Krzyżacy

Czytaj Dalej

"Krzyżacy" - streszczenie

TOM I

I

Tak więc lektura zaczyna się następująco : W Tyńcu, w gospodzie "Pod Lutym Turem", Maćko i Zbyszko z Bogdańca opowiadają swe przygody. Ponieważ Bogdaniec został spustoszony przez wojnę i powódź, obaj rycerze (Zbyszko wówczas miał dopiero 12 lat) opuścili rodzinną ziemię i wyruszyli...

Krzyżacy

KRZYŻACY, właśc. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, przyjęta w Polsce nazwa niem. zakonu rycerskiego, w Niemczech zw. Zakonem Niem.; zał. 1190 w Palestynie i przekształcony 1198 w zakon rycerski; gł. jego zadaniem miała być opieka nad pielgrzymami i chorymi oraz...

Krzyżacy - Streszczenie

Tom I. W gospodzie „Pod Lutym (tzn. srogim) Turem” w Tyńcu Maćko z Bogdańca i jego bratanek Zbyszko opowiadali zgromadzonym ziemianom i mieszczanom o słynnych polskich rycerzach i potężnym zakonie krzyżackim, zagarniającym i pustoszącym polskie oraz litewskie ziemie. Maćko i Zbyszko pochodzili z...

„Powieść zawsze piękna...” - Krzyżacy

Utwór powstał na jubileusz 25-lecia pracy twórczej autora Trylogii, Od napisania Ogniem i mieczem minęło już blisko lat dwadzieścia, a nie tak dawno sławę blisko 50-letniego pisarza ugruntowało Quo vadis? Tym razem przedmiotem literackiego opracowania stało się polskie średniowiecze, epoka dla twórcy...

Wielka wojna z Krzyżakami (bez przebiegu wojny)

Chrzest Litwy dokonany bez pośrednictwa Zakonu, stanowił dla niego wielką klęskę polityczną, ponieważ stawiał pod znakiem zapytania obecność Krzyżaków nad Bałtykiem. Dlatego Zakon oskarżył Litwinów o chrzest pozorny, aby uzasadnić konieczność dalszego nawracania, a jednocześnie ponawiał ataki na...

Ruś i Litwa w walce z Krzyżakami

 

Także królowie szwedzcy zagrozili wówczas Nowogrodowi. W XII w. podbili i schrystianizowali Finlandię, a z czasem postanowili sięgnąć dalej.

Wezwany przez Nowogrodzian z Zalesia Aleksander Jarosławowicz, syn wielkiego księcia włodzimierskiego, zadał w 1240 r. w krwawej bitwie nad Newą...

Pająk krzyżak - Informacje ogólne

Typ: Arthropoda (stawonogi)

Podtyp: Chelicerata (szczękoczułkowce)

Gromada: Arachnida (pajęczaki)

Rząd: Araneida (pająki)

Pająk krzyżak jest najokazalszym przedstawicielem pajęczaków w Polsce. Długość jego ciała może dochodzić nawet do 22 mm. Cechą charakterystyczną jest ubarwienie odwłoka...

KRZYŻAKÓW WOJNY Z POLSKĄ 1308--1343

Brandenburgia dążyła do opanowa­nia Pomorza Gdańskiego, jej wojska wtarg­nęły na ten obszar. Polacy zwrócili się do Krzyżaków o ich wyparcie (patrz krzyża­ków podbój prus 11233-1283). Krzyżacy wy­parli Branderburczyków, ale w Gdańsku w 1308 dokonali rzezi polskich żołnierzy i mieszkańców miasta...

KRZYŻAKÓW PODBÓJ PRUS 1233-1283

W 1226 polski książę Konrad Mazowiecki < zaprosił Krzyżaków (niemiecki zakon rycer­ski założony w okresie krucjat) do osiedlenia się w Polsce, na podległym mu obszarze. Wiązało się to z jego planami chrystianizacji i opanowania Prus. Konrad nadał Krzyża­kom posiadłości w ziemi chełmińskiej o...

KRZYŻAKÓW WIELKA WOJNA Z POLSKĄ l WIELKIM KSIĘSTWEM LITEWSKIM 1409--1411

Gdy wielki książę litewski poparł w 1409 powstanie na Żmudzi (terytorium litewskie zajmowane przez Krzyżaków od 1398), nie zaskarbił tym sobie sympatii Krzyżaków, którzy opanowali już Prusy i Po­morze Gdańskie, mieli posiadłości w Niem­czech i na wschodnich terenach nad Bałty­kiem. Krzyżacy dążyli...

