Kręg lędźwiowy

Czytaj Dalej

Kręgi lędźwiowe

Człowiek ma z reguły pięć kręgów lędźwiowych (vertebrae lumba-les), położonych między kręgami piersiowymi a kością krzyżową. Odróżniają się one od kręgów szyjnych przede wszystkim swą znaczną wielkością, od piersiowych poza tym — brakiem powierzchni stawowych dla żeber.

Trzony kręgów...

Gałąź grzbietowa tętnicy lędźwiowej

Gałąź grzbietowa (ramus dorsalis) rozpoczyna się między wyrostkami poprzecznymi kręgów lędźwiowych i kieruje się ku tyłowi do mięśni i skóry grzbietu; oddaje ona gałąź rdzeniową (ramus spinalis) do kości oraz odpowiedniego odcinka rdzenia kręgowego i jego opon.

Z pierwszej i drugiej, a często...

Kręg przejściowy

Kręg przejściowy (veitebra transitiva). Kręgosłup cechuje odcinkowość. Każ­dy odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy i krzyżowy ma inną funkcję, a w związku z tym inną budowę. Jeżeli w wyniku anomalii rozwojowych kręgi graniczne mają zdecydowane cechy odcinka sąsiedniego określamy je jako kręgi...

Urazy kręgosłupa lędźwiowego

urazy kręgosłupa lędźwiowego; częste w następstwie różnego typu upadków z wysokości, wypadków komunikacyjnych, bezpośrednich urazów tego odcinka kręgosłupa (w przemyśle, zwłaszcza w górnictwie). Najczęstsze mechanizmy urazów: fleksyjny, kompresyjno-fleksyjny, kompresyjny. Przeważnie uszkodzenia...

Wybiórcze leczenie gimnastyką leczniczą

1.    Masaż tkanki łącznej okazał się skuteczny przede wszystkim przy dolegliwościach występujących w porze nocnej, takich jak parestezje rąk i nóg, bóle głowy, kurcze stóp i łydek, jak również sztywność krzyża w czasie wstawania. Wykonuje się go najlepiej w pozycji bocznej, ponieważ przy tego typu...

Omów kształtowanie się krzywizn kręgosłupa w ontogenezie

Kształtowanie się krzywizn kręgosłupa w trakcie ontogenezy przebiega w sposób następujący: w okresie płodowym występuje ogólna kifoza tylnej ściany tułowia. Noworodek posiada niemal zupełnie prosty kręgosłup. W wyniku pracy mięśni karku towarzyszących podnoszeniu głowy kształtuje się lordoza...

Pierwszy kręg szyjny

Charakterystyczną właściwością pierwszego kręgu szyjnego, czyli kręgu szczytowego (atlas), jest brak trzonu, który złączył się z powierzchnią górną trzonu następnego kręgu. Drugą jego odrębnością jest brak właściwego wyrostka kolczystego. Kręg ten ma kształt pierścieniowaty i składa się...

Drugi kręg szyjny.

Drugi kręg szyjny jest zwany kręgiem obrotowym (axis]), ponieważ tworzy oś, dokoła której obraca się kręg szczytowy wraz z głową. O ile w kręgu szczytowym uderza brak trzonu, o tyle kręg obrotowy ma trzon wydatnie przedłużony ku górze. Ponad wysokość trzonu, jaką spotyka się w innych kręgach...

Siódmy kręg szyjny

Ostatni, siódmy kręg szyjny, czyli tzw. kręg wystający (vertebra prominens), budową swą zbliża się do kręgów piersiowych. Jako kręg przejściowy między szyjnym a piersiowym odcinkiem kręgosłupa zatraca on niektóre właściwości kręgów szyjnych, a zyskuje inne — kręgów piersiowych. Trzon jego jest...

