Krwinka

Czytaj Dalej

Czerwone krwinki

Wyróżniamy dwa ich typy: krwinki białe ziarniste, czyli granulocyty, które zawierają w cytoplazmie ziarnistości, i krwinki białe bezziarniste, czyli agranulocyty, które ziarnistości takich nie mają.

Niedokrwistość hemolityczna z niedoboru niektórych enzymów krwinek czerwonych

U podstaw patogenetycznych wielu wrodzonych niedokrwistości niesferocytowych leży niedobór jednego z wielu enzymów krwinek czerwonych, od których zależy zaopatrywanie krwinki czerwonej w energię.

Niedokrwistość z powodu nadmiernego niszczenia krwinek czerwonych

Objawy, czyli jak rozpoznać •    żółtaczka - wynik hemolizy krwinek czerwonych •    bladość, senność, znaczne osłabienie spowodowane niedokrwistością •    powiększenie śledziony (splenomegalia), czasem też wątroby •    w czasie intensywnej hemolizy, także ból w okolicy lędźwiowej, ból brzucha •    ciemne zabarwienie moczu, objawy niewydolności ...

Elementy upostaciowane krwi (krwinki i płytki krwi)

 płuc do tkanek ustrój u; ■ krwinki białe (leukocyt}, i. Krwinki białe biorą udział w mechanizmach odpornościowych organizmu: ■ płytki krwi (trombocyty).

KRWINKI BIAŁE

Krwinki białe nieziarniste – agranulocyty, a wśród nich: - monocyty (4-8 %). Ogólna liczba krwinek białych we krwi wynosi od 4 do 9 tysięcy w 1 mm³ krwi.

Krwinki białe ziarniste

Część hemocytoblastów szpiku przybiera charakter elementów macierzystych krwinek białych ziarnistych.

Krwinki białe bezziarniste

Krwinki białe bezziarniste, czyli agranulocyty.

BIAŁE CIAŁKA KRWI (leukocyty, krwinki białe)

Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi; kuliste, ale mogą przybierać również postać pełzakowatą. We krwi obwodowej w liczbie 7,5x10® komórek/ml (norma laboratoryjna: 4-10 tys./ ml). W ich skład wchodzą: granulocy-ty - ok. 60% (obojętnochłonne - neutrofile, kwa-sochłonne - eozynofile...