KUCZMA

W Polsce XVI-XVIII w.-okrągła czapka futrzana bez daszka o denku z niebieskiego sukna; dawn. derka na konia; z węg. kuse ma.