orzeczenia sądu, gdy ustanie cel jej ustanowienia albo na wniosek osoby poddanej kurateli.

Pojęcie i funkcje kurateli

Wypłata wynagrodzeń za kuratelę dokonuje się z dochodu i majątku osoby poddanej kurateli, a z braku możliwości, wynagrodzenie pokrywa ten, który żądał ustanowienia kurateli.

Kuratela

Obok kurateli ustawowej istniała kuratela z nominacji urzędnika – cura dativa. Inne przypadki kurateli: kurator majątku dłużnika – curator bonorum kurator dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego – curator vendri datus.

Kuratela - Informacje ogólne

  - dotyczy zabezpieczenia wąsko określonych interesów, jest tymczasowa, przejściowa, regulowana w prawie cywilnym; - kurator otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie kurateli; - wynagrodzenie ze środków osoby, nad którą kuratela jest sprawowana; - sąd uchyla kuratelę, gdy zniknie jej cel.

Kto podlega opiece a kto kurateli

Kurateli podlegali: chorzy psychicznie (furiosus), marnotrawcy (cura prodigi), małoletni poniżej 25 roku życia. Marnotrawca podlegał tej samej kurateli co chory psychicznie, natomiast małoletni miał kuratora jako doradcę, którego powoływał pretor lub namiestnik prowincji.

Kuratela – pojęcie, rodzaje, zastosowanie

Kuratela miała na celu zwłaszcza pomoc w prowadzeniu spraw majątkowych.