Krezka jajnika

W przypadkach chorobowych jajowód i jego krezka mogą częściowo zrastać się z jajnikiem i wtenczas kaletka może wytwarzać mniej lub więcej całkowicie zamkniętą przestrzeń surowiczą, tak jak u niektórych ssaków.

Krezka jelita cienkiego

Wskutek zaniku krezki okrężnicy wstępującej, krezka jelita cienkiego traci swą poprzednią nasadę i osiąga nową, długą linię przyczepu, która biegnie teraz wzdłuż dolnej granicy zaniku krezki okrężnicy wstępującej .

Krezka okrężnicy poprzecznej

Krezka okrężnicy poprzecznej, a częściowo również krezka okrężnicy wstępującej przykrywają częściowo dwunastnicę, przy czym otrzewna krezki skleja się u swej nasady z otrzewną dwunastnicy; dzięki temu dwunastnica, która już poprzednio była przytwierdzona do tylnej ściany tułowia i leżała wtórnie zewnątrzotrzewnowo, teraz ponownie zostaje przykryta blaszką otrzewnej i powtórnie osiąga położenie zewnątrzotrzewnowe,

Stosunek do otrzewnej, krezka i ruchomość jelita cienkiego

Długość nasady krezki wynosi około 15—17 m; długość przyczepu jelitowego jest około 20—25 razy większa, dlatego też krezka układa się w liczne fałdy.

Stosunek do otrzewnej i krezka okrężnicy esowatej

Szerokość krezki dochodzi do 9 cm; nasada jej rozpoczyna się poniżej grzebienia kości biodrowej i tworzy linię zygzakowatą. U kąta nasady krezki znajduje się wpuklenie otrzewnej, tzw.

Krezka grzbietowa cewy żołądkowo-jelitowej

Wraz z tymi zmianami pozostałe wewnątrzotrzewnowo położone odcinki cewy jelitowej uzyskują nową nasadę krezki: 1) jelito cienkie, czcze i kręte zawieszone jest na długiej krezce, której nasada biegnie skośnie z góry ku dołowi i na prawo, 2) okrężnica poprzeczna zachowuje krezkę, która ustawia się poprzecznie i poprzecznie przyczepia się do tylnej ściany brzucha wzdłuż przedniego brzegu trzustki; wreszcie nowy przyczep zyskuje ...

Krezka okrężnicy poprzecznej

Najszerszy odcinek krezki dochodzi do środkowej części okrężnicy, zwykle najsilniej wypuklonej ku dołowi, mierzy on tu 10—16 cm, nie osiąga więc maksymalnej szerokości krezki jelita cienkiego.

Krezka brzuszna

W ten sposób wątroba dzieli krezkę brzuszną na trzy odcinki 1) odcinek przedni stanowi część krezki, która jest rozpięta miedzy przednią ścianą brzucha i przeponą a powierzchnią górną wątroby; z części tej powstanie wiezadło sierpowate; 2) odcinek środkowy krezki powleka wątrobę i stanowi jej pokrycie otrzewnowe; 3) odcinek tylny biegnie z powierzchni dolnej wątroby do części brzusznej przełyku jako wiezadło wątrobno-przełykowe ...

Krezka płuca

Opłucna obejmująca korzeń płuca oraz wytwarzająca więzadło płucne stanowi więc twór podobny do krezki (mesopneumonium), która jednak w górnej części jest szersza (ponieważ doprowadza do płuca wielkie naczynia i oskrzela) oraz nie jest ustawiona strzałkowo, lecz czołowo i nasada jej nie przyczepia się do tylnej ściany tułowia, lecz opiera się o śródpiersie.

Krezka

Krezką nazywa się dwie złączone blaszki otrzewnej, pomiędzy którymi przebiegają naczy­nia i nerwy zaopatrujące dany narząd. Blaszki te są przedłużeniem otrzewnej otaczającej dany narząd