Krzywicki

Czytaj Dalej

Ludwik Krzywicki – teoretyk rozwoju społecznego

Krzywicki problematykę rozwoju społecznego rozdzielił na trzy odrębne zagadnienia: genezę idei, wędrówkę idei oraz rolę przeżytków. Ludwik Krzywicki „Człowiek i społeczeństwo” Wybór pism.

KRZYWICKA IRENA, z GAREWICZÓW, pseud. Irena Jenis

KRZYWICKA IRENA, z GAREWICZÓW, pseud. ogłosiła biografię swego teścia Ludwika Krzywickiego Żywot uczonego (1954), wspomnienia Wielcy i niewielcy (1960) oraz opowiadania Mrok, światło i półmrok (Londyn 1969) o tułaczce trzech kobiet żyd.