Kręg lędźwiowy

Czytaj Dalej

Pierwszy kręg szyjny

Charakterystyczną właściwością pierwszego kręgu szyjnego, czyli kręgu szczytowego (atlas), jest brak trzonu, który złączył się z powierzchnią górną trzonu następnego kręgu. Drugą jego odrębnością jest brak właściwego wyrostka kolczystego. Kręg ten ma kształt pierścieniowaty i składa się...

Drugi kręg szyjny.

Drugi kręg szyjny jest zwany kręgiem obrotowym (axis]), ponieważ tworzy oś, dokoła której obraca się kręg szczytowy wraz z głową. O ile w kręgu szczytowym uderza brak trzonu, o tyle kręg obrotowy ma trzon wydatnie przedłużony ku górze. Ponad wysokość trzonu, jaką spotyka się w innych kręgach...

Siódmy kręg szyjny

Ostatni, siódmy kręg szyjny, czyli tzw. kręg wystający (vertebra prominens), budową swą zbliża się do kręgów piersiowych. Jako kręg przejściowy między szyjnym a piersiowym odcinkiem kręgosłupa zatraca on niektóre właściwości kręgów szyjnych, a zyskuje inne — kręgów piersiowych. Trzon jego jest...

Kręgi lędźwiowe

Człowiek ma z reguły pięć kręgów lędźwiowych (vertebrae lumba-les), położonych między kręgami piersiowymi a kością krzyżową. Odróżniają się one od kręgów szyjnych przede wszystkim swą znaczną wielkością, od piersiowych poza tym — brakiem powierzchni stawowych dla żeber.

Trzony kręgów...

Krzywizna lędźwiowa

Z wyprostowaniem tułowia wiąże się dalsza jeszcze właściwość typowa dla człowieka, mianowicie wygięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa do przodu — krzywizna lędźwiowa (lordosis lumbalis*). O ile wygięcie szyjnego odcinka kręgosłupa (lordosis ceri?icalis*) i piersiowego (kyphosis thoracica*; p...

Żebra lędźwiowe

Na granicy między odcinkiem piersiowym a lędźwiowym kręgosłupa również mogą występować kręgi o charakterze przejściowym, tzw. kręgi piersiowo--lędżwiowe. Zmiany mogą tu doprowadzić do zwiększenia liczby kręgów piersiowych, lub też idą w kierunku przeciwnym. Zmiany wiodące do zwiększenia...

Więzadło biodrowo-lędźwiowe

Więzadło biodrowo-lędźwiowe (ligamentum iliolumbale) również wzmacnia staw krzyżowo-biodrowy. Stanowi ono mocne, płaskie pasmo włókniste rozpoczynające się na wyrostkach poprzecznych czwartego i piątego kręgu lędźwiowego; część włókien kieruje się stąd do tylnej części grzebienia...

Trójkąt lędźwiowy

O trójkącie lędźwiowym (trigonum lumbare) wspominaliśmy już poprzednio .Występuje on mniej więcej w 75% przypadków w postaci trójkątnego pola, którego podstawę tworzy grzebień biodrowy, a oba ramiona: przyśrodkowe — rozcięgno m najszerszego grzbietu, boczne — brzeg tylny m. skośnego zewnętrznego...

Mięsień lędźwiowy większy

M. lędźwiowy większy (ra. psoas major; psoa = lędźwie), okrągławy, podłużny, wchodzi w skład tylnej ściany jamy brzusznej; biegnie on z okolicy lędźwiowej do krętarza mniejszego.

M. lędźwiowy większy rozpoczyna się dwiema warstwami. Warstwa powierzchowna odchodzi od powierzchni bocznej trzonów...

Mięsień lędźwiowy mniejszy

M. lędźwiowy mniejszy napina powięź biodrową i łuk biodrowo-ło-nowy, dzięki czemu powiększa się rozstęp mięśni, zabezpieczając przed uciskiem nerw udowy, który przez niego przechodzi.

Powierzchnia przednia mięśnia po stronie prawej przylega do jelita ślepego i wyrostka robaczkowego, po stronie...

Tętnice lędźwiowe

Analogicznie do tt. międzyżebrowych tylnych, których są dalszym ciągiem, tt. lędźwiowe przeważnie w liczbie czterech (I IV) pod prostym kątem odchodzą symetrycznie z powierzchni tylnej aorty. Przebiegają one na trzonach odpowiednich kręgów lędźwiowych, pierwszego do czwartego, w kierunku bocznym;...

Gałąź grzbietowa tętnicy lędźwiowej

Gałąź grzbietowa (ramus dorsalis) rozpoczyna się między wyrostkami poprzecznymi kręgów lędźwiowych i kieruje się ku tyłowi do mięśni i skóry grzbietu; oddaje ona gałąź rdzeniową (ramus spinalis) do kości oraz odpowiedniego odcinka rdzenia kręgowego i jego opon.

Z pierwszej i drugiej, a często...

Tętnica lędźwiowa najniższa

T. lędźwiowa najniższa (a. lumbalis ima) pod względem przebiegu odpowiada innym tt. lędźwiowym, jest tylko od nich słabsza. Biegnie ona na 5 kręgu lędźwiowym i tak jak tamte oddaje gałąź grzbietową i rdzeniową. Zespala się ona z gałęzią lędźwiową t. biodrowo-lędźwiowej.

Gałąź biodrowa tętnicy biodrowo-lędźwiowej

Gałąź biodrowa (ramus iliacus) biegnie poprzecznie i bocznie ku tyłowi od m. lędźwiowo-udowego i gałęzi splotu lędźwiowego, a zwłaszcza n. udowego; następnie, wnikając w szczelinę między m. lędźwiowo-udowym a m. biodrowym, dzieli się na kilka gałęzi, 7. których jedna biegnie na mięśniu...

Żyły lędźwiowe

Żż. lędźwiowe (iv. fumbales występują przeważnie w liczbie czterech (czasem trzech lub pięciu) z każdej strony: towarzyszą one pojedynczo tętnicom lędźwiowym, układając się wzdłuż ich górnej strony. Żyły lędźwiowe rozpoczynają się w ścianie brzucha i pobierają krew z ich mięśni...

Pień lędźwiowy

Oba pnie lędźwiowe, prawy i lewy, wychodzą ze splotów lędźwiowych (plexus lymph. lumbales). które kierują się ku górze wzdłuż aorty brzusznej i ż. głównej dolnej. Sploty te powstają z węzłów lędźwiowych i ich naczyń. Pnie lędźwiowe łączą się z sobą, wytwarzając zbiornik mleczu...

Węzły chłonne lędźwiowe

Węzły chłonne lędźwiowe (nodi lymphatici lumbales) przeciętnie w liczbie 20—30 leżą po obu stronach oraz do przodu od aorty, jak również na ż. głównej dolnej. Są one ostatnią stacją dla limfy kończyn dolnych, jak również parzystych narządów jamy brzusznej i miednicy. Ich naczynia doprowadzające...