Doskonała osłona to krótka pozycja przeciw długiej

Zajmowanie krótkiej pozycji przeciw własnej długiej (zwane czasem także krótką sprzedażą „na sejf"* - againsl the box) to znana ostrożna strategia. Inwestor posiada długą pozycję w 100 akcjach IBM i sprzedaje krótko 100 akcji IBM. Strategia ta nazywana jest czasem „doskonałą osłoną”. Jeśli kurs...

Krótka sprzedaż

Charakterystyka

Operacją przeciwną w stosunku do zakupu akcji jest tzw. krótka sprzedaż (pozycja krótka). Operacja ta polega na pożyczeniu akcji od innego uczestnika rynku, sprzedaniu ich, a następnie po pewnym czasie odkupieniu ich na rynku i oddaniu w określonym czasie pożyczkodawcy (K. Jajuga 1999...

Nigdy nie zajmuj krótkich pozycji podczas trendu wzrostowego

Zajmowanie krótkich pozycji podczas trendu wzrostowego oznacza krótką sprzedaż podczas ustanawiania przez rynek lub dany w'alor nowych szczytów. Inwestor podejmuje wówczas wielkie ryzyko zakładając, że rynek odwróci się i zacznie spadać.

Zwrot na rynku nie musi się dokonać. Akcje poruszają się na...

MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ CEN NA RYNKU TOWARÓW WYSTANDARYZOWANYCH I ZINDYWIDUALIZOWANYCH W KRÓTKIM CZASIE

KRÓTKI OKRES – to taki podczas którego nie zachodzą w gospodarce istotniejsze zmiany o charakterze strukturalnym, technicznym, czy instytucjonalnym. W krótkim okresie mamy raczej do czynienia ze zmianami koniunkturalnymi.

TOWARY WYSTANDARYZOWANE – masowe ich walory są identyczne i łatwe do jednoznacznej...

Mięsień prostownik krótki palców

M. prostownik krótki palców (ra. extensor digitorum brevis) i m. prostownik krótki palucha (ra. extensor hallucis brevis) tworzą wspólny brzusiec położony na grzbiecie stopy. Mięśnie te są rozpięte między kością piętową a czterema pierwszymi palcami.

Oba mięśnie rozpoczynają się wspólnie na...

Żyła nieparzysta krótka

Z. nieparzysta krótka (v. hemiazygos) jest największym dopływem ż. nieparzystej. Powstaje ona analogicznie do ż. nieparzystej z dwóch korzeni, z ż. lędźwiowej wstępującej lewej oraz często z odgałęzienia ż. nerkowej lewej. Z. nieparzysta krótka kieruje się ku górze na lewo od aorty piersiowej...

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Książka pt. „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku” autorstwa Alasdaira MacIntyre, jest lekturą napisaną w latach 1964-1965 a wydaną w roku 1966 a więc stosunkowo dawno, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego dnia. Wydanie polskie ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w roku 1995 a autorem przekładu jest Adam Chmielewski. Dodał on również do książki swój komentarz, wprowadzenie a także postarał się o komentarz ze ...

Dante w sarmackim odzieniu - Krótka rozprawa, Wizerunek własny, Żywot człowieka poczciwego

„Nasz to jest Dante” — pisał o Reju, jeszcze za jego życia, jeden z najwybitniejszych humanistów polskich XVI w. Andrzej Trze-cieski; inny renesansowy twórca nazywał go ,,Wergiliuszem Sar-macji”. Nie mógł się więc autor Zwierciadła uskarżać na brak popularności i zrozumienia u swoich współczesnych...

Obraz i ocena polskiej rzeczywistości XVI w. na podstawie Krótkiej rozprawy... M. Reja

Krótka rozprawa między trzema osobami : Panem, Wójtem, a Plebanem Mikołaja Reja wydana została w 1543 roku i podpisana nie nazwiskiem autora, lecz pseudonimem : Ambroży Korczbok Rożek. Utwór poruszył w niej problemy polityczno – ustrojowe, religijne i obyczajowe, nękające Rzeczpospolitą w XVI wieku. Rej...

Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka

M. prostownik promieniowy krótki nadgarstka (ra. extensor carpi ra-dialis brevis) jest mięśniem nieco większym od poprzedniego, położonym poniżej i bardzo do niego podobnym.

Mięsień ten rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej oraz na powięzi przedramienia i jest zrośnięty z...

