Kto jest krewnym, a kto powinowatym

Krewnym w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej (siostra i brat, stryj i bratanek). Powinowaty jest krewnym małżonka (pasierb, teść, szwagier).

KREWNY

Krewni zob. Krewny po Adamie zob. Krewny po kądzieli zob. Krewny po mieczu zob.

KREWNI. Powieść, powieść J. Korzeniowskiego

Eugeniusz, wychowany przez bogatych krewnych, osiąga wykształcenie i kulturę umysłową umożliwiające rozwój jego talentu lit.

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Tak więc klasyfikacyjne użycie terminów pokrewieństwa nie jest jedynym sposo-bem grupowania ludzi  w klasy krewnych.

Gruczoły do krewne i hormony przez nie wytwarzane

 

Gruczoły dokrewne i hormony przez nie wytwarzane:podwzgórze:tyreoliberyna;gonadoliberyna;somatoliberyna;kortykoliberyna;somatostatyn;prolaktostatyna inaczej dopamina.przysadka mózgowa: płat przedni:hormon wzrostu; prolaktyna.przysadka mózgowa: płat tylny: oksytocyna.szyszynka:melatonina;płat czołowy...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc wobec starych rodziców lub krewnych

Sprawcami mogą być oczywiście także dzieci, które często z ofiar prze­mieniają się w katów. Najczęściej jednak przemoc dzieci wobec rodziców dotyczy sytuacji, gdy poszkodowanym jest stary, niepełnosprawny rodzic, dziadek lub babcia. Przemoc i w tych wypadkach może mieć różne oblicza;

może być...