Kucie

Kucie

Kucie – proces technologiczny, rodzaj obróbki plastycznej, polegający na odkształcaniu materiału za pomocą uderzeń lub nacisku narzędzi. Narzędzia – czyli matryce lub bijaki umieszczane są na częściach ruchomych narzędzi. Proces ten również może być realizowany w specjalnych przyrządach kuźniczych. W procesie tym nadaje się kutemu materiałowi odpowiedni kształt, strukturę i własności...

Czytaj Dalej

KUCIE

KUCIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,polegającej na zmianie kształtu przekuwanegomateriału; kucie może się odbywać na gorąco lubna zimno, może być wykonywane ręcznie lubmechanicznie za pomocą młotów mechanicznychlub pneumatycznych.

KUCIE KONI

Celem kucia jest zabezpieczeniekopyt konia przed nadmiernym ścieraniemsię na twardych drogach; ze względu na ciągłe narastanierogu kopytowego niezbędne jest przekuwaniekoni co 4—6 tygodni.

Kuce

Do grupy kucyków są zaliczane rasy koni małych, charakteryzujących się siłą, wytrzymałością i od­pornością na niekorzystne warunki środowiskowe. Liczne rasy kucyków hodowano do pracy w szcze­gólnych warunkach, na przykład w kopalniach. Jednymi z najmniejszych kucyków są kuce sze­tlandzkie...