Krosna malarskie, blejtram

do rozprężania płótna w celu wykonania obrazu, który po ukończeniu przenoszono na krosna właściwe; krosna pomocnicze konserwatorskie służą do rozciągnięcia nowego płótna przy —» dublowaniu.

KROSNO

Do Polski krosno tkackie przybyło z Chin przez Bizancjum i z czasem znalazło się w każdym domu, chłopskim czy szlacheckim, gdyż wszędzie wyrabiano płótna lniane na bieliznę, samodział na siermięgi, zgrzebne płótno pacześne na grubą odzież i worki, mieszane tkaniny z lnu i wełny na kilimki, rańtuchy, ubiory zimowe i in. Na krosnach haftowano jedwabiem, złotem, srebrem itd.

Krosno tkackie i przyrządy do przędzenia

Krosnem jest więc cierpienie Pana, którego doznał na krzyżu (.

PAWEŁ Z KROSNA, Ruthenus

PAWEŁ Z KROSNA, Ruthenus, ur.

Krosno podciągane

Krosno do wyrabiania tkaninwzorzystych; w k.

Krosno tkackie

stopniowo wypierało w Europie krosnapionowe; proces ten zachodził na różnych terenachEuropy między VII a XIII w.

Haczów k. Krosna

Wieś, siedziba gminy, nad Wisłokiem w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej, 10 km od Krosna.

Krosno

W architekturze drewn. rama umocowanaw otworze okiennym, ustawiona krótszym (w przekroju)bokiem ku otworowi, zastępująca futrynę(ościeżnicę) lub stosowana jako jej uzupełnienie, stużydo zawieszania skrzydeł okiennych.

Krosno

Miasto powiatowe w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej nad Wisłokiem, linia kolejowa Jasło - Zagórz. 49 tys. mieszkańców. Bardzo stara osada. Wzmiankowana w 1282, prawa miejskie w 1342. W 1975­-98 stolica województwa. Duże zakłady szklarskie, ośrodek zagłębia naftowego, przemysł meblarski i...

ŻARNOWIEC k. Krosna

Wieś w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej. Wzmiankowana w 1340.

Dworek z XVIII w., kryty gontem. Zaku­piony przez komitet jubileuszowy i przeka­zany w 1903 Marii Konopnickiej (1842­-1910) jako dar społeczeństwa. Podczas okupacji hitlerowskiej mieściła się tu placówka AK. Zięć poetki, Stanisław...