Krzywizna lędźwiowa

Z wyprostowaniem tułowia wiąże się dalsza jeszcze właściwość typowa dla człowieka, mianowicie wygięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa do przodu — krzywizna lędźwiowa (lordosis lumbalis*). O ile wygięcie szyjnego odcinka kręgosłupa (lordosis ceri?icalis*) i piersiowego (kyphosis thoracica*; p...

Żebra lędźwiowe

Na granicy między odcinkiem piersiowym a lędźwiowym kręgosłupa również mogą występować kręgi o charakterze przejściowym, tzw. kręgi piersiowo--lędżwiowe. Zmiany mogą tu doprowadzić do zwiększenia liczby kręgów piersiowych, lub też idą w kierunku przeciwnym. Zmiany wiodące do zwiększenia...

Więzadło biodrowo-lędźwiowe

Więzadło biodrowo-lędźwiowe (ligamentum iliolumbale) również wzmacnia staw krzyżowo-biodrowy. Stanowi ono mocne, płaskie pasmo włókniste rozpoczynające się na wyrostkach poprzecznych czwartego i piątego kręgu lędźwiowego; część włókien kieruje się stąd do tylnej części grzebienia...

Asymetria i zwężenie miednicy

Podobnie jak cały ustrój, również miednica wykazuje przeważnie stosunki asymetryczne. Dostrzegamy je czy to obserwując wejście miednicy, czy ustawienie spojenia w stosunku do płaszczyzny czołowej, czy położenie kości guzicznej. Guzek łonowy jednej strony jest zazwyczaj położony bardziej do przodu...

Mięsień krzyżowo-grzbietowy

M. krzyżowo-grzbietowy (m. sacrospinalis*) jest położony w bruździe ograniczonej przez wyrostki kolczyste kręgów z jednej strony oraz wyrostki poprzeczne i żebra ze strony drugiej. Biegnie on z okolicy krzyżowej do okolicy karku, gdzie leży bocznie od układu poprzeczno--kolcowego. W okolicy lędźwiowej...

Trójkąt lędźwiowy

O trójkącie lędźwiowym (trigonum lumbare) wspominaliśmy już poprzednio .Występuje on mniej więcej w 75% przypadków w postaci trójkątnego pola, którego podstawę tworzy grzebień biodrowy, a oba ramiona: przyśrodkowe — rozcięgno m najszerszego grzbietu, boczne — brzeg tylny m. skośnego zewnętrznego...

Mięsień lędźwiowy większy

M. lędźwiowy większy (ra. psoas major; psoa = lędźwie), okrągławy, podłużny, wchodzi w skład tylnej ściany jamy brzusznej; biegnie on z okolicy lędźwiowej do krętarza mniejszego.

M. lędźwiowy większy rozpoczyna się dwiema warstwami. Warstwa powierzchowna odchodzi od powierzchni bocznej trzonów...

Mięsień lędźwiowy mniejszy

M. lędźwiowy mniejszy napina powięź biodrową i łuk biodrowo-ło-nowy, dzięki czemu powiększa się rozstęp mięśni, zabezpieczając przed uciskiem nerw udowy, który przez niego przechodzi.

Powierzchnia przednia mięśnia po stronie prawej przylega do jelita ślepego i wyrostka robaczkowego, po stronie...

Dwunastnica

Dwunastnica (duodenum), w przeciwieństwie do ruchomego jehta cienkiego, w znacznej części swej długości jest stosunkowo nieruchomo przytwierdzona do tylnej ściany brzucha. Dwunastnica zatacza łuk podkowiasty, którego wklęsłość skierowana w stronę lewą obejmuje głowę trzustki.

Część górna...

Położenie dwunastnicy

Podobnie jak kształt, również położenie dwunastnicy jest bardzo zmienne.

W pozycji leżącej na grzbiecie część górna dwunastnicy pod-kowiastej zazwyczaj rozpoczyna się nieco na prawo od trzonu i kręgu lędźwiowego. Jeżeli żołądek jest średnio lub silnie wypełniony, część górna przebiega...