Krytyka tekstu

Krytyka tekstu

Czytaj Dalej

TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik

literaturoznawstwo i krytykę lit. , lingwistyki strukturalnej), a wśród współpracowników znajdują się - poza badaczami i krytykami literatury -językoznawcy, socjologowie, historycy kultury, myśli filoz.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Ponieważ tematem tej pracy jest krytyka wad szlacheckich milczeniem należy pominąć dzieje tych bohaterów, którzy oddawali swe życie za ojczyznę Lub służyli jej swoją pracą.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Krytykę stanu szlacheckiego podjął Potocki w Ogrodzie fraszek. Współczesnych Polaków krytykował, oskarżał o prywatę, zaniedbanie obowiązków, nie interesowanie się losami państwa, brak tolerancji w sprawach religii.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej

Ponieważ tematem tej pracy jest krytyka wad szlacheckich milczeniem należy pominąć dzieje tych bohaterów, którzy oddawali swe życie za ojczyznę Lub służyli jej swoją pracą.

„Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą” o biblijnym i antycznym dziedzictwie w tekstach współczesnych.

”Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki „(Heraklit z Efezu)

Jest rzeczą naturalną, że przeszłość nie powraca, choćbyśmy nie wiadomo jak tego pragnęli. A przynajmniej nie może powrócić tak, byśmy jeszcze raz przeżyli stare smutki i radości. Czy można jednak cofnąć czas w inny sposób...

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Drugi to krytyka międzywojennej rzeczywistości i obyczajowości. Przedmiotem krytyki stają się trzy środowiska: szkoła, postępowe mieszczaństwo i konserwatywne ziemiaństwo.

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

W literaturze polskiej bunt można zastąpić takimi słowami jak: sprzeciw, protest, opór, niezgoda, pobudzenie. Termin ten oznacza zorganizowaną akcje protestacyjną wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucję, przewrót. Bunt jest wpisany w naturę każdego człowieka. Dorastając buntujemy się przeciwko...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Daje to efekt muzyczności tekstu, podkreślanej jeszcze bardziej refrenem: “ O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny”.

Rola motta i tytułu oraz ich wpływ na interpretację i znaczenie tekstu

Motto - cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu, oświetlający zamysł autora.

Krytyka i zastrzeżenia wobec idei Samuela P. Huntingtona

posiadają zwolenników i krytyków.

Nagłówek tekstu dziennikarskiego

Duże znaczenie dla przejrzystości tekstu mają śródtytuły, czyli tytuły, którymi opatruje się fragmenty/części dłuższych tekstów: artykułów, publi­kowanych w prasie przemówień, sprawozdań itp.

Tekst i obraz jako ukryty przekaz

  Janiszewski (1990) podjął się analizy znaczenia podświadomych procesów przetwarzania informacji w sposobie wzrokowego spostrzegania rysunków i tekstów w codziennych gazetach i popularnych pismach. inny tekst lub rysunek), które są poza jego uwagą.

"Potop" H.Sienkiewicza - krytyka czy apoteoza ówczesnej szlachty?

Charakterystyka szlachty: -> warcholska, butna, niekama, egoistyczna, lekkomyślna, prLekupna, zaślepiona, bezmyślna politycznie, uległa wobec magnaterii, obojętna wobec potrzeb ojczyzny,

-> poddaje się pokornie obcym najeźdźcom, płaci im podatki, słucha bez sprzeciwu rozkazów szwedzkich komendantów...

D. Hume i krytyka pojęcia rzeczywistości

Na podobnych przesłankach oparł krytykę pojęcia substancji, z tym że podstawą łączenia faktów było w tym przypadku ich ustawiczne współwystępowanie.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Krytyka tezy

Arendt, „Epiktet i wszechmoc woli” W filozofii stoickiej punktami rodzącymi wiele refleksji i krytyki są dwie tezy: o wolności człowieka i obojętności oraz niewzruszoności.

KRYTYKA ALIANSÓW STRATEGICZNYCH

 

Po okresie zachwytów nad „nową formą konkurencji”, jak nazywa się niekiedy alianse, w literaturze pojawia się coraz więcej opinii krytycznych, wskazujących na pułapki i niebezpieczeństwa podejmowania współpracy ze swoimi konkurentami. Wątpliwości te pojawiły się w okresie eksplozji aliansów...