KRZYK OSTATECZNY, zbiór wierszy W. Broniewskiego

KRZYK OSTATECZNY, zbiór wierszy W. Broniewskiego, wyd. w Warszawie 1938. Gromadził utwory pisane po 1933, w okresie narastającego faszyzmu i zbliżającej się groźby wybuchu wojny. Znalazła w nich wyraz wiara w społ. posłannictwo poezji i twórczą potęgę pracy (Do przyjaciół-poetów, Twarde ręce)...