KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL), do 1928 p. n. Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa zał. 1918, z inicjatywy ks. I. Radziszewskiego, rektora petersburskiej Akad. Duchownej, od 1938 posiadająca uprawnienia nadawania stopni nauk., na równi z uniw. państwowymi. W skład KUL wchodzą obecnie 4...

Koło i kula

Ulubiona już przez starożytnych Greków zabawa piłką i dyskiem zachowywała — jeśli przedstawiano ją na grobach — swój symboliczny, związany z symboliką koła i kuli, sens. Symbol kuli przejęło także chrześcijaństwo.

Kul - Oba

Wielki wzniesiony z kamieni kurhan scytyjski (średnica 53 m) znajdujący się 6 km na zachód od Kerczu (grec. Pantikapaion) na Krymie, datowany na drugą połowę IV w. p.n.e. (340-320). Badany jeszcze w 1830 r., w trakcie badań częściowo obrabowany. Pod centralną częścią nasypu znajdowała się...

KUCIE

KUCIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,polegającej na zmianie kształtu przekuwanegomateriału; kucie może się odbywać na gorąco lubna zimno, może być wykonywane ręcznie lubmechanicznie za pomocą młotów mechanicznychlub pneumatycznych.

KUCIE KONI

Celem kucia jest zabezpieczeniekopyt konia przed nadmiernym ścieraniemsię na twardych drogach; ze względu na ciągłe narastanierogu kopytowego niezbędne jest przekuwaniekoni co 4—6 tygodni.

Kuce

Do grupy kucyków są zaliczane rasy koni małych, charakteryzujących się siłą, wytrzymałością i od­pornością na niekorzystne warunki środowiskowe. Liczne rasy kucyków hodowano do pracy w szcze­gólnych warunkach, na przykład w kopalniach. Jednymi z najmniejszych kucyków są kuce sze­tlandzkie...

KULA KRYSZTAŁOWA

Kula jest wg wielu poglądów najdoskonalszym wzorem organizacji materii,budzi i zaspokaja naturalne poczucie estetyki.

Kryształ jest takżebudzącą zachwyt strukturą materii, a jak inni twierdzą, występującątakże poza materią. Nic więc dziwnego, że połączenie obu tych form czycech predestynuje kulę...

Kula, kulah

1) —> kobierce wiązane (2);

2) zgeometryzowany ornament występujący w bordiurach kobierców tureckich.

Kula

W dużym stopniu odpowiada symbolicznie kręgowi; jest symbolem wszechświata, kuli ziemskiej, gwiaździstego nieba, całości wszystkich znoszących się nawzajem przeciwieństw, a tym samym też niekiedy np. ) forma kuli lub półkuli, podobnie jak krąg i tuk najczęściej reprezentuje niebo, sześcian lub kwadrat ziemię.

Michał Kula - „Wybrane instytucje prawa karnego w Pięcioksięgu Mojżesza”

Tekst, który spróbuję zanalizować to artykuł Michała Kuli pt.