Krzyżacy czas i miejsce akcji

Powieść Krzyżacy ukazuje dzieje zmagań Polski i Litwy z ekspansywnym i wrogim Zakonem Szpitala Najświętszej Marii Panny. Akcja obejmuje więc czas, w którym Krzyżacy dali się mocno we znaki ludom, wśród których osiedli, i zamyka na kulminacyjnym fakcie – na bitwie pod Grunwaldem. Jest to okres dwunastu...

Krzyżacy recenzja

Reżyser filmu Krzyżacy, a więc osoba czuwająca nad przebiegiem pracy, mająca decydujący glos we wszystkich sprawach, narzucająca dziełu koncepcję artystyczną – w tym przypadku Aleksander Ford, jest zarazem współautorem scenariusza (wraz z Jerzym Stawińskim). Troskę o stronę dramaturgiczną...

Sprawozdanie z walki krzyżaka Rotgiera ze Zbyszkiem

Dziś mam zaszczyt relacjonować państwu walkę dwóch mężnych rycerzy – Zbyszka z Bogdańca z Mazowsza oraz Krzyżaka Rotgiera z Malborga. Przed chwilą – tradycyjnie – zakończył się pojedynek giermków – czeskiego Hlavy z niemieckim von Kristem, który nie dorównał sile swojemu przeciwnikowi i umarł. Rycerz Polski – ubrany jest w wspaniałą mediolańską zbroję, krzyżak w szmelcowanym błękitnym pancerzu, hełmie z pawimi piórami oraz nabiodrza. Obydwaj posiadają ...

Spory z Krzyżakami

Szukanie przez Władysława Łokietka u Stolicy Apostolskiej poparcia w staraniach o zjednoczenie Polskii koronację łączyło się z dochodzeniem jego praw do Pomorza Gdańskiego, zagarniętego przez Krzyżaków,gdy wezwał ich na pomoc przeciw Brandenburczykom. Książę skierował skargę (1314) na Krzyżakówdo...

Rozbicie dzielnicowe - Próby chrystianizacji Prus i sprowadzenie Krzyżaków do Polski

Z początkiem XIII wieku dojrzewała w Polsce, zarówno w sferach kościelnych, jak i świeckich, myśl chrystianizacji wciąż jeszcze pogańskich Prus. Propagował ją opat klasztoru cystersów w Łeknie w Wielkopolsce, Gotfryd, powołując się na bullę papieską z 1206r. Właściwą działalność misyjną...

Trwa bitwa o ziemie polskie z krzyżakami

Trwa bitwa o ziemie polskie z krzyżakami. Ja Jędrzej z Brochocic wraz z moim kompanem Ciołkiem z Zelechowa wymachujemy mieczami przed oczami wroga niszcząc złowrogą armię, przy czym smakujemy słodkości przyszłego zwycięstwa. Biegnę tak co chwilę i raniąc głęboko innych zaczynam czuć wielkiego ducha...

KRZYŻACY, powieść H. Sienkiewicza

KRZYŻACY, powieść H. Sienkiewicza, prwdr. w „Słowie", „Tygodniku Ilustr." i kilku dziennikach 1897-1900, wyd. os. w Warszawie 1900, tj. w roku uroczystego jubileuszu pisarza. Powieścią tą autor składał protest wobec akcji germanizacyj-nej w zaborze pruskim. Przeciw zaborczej polityce państwa prus...

Krzyżak ogrodowy

Wygląd: długość do 1,7 cm. Na odwłoku jasne plamy układające się w charakterystyczny kształt krzyża, po którym łatwo tego pająka rozpoznać. Jednak rodzina krzyżakowatych (Araneidae) obejmuje wiele gatunków, które są trudne do oznaczenia. Cechą charakterystyczną wszystkich pająków jest obecność 4...

KRZYŻACY 1410. Obrazy z przeszłości

KRZYŻACY 1410. Obrazy z przeszłości, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Kłosach" 1874, wyd. os. w Warszawie 1882, t. 1-2. Opierając się gł. na J. Długoszu, autor przedstawił najważniejsze momenty wielkiej wojny z Zakonem, od koncentracji wojsk, poprzez bitwę grunwaldzką, do odzyskania przez...

Ukształtowanie się państwa zakonnego. Ekspansja terytorialna Krzyżaków

 

Skutkiem bitwy nad jeziorem Durbe w 1260 r. było powstanie Prusów w tymże roku. Ujarzmieni Prusowie opanowali Sambię, wiele zamków krzyżackich w głębi Prus i na wybrzeżu. Tylko dzięki nowym wyprawom rycerstwa z głębi Niemiec oraz pomocy książąt polskich powstanie zostało krwawo stłumione...