Krzywizna

Czytaj Dalej

Krzywizny kręgosłupa

Krzywizny części szyjnej i lędźwiowej skierowane są wypukłością do przodu (lordosis cervicalis et lumbalis*), natomiast krzywizny części piersiowej i krzyżowej zwrócone są wypukłością ku tyłowi (kyphusis thoracica et sacralis*; kyfos = krzywry); krzywizna części krzyżowej kończy się na wierzchołku kości guzicznej.

Krzywizny w płaszczyźnie czołowej

Oprócz krzywizn pośrodkowych (strzałkowych), skierowanych do przodu lub do tyłu, występują zwykle (w 68%) skrzywienia boczne kręgosłupa (skolioses; skolios = krzywy), krzywizny w płaszczyźnie czołowej.

Krzywizna lędźwiowa

Z wyprostowaniem tułowia wiąże się dalsza jeszcze właściwość typowa dla człowieka, mianowicie wygięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa do przodu — krzywizna lędźwiowa (lordosis lumbalis*).