Krzywizna piersiowa

Czytaj Dalej

Opisz zmiany wielkości i kształtu klatki piersiowej

Szerokość i głębokość klatki piersiowej są prawie równe, jednak wraz z wiekiem następuje spłaszczenie klatki piersiowej (prze2waga szerokości nad głębokością).

Okolice klatki piersiowej

Do okolic klatki piersiowej (regiones pectorales) zaliczamy: nieparzystą środkową okolicę mostkową (regio stemalis*)\ symetryczne okolice: obojczykową (regio claricularis*), podobojczykową (regio infraclaińcularis), sutkową (regio mamma-ria), pachową (regio axillans) i podsutkową (regio inframammaria*) oraz okolicę boczną klatki piersiowej (regio pectoris lateralis).

Kręgi piersiowe

Odpowiednio do krzywizny piersiowej kręgosłupa kształt trzonów jest klinowaty, wysokość ich nieco mniejsza z przodu niż z tyłu.

Krzywizna lędźwiowa

Z wyprostowaniem tułowia wiąże się dalsza jeszcze właściwość typowa dla człowieka, mianowicie wygięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa do przodu — krzywizna lędźwiowa (lordosis lumbalis*). icalis*) i piersiowego (kyphosis thoracica*; p.

Krzywizny kręgosłupa

Najsilniejsza jest krzywizna kości krzyżowej, następna z kolei jest krzywizna lędźwiowa; krzywizna szyjna jest słabsza niż lędźwiowa, najsłabsza zaś jest krzywizna piersiowa.

Krzywizny w płaszczyźnie czołowej

Również w skoliozach mogą występować kombinacje krzywizn, tak jak to stale widzimy w krzywiznach pośrodkowych.

Otwór górny klatki piersiowej

Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem pierwszego kręgu piersiowego, pierwszymi żebrami i brzegiem rękojeści mostka.

Zmienność kształtu klatki piersiowej

Kształt klatki piersiowej stanowi ważną i charakterystyczną właściwość typu konstytucjonalnego; u leptosomików klatka piersiowa zbliżona jest do typu wydechowego z małym kątem podmostkowym, u eurysomików do typu wdechowego z dużym kątem podmostkowym.

Odporność klatki piersiowej

Na preparacie ścianę przednią klatki piersiowej dziecka obciążoną 90—100 kg można zetknąć z kręgosłupem bez złamania jej (Fick). Z tego powodu złamania ściany przedniej klatki piersiowej są niesłychanie rzadkie.

Mięsień najdłuższy klatki piersiowej

Wiązki końcowe boczne przyczepiają się do wyrostków poprzecznych kręgów lędźwiowych oraz do kątów dwunastego do drugiego żebra, przyśrodkowe — do wyrostków dodatkowych kręgów lędźwiowych i do wyrostków poprzecznych wszystkich kręgów piersiowych.

Mięsień kolcowy klatki piersiowej

spinalis thoracis) rozpoczyna s i ę na wyrostkach kolczystych górnych kręgów lędźwiowych (trzeciego do pierwszego) oraz dolnych piersiowych (dwunastego do dziesiątego) i kończy na wyrostkach kolczystych ósmego do drugiego kręgu piersiowego.

Mięsień półkolcowy klatki piersiowej i szyi

półkolcowego klatki piersiowej kończą się na górnym kręgu piersiowym; górne włókna m.

Mięśnie klatki piersiowej

Tworzą one trzy odrębne zespoły: 1) mięśnie powierzchowne, przyczepiające się do kośćca okolicy barku i ramienia, 2) mięśnie głębokie, stanowiące właściwe mięśnie ściany klatki piersiowej, i wreszcie 3) przeponę, która tworzy przegrodę między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną.

Mięsień piersiowy większy

Mięsień piersiowy większy rozpoczyna się trzema częściami. piersiowego większego krzyżują się w ten sposób, że górne leżą z przodu, dolne z tyłu, jak gdyby mięsień był skręcony u swego końca.

Trójkąt naramienno-piersiowy

Dół ten zanika w przebiegu niektórych procesów chorobowych toczących się między klatką piersiową a m piersiowym, jak np. W dole tym, wypełnionym tkanką tłuszczową, żyła odpromieniowa uchodzi do żyły pachowej, a głębiej znajduje się tętnica piersiowo-barkowa ze swymi odgałęzieniami.

Mięsień piersiowy mniejszy

piersiowy mniejszy (m. Jest on położony na powierzchni przedniej klatki piersiowej i przykryty m.

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

poprzeczny klatki piersiowej (m.

Typ oddechowy piersiowy

w których poruszają się głównie żebra dolne; powstaje wtedy oddychanie żebrowe dolne, podczas którego dolna część klatki piersiowej poszerza się, ponieważ dolne żebra unosząc się odchylają się silnie ku bokom.

Powięź piersiowa

Blaszka powierzchowna powięzi piersiowej stanowi dość mocną blaszkę nieprzesuwalnie zrośniętą z namięsną mięśnia, natomiast luźno tylko złączoną z pokrywającą ją skórą i tkanką tłuszczową podskórną.

Powięź obojczykowo-piersiowa

piersiowych. Powięź obojczykowo-piersiowa stanowi silną i zamkniętą przegrodę, która przyśrodkowo przyczepia się do żeber i powięzi mm.