Ksawery Knotz

Ksawery Knotz (ur. w 1965) – polski ksiądz katolicki, kapucyn (OFMCap.), doktor teologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor książek, redaktor naczelny wortalu internetowego www.szansaspotkania.net. Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Członek Zespołu Laboratorium WIĘZI.

Czytaj Dalej

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

prorosyjskie: - zwolennicy wojny z turcją - było niejednolite - rozpadalo się na dwa obozy: hetmański (sqpiał tylko hetmanów, nie chcieli reform: hetman szczęsny potocki, ksawery branicki, seweryn rzewuski) i dworski (sqpiony wokół króla, chciał reform wzmacniających władzę króla: michał poniatowski) 2.

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY, ur.

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY

DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY, ur.

GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY

GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY, ur.

PREK FRANCISZEK KSAWERY

PREK FRANCISZEK KSAWERY, ur.

PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY)

PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY), ur.

Franciszek Ksawery Branicki

  Franciszek Ksawery Branicki (1730-1819) od 1772 roku był hetmanem polnym a następnie hetmanem wielkim koronnym.

BIAŁAS, Biallas FRANCISZEK KSAWERY SVD

dr Franciszek Ksawery B.

DUNIKOWSKI KSAWERY

Blumówna, Ksawery D. Flukowski, Ksawery D. Wojciechowski, Ksawerego D. Wągrowska, Z wypowiedzi krytyków polskich o sztuce Ksawerego D.

Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808)

, Teorię Boileau znano dobrze, ale bynajmniej nie poczytywano jej za nie­omylną: Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808) w poemacie Sztuka ryrnotwórcza (1788), który jest po części przekładem, a po części przeróbką Sztuki poetyckiej Boileau wygłasza tu i owdzie zasady inne niż w poemacie francuskim.

HORSZTYŃSKI Ksawery (postać literacka)

Poinformowany ozalotach Szczęsnego Ksawery wyzywa go na pojedynek, ale wspaniałomyślniedarowuje życie.

Święty Franciszek Ksawery

Franciszek Ksawery, kapłan. Franciszek Ksawery przedstawiany jest w sukni jezuickiej obszytej muszlami lub wkomży i stule.

Franciszek Ksawery i Daleki Wschód

Franciszek Ksawery (zm. Chiny były krajem, do którego także podążył Franciszek Ksawery, lecz niespodziewanie zmarł u ichwrót, na wyspie San-cian blisko Kantonu.

HISTORIA LITERATURY - Antyk

Frar,ci_ szek Ksawery Dmochowski, który posłużył się rymowanym trzynasto-zgłoskowcem odgrywającym u nas tę rolę, jaką w starożytności odgry.

„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

Panu Młodemu - Hetman (Ksawery Branicki) nazywający Polskę „hołotą”, Dziadowi z kolei - Upiór (Jakub Szela).

Cyprian Norwid

nagle umarł ojciec, Jan Norwid, zaś opiekunem jego dzieci został Ksawery Dybowski.

Symbole w "Weselu" Stanislawa Wyspianskiego

Hetman - Ksawery Branicki, zdrajca i jeden z przywódców konfederacji targowickiej.

Europejczycy w Azji a Japonia

Po raz pierwszy nawiązała Japonia kontakt z Europą w XVI wieku; w 1542 kilku Portugalczyków dostało się do Japonii na chińskiej dżonce, a w 1549 misjonarz jezuicki, Franciszek Ksawery, począł tam głosić religię chrześcijańską.

„Wesele” S. Wyspiańskiego jako dramat symboliczny i impresjonistyczny.

Hetman – Ksawery Branicki, zbrodniczy, zdradziecki hetman, sprzedawczyk – symbolizuje zdradę narodową i szlacheckie warcholstwo.

Młoda Polska

Pan Młody – hetman Ksawery Bronicki zdrajca ojczyzny, sprzedawczyk, walczył przeciw konfederatom Barskim, lojalista, ugodowiec.