Mięsień odwodziciel krótki kciuka

M. odwodziciel krótki kciuka (ra. abductor pollicis brevis) jest najbardziej powierzchownym mięśniem tej grupy; jest to mięsień spłaszczony, położony między szeregiem bliższym kości nadgarstka a bliższym paliczkiem kciuka.

Rozpoczyna się on na troczku zginaczy, na guzku kości łódeczkowatej oraz...

Mięsień zginacz krótki kciuka

M. zginacz krótki kciuka (ra. flexor pollicis brevis) położony jest częściowo pod poprzednim, częściowo przyśrodkowo od niego. Tak jak poprzedni, biegnie od troczka zginaczy do bliższego paliczka kciuka.

Mięsień ten rozpoczyna się dwiema głowami. Głowa powierzchowna odchodzi od troczka zginaczy;...

Żyła nieparzysta krótka dodatkowa

Ż. nieparzysta krótka dodatkowa (t. hemiazygos accessoria) biegnie z góry do dołu wzdłuż lewej strony trzonów górnych kręgów piersiowych, przyjmując kilka zż. międzyżebrowych tylnych lewych oraz kilka żż. trzewnych (oskrzelowych i śród-piersiowych). Żż. międzyżebrowe lewe fi—3(4). tak samo jak...

Mięśnie krótkie ręki

mięśnie kłębu kciuka

Mięsień odwodziciel kciuka krótki rozpoczyna się na troczku zginaczy, guzowatości kości główkowatej, a kończy na brzegu bocznym podstawy paliczka bliższego kciuka. Unerwia go nerw pośrodkowy. Odpowiada za odwodzenie kciuka i przeciwstawianie; zginanie w stawie...

Rośliny krótkiego i długiego dnia

Rośliny długiego dnia – rośliny wrażliwe na fotoperiod, ich kwitnienie wywoływane jest przez nagromadzenie form fitochromów powstałych na świetle (krótkie okresy ciemności, czyli krótkie noce nie są w stanie odtworzyć odpowiedniego stężenia form wyjściowych). Przykład: ozime odmiany zbóż, szpinak...

Tętnice rzęskowe tylne długie i krótkie

Tt. rzęskowe tylne długie i krótkie (aa. ciliares posteriores longae et brcvts). Początek ich jest zmienny, gdyż często nie odchodzą bezpośrednio z t. ocznej, lecz z naczyń sąsiednich. Przeważnie rozpoczynają się one jednym małym naczyniem przy-środkowym i jednym bocznym, które następnie pod...

Panowanie Pepina Krótkiego

-  746 r. – wstąpienie Karlomana do klasztoru

-  całe Państwo pozostawione Pepinowi III Krótkiemu

-  marionetkowy król Childeryk III

-  poparcie dla reformy kościelnej

-  działalność mnicha anglosaskiego św. Winfryda Bonifacego

*  regulacja administracji kościelnej

*  przywrócenie karności wśród...

Przeprowadź wywiad ze Świętym Franciszkiem, na temat jego filozofii + krótkie informacje o Św. Franciszku.

Święty Franciszek (1181-1226) Założyciel zakonu franciszkanów. Był on synem bogatego kupca. Marzył o rycerskiej sławie, chętnie więc wziął udział w 1202 roku w bitwie Asyżan z mieszkańcami sąsiedniego miasta Perugi, co skończyło się dla niego krótką niewolą. Wróciwszy chory do domu, przeżył wielki przełom duchowy. Zerwał z tym wszystkim, co dotychczas było treścią jego życia, oddając się całkowicie Bogu. Św. Franciszek cieszy się wciąż powszechnym ...

Nigdy nie zajmuj krótkich pozycji na sennym rynku

Senny rynek cechuje dominacja trendu bocznego z niewielkimi zwyżkami. Rynek taki kryje w sobie siłę, która może doprowadzić do znacznych wzrostów przy pierwszych pomyślnych wiadomościach. Na większości sennych tynków inwestorzy instytucjonalni czekają na dobrą okazję do powrotu i zakupu akcji...

Mięsień prostownik krótki kciuka

M. prostownik krótki kciuka (m. extensor poUicis brevis) jest położony po stronie łokciowej poprzedniego.

Rozpoczyna się na błonie międzykostnej i powierzchni tylnej kości promieniowej. Przebiega on wzdłuż odwodziciela długiego kciuka i razem z nim pokrywa ścięgna obu prostowników promieniowych...